Search Results

Showing 151 - 200 of 200 results for query Mittuniversitetet < Previous1234

Match Authors Date Type
Essays on entrepreneurship and bureaucracy
151 Svensson, Fredrik, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Forest-Fuel Systems : Comparative Analyses in a Life Cycle Perspective
152 Eriksson, Lisa N. 2008-01-01 DISSERTATION
Hematological changes arising from spleen contraction during apnea and altitude in humans
153 Richardson, Matt X. 2008-01-01 DISSERTATION
Upplevelse av behov under rehabiliteringen av individer som förlorat rätten till sjukpenning
154 Lidebro Björklund, Helen 2008-02-19 THESIS
Ett folkhem för alla? : Kommunala insatser mot hemlöshet
155 Blid, Mats 2008-01-01 DISSERTATION
The rolling resistances of roller skis and their effects on human performance during treadmill roller skiing
156 Ainegren, Mats 2010-01-01 THESIS
Beyond Empowerment : Changing local communities
157 Jönsson, Jessica 2009-01-01 THESIS
"Mamma vann, hon klarade allt!" : Barns upplevelser av föräldrastödsprogrammet Komet
158 Rooth, Hetty 2008-03-27 THESIS
Revisionspliktens försvinnande : -en kvalitativ studie om bankernas kreditbedömning av småföretag
159 Harouki, Rima; Hoffmann, Carina 2008-06-17 THESIS
Efterlevandes skattning av sorg, nedstämdhet och depression : - en kvantitativ studie
160 Lundgren, Ann-Britt; Näppä, Ulla 2008-07-01 THESIS
Storytelling och tematisering i varumärkesuppbyggandet : en studie om hur hotell i Sverige kan bygga upp sitt varumärke
161 Holm, Karin; Sundström, Maria; Murberg, Carolina 2008-07-04 THESIS
Flexibilitetens främlingar : - om anställda i bemanningsföretag
162 Olofsdotter, Gunilla 2008-01-01 DISSERTATION
Diffusion of innovative domestic heating systems and multi-storey wood-framed buildings in Sweden
163 Mahapatra, Krushna 2007-01-01 DISSERTATION
Grandparents Left with AIDS-orphans; Challenges and Strategies Handling Poverty and Stigma
164 Svedberg, Linda 2008-02-01 THESIS
Fair Treatment of Multicast Sessions and Their Receivers : Incentives for more efficient bandwidth utilization
165 Österberg, Patrik 2007-01-01 DISSERTATION
Simulation and Optimization of SiC Field Effect Transistors
166 Bertilsson, Kent 2004-01-01 DISSERTATION
Simulation and Optimization of SiC Field Effect Transistors
167 Bertilsson, Kent, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
"e" i retorik och praktik. :Elektronisk förvaltning i översättning.
168 Giritli Nygren, Katarina, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Kreditbedömning i fastighetsbranschen : Vilken information tar fastighetsbolag hänsyn till vid kreditbedömning av aktiebolag som hyresgäster?
169 Jämthagen, Jerker; Kristoffersson, Linda 2008-06-17 THESIS
Corporate Social Responsibility : och dess inverkan på lönsamheten
170 Kunze, David 2008-06-17 THESIS
Aspects of the Effort-reward imbalance model of psychosocial stress in the working life
171 Fahlén, Göran 2008-01-01 DISSERTATION
Effekter av evenemang för lokala företag : En fallstudie av Skidskytte-VM i Östersund 2008
172 Gunnervall, Anders; Henriksson, Andreas 2008-06-25 THESIS
An applied approach to numerically imprecise decision making
173 Idefeldt, Jim, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Värdet bakom våldtäkten : En diskursanalys av fyra rättsfall
174 Egestål, Maria 2008-02-18 THESIS
Kvar fanns en historia att berätta : En studie i Per-Olov Enquists roman
175 Molin, Åsa 2008-07-25 THESIS
In-situ TEM Probing of Nanomaterials
176 Hummelgård, Magnus 2009-01-01 DISSERTATION
Provisionsbaserad lön och prisskillnader mellan kanaler – en källa till kanalkonflikter? : En fallstudie bland företag i Sundsvall
177 Kloos, Tina; Bäck, Marie 2008-01-01 THESIS
Computer based prescriptive decision support
178 Riabacke, Ari 2002-01-01 THESIS
Development of Elicitation Methods for Managerial Decision Support
179 Riabacke, Ari 2007-01-01 DISSERTATION
Multidisciplinary rehabilitation in musculoskeletal disorders :Quantitative and qualitative follow-up studies
180 Sjöström, Rita, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
G-Convergence and Homogenization of some Monotone Operators
181 Olsson, Marianne 2008-01-01 DISSERTATION
Primary energy efficiency and CO2 mitigation in residential buildings
182 Joelsson, Anna, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Hip-hop and Construction of Group Identity in a Stigmatized Area. : A Field Study regarding Cultural Capital among Roma Youths in Konik, Montenegro.
183 Söderlund, Sofia; Wärnelid, Elin 2008-01-31 THESIS
Leadership for Quality, Effectiveness and Health
184 Larsson, Johan, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Partnership in Development Cooperation - Reality or Utopia?
185 Svedberg, Linda 2008-01-01 THESIS
A predictive model for attaining quality in recordkeeping
186 Borglund, Erik 2006-01-01 THESIS
Life-Cycle Energy and Carbon Implications of Wood-Based Products and Construction
187 Sathre, Roger 2007-01-01 DISSERTATION
Radio Resource Management for Wireless Indoor Communication Systems :Performance and Implementation Aspects
188 Pettersson, Stefan, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Theory and Applications of Coupling Based Intensity Modulated Fibre-Optic Sensors
189 Jason, Johan 2008-01-01 THESIS
Elastic interconnection micro contact stuctures-manufacture and characterisation
190 Dejanovic, Slavko 2004-01-01 THESIS
Sitting on the Fence – Critical Explorations of Participatory Practices in IT Design
191 Sefyrin, Johanna, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
On the Relationship between Sustainable Health and Quality Management : Leadership and organizational behaviours from Swedish organizations
192 Bäckström, Ingela 2009-01-01 DISSERTATION
Ensam i ett okänt land – hur fyra finska krigsbarn minns sina upplevelser i Sverige under andra världskriget
193 Dahlborg, Camilla 2008-01-01 THESIS
Kreditbedömning av hushåll i kristid : En fallstudie av ett Swedbankkontor
194 Lilje, Kristoffer; Razaghi, Atefeh 2009-01-01 THESIS
Skattar man sin hälsa bättre om man är fysiskt aktiv?
195 Hall, Catrin; Falmár, Frode 2008-02-19 THESIS
Ambulanspersonalens uppfattningar i frågor som rör beslut om påbörjande av återupplivningsförsök
196 Broman, Johan; Näsström, Mathias; Skoglund, Jenny 2007-01-01 THESIS
Stödfaktorer av betydelse för flyktingar med psykisk ohälsa
197 Bodin, Ida; Sjöberg, Johanna 2009-01-01 THESIS
Viktiga strategier i omvårdnaden av patienter i maniskt skede
198 Svedberg, Henrik; Ölund, Kerstin 2009-01-01 THESIS
G-Convergence and Homogenization of some Sequences of Monotone Differential Operators
199 Flodén, Liselott 2009-01-01 DISSERTATION
Revisionsplikt ur ett småbolagsperspektiv
200 Fahlman, Pernilla; Granlund, Susanne 2008-06-17 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.