Search Results

Showing 151 - 200 of 495 results for query Örebro universitet < Previous12345678910Next >

Match Authors Date Type
Öppenvård för ungdomar : Studie av en öppenvårdsverksamhet utifrån viktiga faktorer för behandlingseffektivitet
151 Andersson, Kristina; Pettersson, Lina 2007-08-03 THESIS
Brottskonkurrens : två synvinklar på ett område inom den svårhanterliga konkurrensläran
152 Vessman, Ylva 2008-12-09 THESIS
En skola för barnets bästa? : Den svenska skolan i relation till FN:s konvention om barnets rättigheter
153 Forsling, Karin 2007-11-05 THESIS
Den svenska bolagskoden och controllern.
154 Karlsvärd, Mikael; Åhman, Kristin 2007-02-13 THESIS
Om det förändrade ansvaret för skolan :vägen till mål- och resultatstyrning och några av dess konsekvenser
155 Wahlström, Ninni, PhD 2002-01-01 DISSERTATION
Den demokratiske islamisten? : En studie av tre islamistiska rörelser och deras demokratiseringspotential
156 Nilsson, Jonas 2007-07-31 THESIS
Ett (o)tillåtet undantag eller en (ny)etablerad regel? : - En studie av den nuvarande folkrättsliga regleringen av humanitär intervention
157 Lundborg, Ida 2008-12-09 THESIS
 Genus och funktionshinder. En journalstudie gjord på barn- och ungdomshabiliteringen
158 Skarp, Emelie; Skoglund, Jessica 2009-01-01 THESIS
Arbetsfamiljekonflikt, psykisk hälsa och copingstrategier på arbetet
159 Andersson, Lisa; Hellström, Anna 2007-06-21 THESIS
Insatser för utsatta barn
160 Sörhäll, Kristina; Forsberg, Viveka 2008-03-12 THESIS
Vårdkedjeprojektet : En utvärdering av hur Vårdkedjeprojektets mål har implementerats i verksamheten på Behandlingshemmet Rällsögården
161 Bengtsson, Hanna; Isaksson, Malin 2006-05-26 THESIS
Socialtjänstens insatser för unga brottslingar : En studie om ungdomars beskrivningar av påföljden ungdomsvård
162 Göransson, Eva; Franzén, Lina 2008-07-02 THESIS
Kommunikation, stress och utbildning för kriminalvårdare : - en kvalitativ studie vid häktet i Göteborg
163 Johansson, Carianne; Ramlöw, Rakel 2008-02-01 THESIS
Mellan Nouakchott och Antananarivo : Afrika och demokratin
164 Lindgren, Johan; Dahl, Viktor 2007-07-31 THESIS
Cooperation in Weal and Woe : Place perception, sense of self and project participation among women in rural Tanzania
165 Edstorp, Jessica 2007-04-26 THESIS
Organisationsfaktorerna arbetskrav och arbetskontroll i relation till ett gruppklimat som främjar innovation
166 Hansson, Tina; Andersson, Erika 2008-01-24 THESIS
Arbete mot kränkande behandling vid Karl Johans skola : Hur lärare påverkas av krav, kontroll, stress och resurser
167 Hjelm, Lisa; Nääs, Anna 2006-09-01 THESIS
Att växa genom lidande: posttraumatic growth och positiva förändringar efter en nära anhörigs suicid
168 Alderholm, Jessika; Arvidsson, Linda 2007-10-18 THESIS
Vuxna barn till alkoholmissbrukare : Kvinnors upplevelser av förälderns missbruk och missbrukets påverkan under barndom och vuxenliv
169 Holmstedt, Jenny; Siipo, Erika 2008-02-05 THESIS
Definition of the geographic market for the purposes of EC competition law
170 Hedlund, Ebba 2007-05-10 THESIS
Integrationen av etniska minoriteter i de tre Baltiska staterna
171 Viduss, Maria 2006-07-13 THESIS
Corporate Social Responsibility: : a concept under translation in China
172 Virkkala, Nina; Myllyvainio, Susanna 2007-03-16 THESIS
Risky Business : En studie i avkastning och risk
173 Lindström, Anders; Lopez, Victor; Sivertsson, Daniel 2007-03-02 THESIS
Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet : överväganden kring en deliberativ didaktik
174 Larsson, Kent 2007-01-01 DISSERTATION
Party Membership and State Subsidies :A Comparative Study
175 Bonander, Fredrik, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Hur formar handledningen mig som psykolog? : En kvalitativ studie av nyutexaminerade psykologers upplevelser av yrkeshandledning.
