Search Results

Showing 101 - 150 of 200 results for query Mittuniversitetet < Previous1234Next >

Match Authors Date Type
Synthesis, Coding, and Evaluation of 3D Images Based on Integral Imaging
101 Olsson, Roger 2008-01-01 DISSERTATION
Förväntningsgapet inom revision - Faktorer Åtgärder Lösning -
102 Nyström, Anna; Sundqvist, Daniel 2008-07-04 THESIS
How to create a commercial experience :Focus on Leadership, Values and Organizational Culture
103 Ingelsson, Pernilla 2009-01-01 THESIS
Political representation in KwaZulu-Natal, South Africa
104 Larsson Falasca, Kajsa 2008-07-28 THESIS
Kvinnors hantering av livssituationen vid bröstcancer : En litteraturstudie
105 Hermansson, Carin; Wiklund, Annelie 2008-02-19 THESIS
Analyis of the economic efficiency of the subvention of renewable energies : German energy market as a case study
106 Rathke, Julia 2009-01-01 THESIS
Tillsammans men var för sig : Om särboenderelationer mellan äldre kvinnor och män i Sverige
107 Ghazanfareeon Karlsson, Sofie 2006-01-01 DISSERTATION
Tillsammans men var för sig :Om särboenderelationer mellan äldre kvinnor och män i Sverige
108 Karlsson-G, Sofie; Ghazanfareeon Karlsson, Sofie, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Det goda värdskapet : en fall studie på Västerås
109 Gustavsson, Helena 2008-06-19 THESIS
Räddningstjänst : Definition, ansvar och samverkan
110 Bengtsson, Thomas 2008-03-18 THESIS
Microalgae at wastewater treatment in cold climate
111 Grönlund, Erik 2002-01-01 THESIS
Governing Welfare : The third sector and the challenges to the Swedish Welfare State
112 Vamstad, Johan 2007-01-01 DISSERTATION
Information Technology Outsourcing and its Risks : supplier lock-in, hidden costs and the loss of control over outsourced IT
113 Blyth, Domenico 2008-06-17 THESIS
Fracture processes in wood chipping
114 Hellström, Lisbeth 2008-01-01 THESIS
Violence risk assessment in male and female mentally disordered offenders : differences and similarities
115 Strand, Susanne 2006-01-01 DISSERTATION
Optimized Wood Manufactoring with Main Focus on Wood Drying
116 Carlsson, Peter, PhD 2000-01-01 DISSERTATION
Sprutbyte vid Intravenöst Narkotikamissbruk : En longitudinell studie av deltagarna i sprutbytesprogrammet i Malmö
117 Stenström, Nils 2008-01-01 DISSERTATION
Influence of acid hydrogen peroxide treatment on refining energy and TMP properties
118 Walter, Karin 2009-01-01 THESIS
Hot och våld mot ambulanspersonal i Jämtlands län.
119 Johansson, Anette; Rydham, Johan 2009-01-01 THESIS
Ungdomar, Utveckling och Utmaning :Studier av samhälls- och identitetsskapande processer i 1990-talets ungdomspolitik
120 Ljungberg, Elisabeth, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Memory Synthesis for FPGA Implementation of Real-Time Video Processing Systems
121 Lawal, Najeem 2006-01-01 THESIS
Memory Synthesis for FPGA Implementation of Real-Time Video Processing Systems
122 Lawal, Najeem, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Revisionsstandard - RS : Vad innebar bytet från Revisionsprocessen för revisorerna?
123 Jansson, Helene; Olofsson, Sven 2008-06-17 THESIS
Design, Fabrication and Optimization of Thermal Radiation Detectors Based on Thin Polymer Membranes
124 Mattsson, Claes, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Varumärkesförankring i mindre kommuner : En jämförande studie mellan varumärkena Strömsund och Gnosjö
125 Nilsson, Lisa; Pettersson, Peter 2008-07-04 THESIS
Att kunna läsa innan skolstarten :läsutveckling och lärandemiljöer hos tidiga läsare
126 Ivarsson, Lena, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Apologising in British English
127 Deutschmann, Mats 2003-01-01 DISSERTATION
The Impact of Working Capital Management on Cash Holdings : A Quantitative Study of Swedish Manufacturing SMEs
128 Abel, Maxime 2008-06-17 THESIS
Wood and fibre mechanics related to the thermomechanical pulping process
129 Berg, Jan-Erik 2008-01-01 DISSERTATION
Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period : some issues concerning communication, pain and suffering
130 Sjöling, Mats 2005-01-01 DISSERTATION
Typ 2-diabetes, faktorer som påverkar patienters följsamhet till egenvårdsbehandling : -en litteraturöversikt
131 Persson Moberg, Kerstin 2008-07-01 THESIS
Creating customer value in commercial experiences
132 Eriksson, Maria 2009-01-01 THESIS
Bandwidth Efficient IPTV Distribution : On Error Resilience and Fast Channel Change
133 Jennehag, Ulf 2007-01-01 DISSERTATION
Photon Counting X-ray Detector Systems
134 Norlin, Börje 2005-01-01 THESIS
DNA-mediated self-assembly of nanostructures : theory and experiments
135 Högberg, Björn 2007-01-01 DISSERTATION
Hygienrutiner i ambulanssjukvården
136 Berglund, Joacim; Lindvall, Björn THESIS
Traffic Analysis, Modeling and Their Applications in Energy-Constrained Wireless Sensor Networks :On Network Optimization and Anomaly Detection
137 Wang, Qinghua, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Perspektiv på revision : tankemönster, förväntningsgap och dilemman
138 Öhman, Peter 2007-01-01 DISSERTATION
Problem vid beslagtagande av egendom
139 Nicklasson, Larsa; Nilsson, Camilla; Wiström, Sara 2008-03-17 THESIS
Hypokondri : Upplevelser och behandlingsmetoder
140 Lundin, Karin; Svensson, Hanna 2008-06-05 THESIS
Projektet Björntanden :Om beslutsprocesser, entreprenörskap och politik
141 Weimer-Löfvenberg, Maria 2008-01-01 THESIS
Design for Recordkeeping: Areas of Improvement
142 Borglund, Erik A.M. 2008-01-01 DISSERTATION
Den första petropolitiska lagen : en statistisk analys av ett högre råoljepris och demokratisk utveckling hos ett antal petropolitiska stater
143 Petenko, Vladimir 2008-03-17 THESIS
Traceable Information Systems : Factors That Improve Traceability Between Information and Processes Over Time
144 Öberg, Lena-Maria 2007-01-01 THESIS
Guided tourism : the role of guidebooks in German tourist behaviour in Sweden
145 Zillinger, Malin 2007-01-01 DISSERTATION
Guided tourism :the role of guidebooks in German tourist behaviour in Sweden
146 Zillinger, Malin, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Årsredovisning för mindre allmännyttiga bostadsföretag : Påverkan vid tillämpning av K2-regelverket.
147 Elonsson, Eva; Rickardsson, Maria 2009-01-01 THESIS
Striping on flexo post-printed corrugated board
148 Holmvall, Martin 2007-01-01 THESIS
ServaNet Experience: - En marknadsundersökning av bredbandstjänster och upplevd kundnytta i Sundsvall, Timrå & Ånge med avseende på ServaNets tjänsteportfölj för privatmarknaden
149 Hallberg, Annika; Persson, Helén 2008-07-23 THESIS
Interfacial kinetic ski friction
150 Kuzmin, Leonid, PhD 2010-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.