Search Results

Showing 201 - 250 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Skolrelaterad stress bland gymnasieflickor i årskurs 2 : En jämförande intervjustudie mellan upplevelser från ett teoretiskt och praktiskt program
201 Kernehed, Ingela; Thörnberg, Carita 2008-03-12 THESIS
Flyktingungdomars upplevelser av deras etniska identitet
202 Chabe, Athra THESIS
Facket och de papperslösa arbetarna
203 Johansson, Linda 2008-01-01 THESIS
Rällsögårdens missbruksprogram : En studie om klienter och personals erfarenheter av programmet och dess genomförande
204 Carlsson, Ann-Sofi; Söderholm, Fredrika; Gustavsson, Inger 2007-05-04 THESIS
Konkurrensrätt : Innebörden av artikel 82 EGF
205 Jansson, Ida; Ottosson, Sofia 2007-05-03 THESIS
Solsystemet
206 Sakic, Azra 2008-06-10 THESIS
Offentlig upphandling och Kundval : Hur skall kundvalsmodellen tillämpas i förhållande till lagen om offentlig upphandling?
207 Karlsson, Niklaz 2007-07-26 THESIS
 Expression and Purification of Full-length CYP26 B1 and Spliced CYP26 B1
208 Sundin, Johanna 2009-01-01 THESIS
Den sportjournalistiska bloggens karaktär : En kvantitativ innehållsanalys
209 Larzon, Christoffer; Rispoli Helling, David 2008-03-06 THESIS
Learning with, from and about each other : Interprofessional education on a training ward in municipal care for older persons
210 Lidskog, Marie 2008-01-01 DISSERTATION
The Tug-of-War between Presidents and Prime Ministers : Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe
211 Sedelius, Thomas 2006-01-01 DISSERTATION
The Tug-of-War between Presidents and Prime Ministers :Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe
212 Sedelius, Thomas, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Revisorns oberoende : en historisk skildring utifrån skandaler inom näringslivet
213 Edberg, Caroline; Andersson, Josefin 2008-03-07 THESIS
If it bleads, it leads : A study of crimereporting in the South African print media
214 Nylander, Ewa 2008-10-13 THESIS
Titel: ”Det ska inte vara något jävla fyllställe där man släpar hem folk och grejer” : En studie om hemlösa missbrukares syn på socialtjänstens gruppboenden i Gotlands kommun
215 Johansson, Markus; Jakobsson, Mats; Kotz, Jane 2006-03-06 THESIS
Klimatfrågan i dagspressen : En analys av den bild svenska dagstidningar förmedlar genom sina ledarartiklar när det gäller klimatförändringarna
216 Östlund, Camilla 2006-11-17 THESIS
Local Visual Feature based Localisation and Mapping by Mobile Robots
217 Andreasson, Henrik 2008-01-01 DISSERTATION
Behandling av män som brukar våld mot kvinnor i nära relationer : Behandlingsmodeller, utvärderingsresultat och teoretiska perspektiv
218 Fallbråten, Hanna; Thörnell, Mari 2006-03-20 THESIS
Olof Palme och löntagarfonder : En studie om rörelsesocialism och statssocialism i den svenska arbetarrörelsen
219 Weinehammar, Paula 2007-11-05 THESIS
Sociala omsorgsprogrammets yrkesrelevans
220 Lundeqvist, Veronika; Nyberg, Sofia 2006-09-01 THESIS
Viljan till fysisk aktivitet :En intervention avsedd att stimulera ungdomar att bli fysiskt aktiva.