176 Norén, Sofia; Damberg, Elin 2008-04-25 THESIS
En analys av rekonstruktionen i Arne Sucksdorffs dokumentärfilmer
177 Göthlin, Erik 2009-01-01 THESIS
Lesbiska flyktingar i offentliga dokument
178 Andersson, Renee 2007-07-30 THESIS
A Theory of the Emotional Self : From the Standpoint of a Neo-Meadian
179 Engdahl, Emma 2004-01-01 DISSERTATION
Källkritiskt tänkande angående nyhetsinslag
180 Wilson, Jonas; Rudolfsson, Philip 2008-06-03 THESIS
Representativ valdemokrati? : Gör den valdemokratiska idealtypen rättvisa åt den representativa demokratin?
181 Andersson, Ingemar 2006-07-13 THESIS
Kvinnors upplevelser av förlust av bröst samt bröstrekonstruktion i samband med bröstcancer : En litteraturstudie om kvinnor boende i västvärlden
182 Jansson, Caroline; Nyström, Emma 2008-01-01 THESIS
De traditionella könsrollernas betydelse i missbruksvården : Åtta missbrukares upplevelser och erfarenheter
183 Gunnarsson, Annelie; Andersson, Malin 2007-05-04 THESIS
Att vara förälder till ett för tidigt fött barn : en prospektiv studie om upplevelsen av föräldraskap och möten med vården
184 Jackson, Karin 2005-01-01 DISSERTATION
En studie av fenomenet mikronationer
185 Richter Hagert, Hanna 2006-09-11 THESIS
Plan-Based Configuration of a Group of Robots
186 Lundh, Robert 2006-01-01 THESIS
Programming by Demonstration of Robot Manipulators
187 Skoglund, Alexander, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Tonårsflickors val att avbryta eller fullfölja en behandling
188 Gruffman, Åsa; Björk, Lis 2007-05-04 THESIS
Korttidssjukfrånvaron Vård och Omsorg Öster : vad kan den bero på och hur skulle den kunna minskas
189 Sundin, Annika; Canderskog, Isabelle; Wielechowski, Tomas 2008-06-18 THESIS
Föräldrar och skola
190 Erikson, Lars 2004-01-01 DISSERTATION
Kampen om den högre utbildningens syften och mål :En studie av svensk utbildningspolitik
191 Unemar Öst, Ingrid, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Portfolio : - ur ett nyzeeländskt perspektiv
192 Wahman, Erik; Svensson, Johan 2007-03-12 THESIS
Aktörer och strukturer inom svenska statsvetenskap : En granskning av tre statsvetenskapliga bidrag till aktör - strukturdebatten
193 Hill Cedergran, Oskar 2008-05-21 THESIS
Sufficiently Serious : How clear must a Member State´s breach of Community law be to make it liable?
194 Olsson, Fredrik; Köröndi, David 2008-06-17 THESIS
UGL -kursdeltagares upplevda nytta av kursen. : En jämförande studie mellan två utbildningsanordnare
195 Sparrfors, Peter 2006-04-05 THESIS
Hur utvecklas familjehemsvården vidare? : sikta mot något nytt och okänt eller använda gamla rutiner?
196 Andersson, Jennie; Davidsson, Pernilla; Larsson, Maria 2006-03-06 THESIS
Möjligheter och hinder vid implementering av StegVis 1 : En enkätundersökning riktad till StegVis-utbildade pedagoger i förskolan/skolan i norra Örebro län
197 Öhlund, Veronica; Wiklund, Erika 2008-09-25 THESIS
Kartläggning av studier kring psykosociala konsekvenser av plötslig idiopatisk hörselnedsättning
198 Lundqvist, Nina; Hansson, Carolina 2006-10-13 THESIS
”Vi har haft tur här på Gotland…” : en studie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö
199 Suders, Lotta; Blohm, Karoline 2006-03-06 THESIS
Samarbetet mellan Linköpings Hockey Club och Linköpings Fotboll Club : ur ett sponsorperspektiv
200 Axelsson, Henrik; Oscarsson, Herman 2008-03-07 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.