221 Isberg, Jenny, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Vilja, kunna, förstå : om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten
222 Alexanderson, Karin 2006-04-20 THESIS
The matrix dependent solubility and speciation of mercury
223 Hagelberg, Erik 2006-09-27 THESIS
Kreativitet : i marknadsföringsföretaget Liljedal Communication AB
224 Ramstedt, Emma; Holst, Karin 2008-06-26 THESIS
Skolan som framgångsfaktor : ungdomars uppfattningar om motivation och vägar till framgång
225 Lindahl, Robert; Dahl, Karl 2008-07-02 THESIS
I Staffan Wermes skugga : I maktens korridorer med en hegemonisk kommunstyrelseordförande
226 Pettersson, Marcus 2008-01-01 THESIS
Mellan det lokala och det globala :klimat, kommuner, nätverk
227 Gustavsson, Eva, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Att göra abstrakta begrepp och komplexa situationer konkreta :En avhandling om deltagarbaserad aktionsforskning i svensk vård och omsorg
228 Petersson, Pia, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
If it Bleeds it Leads : An interview study and a discourse analysis of crime reporting in South African Radio
229 Ahlblom, Malena 2008-10-09 THESIS
Om personalen mår bra, så mår de boende bra : -en studie om trivsel, delaktighet och arbetsmiljö på ett särskilt boende som drivs på entreprenad
230 Karlsson, Malin; Höggren, Jessica 2007-08-03 THESIS
Föräldraarbete vid ungdomsvård : En kvalitativ studie angående OT-gruppens arbete med föräldrar
231 Johansson, Therese; Jamei, Sarvin; Ragnhult, Camilla 2007-01-19 THESIS
Method Rationale Revealed :Communication of Knowledge in Systems Development Methods
232 Wistrand, Kai, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Enkel biljett till ovissheten : Äldre invandrares upplevelse av integrationen i Sverige
233 Karlsson, Catharina; Pettersson, Veronica 2006-01-01 THESIS
Direkt ur händerna : "Höringar" med döva och hörselskadade ungdomar om skolsituationen
234 Yström, Gabriella 2007-10-11 THESIS
Det borgerliga blocket i medievalrörelsen 2006 : en kvantitativ studie av kvällspressens valbevakning
235 Karlsson, Vinter; Juntunen, Wendy 2008-03-06 THESIS
Politiskt självförtroende och samhällsdeltagande : En kvalitativ studie av begreppet politiskt självförtroende i kombination med en kvantitativ analys av dess effekter på europeiska ungdomars deltagande i samhället.
236 Sohl, Sofia 2008-01-01 THESIS
Utvecklingsstörning och föräldraskap : -socialsekreterares bedömning av stödbehov för föräldrar med en utvecklingsstörning eller en svagbegåvning, samt svårigheterna kring dessa bedömningar
237 Sjögren, Åsa 2008-03-12 THESIS
Mellan det säkra och det osäkra : en problematisering av evidensbasering i socialt arbete ur ett internationellt perspektiv
238 Astrup, Nicolai; Gynther, Nils-johan; Nowén, Kristoffer 2006-08-01 THESIS
Struggle and Development : Approaching gender bias in practical international development work
239 Lind, Anna-Maria 2007-07-31 THESIS
Arbetstidsförlagd och subventionerad träning/motion och effekter på sjukskrivning
240 Guting, Mats; Classon, Patricia 2008-10-06 THESIS
Utvärdering av EFFA-Västers föräldraprogram för föräldrar med barn i åldern 2-4 år. : En kvalitativ och kvantitativ studie med fokus på programinnehåll, effekter samt implementering.
241 Johansson, Lina; Fritz, Jesper 2009-01-01 THESIS
Korrelerar perfektionism med insomni samt dagtidsfunktion och predicerar perfektionism behandlingsutfall av KBT?
242 Carlsson, Lena; Raudsepp, Liisa 2008-02-08 THESIS
Morot och Piska : – en komparativ studie om missbrukarvård
243 Larsson, Jonas; Viklund, Anna; Östermark, Ragnar 2008-10-23 THESIS
Före och efter Trappan-modellen : En pilotstudie om psykiska, emotionella och beteendemässiga förändringar hos barn som upplevt pappas våld mot mamma
244 Frohm, Ida; Hedström, Tove; Baglien, Maria 2008-03-12 THESIS
Tularemia. Epidemiological, clinical and diagnostic aspects
245 Eliasson, Henrik 2008-01-01 DISSERTATION
Mot något nytt : Ett riktigt arbete för personer med utvecklingsstörning
246 Weitman, Hanna; Lövstrand, Anna 2008-02-13 THESIS
-Order, var god dröj! : -En studie i ledtidsanalys av ett TQM-företag utifrån ett SCM-perspektiv.
247 Eriksson, Mikael; Alfredson, Pär; Hellman, Jonas 2008-04-15 THESIS
Revisionspliktens avskaffande : - En kvalitativ studie om påverkan på den ekonomiska brottsligheten och Skatteverkets arbete
248 Lindskog, Oskar; Lagerlöf, Martin 2008-01-01 THESIS
Kognitiv träning vid depression Cognitive Training of Depression
249 Andersson, Ulrika; Persson, Jerry 2009-01-01 THESIS
Krissamtal för barn som bevittnat våld i familjen
250 Eliasson, Linda; Duseus, Emma; Hedman, Maria 2007-08-03 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.