Search Results

Showing 351 - 400 of 541 results for query Mälardalens högskola < Previous1..234567891011Next >

Match Authors Date Type
Two dimensions of Student Ownership of Learning during Small-Group Work with Miniprojects and Context Rich Problems in Physics
351 Enghag, Margareta 2006-01-01 DISSERTATION
Engineering Automotive Electronic Systems: Decision Support for Successful Integration
352 Fröberg, Joakim 2007-01-01 DISSERTATION
IT Governance med fokus på IT-investeringar
353 Lindström, Lena-Maria; Karlsson, Anna 2009-01-01 THESIS
Sårbar, riskfylld, eller missgynnad? : Utsatthet bland ungdomar i Västerås stad
354 Medina, Darinka; Jatta, Mariama 2009-01-01 THESIS
Enforcing Temporal Constraints in Embedded Control Systems
355 Sandström, Kristian 2002-01-01 DISSERTATION
The Entrepreneurial individual : A case study of YEStravel
356 Xia, Rui; Sun, Zhe 2008-07-02 THESIS
Reverse Logistics Study at Volvo CE CST Europe
357 Olovsson, Malin; Khalil, Liliane 2008-04-24 THESIS
Cashews by SMS : An implementation in Mozambique
358 Karlsson, Frida; Mansour, Mona 2008-06-30 THESIS
On the causes and effects of specialization : A mathematical approach
359 Ehn, Micael 2009-01-01 THESIS
Towards Corporate Sustainable Development : The ITT Flygt Sustainability Index
360 Pohl, Eva 2006-01-01 THESIS
Metal retention from leachate using Industrial Waste Products
361 Nehrenheim, Emma 2007-01-01 THESIS
Banksektorns vägar till hållbar utveckling : Institutionalisering av CSR och miljö
362 Bergold, Olof; Norén, Mikael 2008-06-24 THESIS
Conceptualizing entrepreneurship in music: A project-based view of entrepreneurship in high art music performance
363 Crookes, Deborah 2008-07-02 THESIS
Competitive Strategies of Ethnic Food Companies in Sweden
364 Canbaz, Düriye; Y?lmaz, Aktu? 2009-01-01 THESIS
Prestionsmått : En granskning av tio välgörenhetsorganisationers årsredovisningar
365 Ozeran, Mahmod; Lundberg, Jimmy 2008-07-02 THESIS
Faktorer som påverkar tre små och mellanstora företag vid implementering av affärssystem
366 Dreimanis, Fredrik; Jylhä, Thomas 2008-07-03 THESIS
Services quality in a Turkish pension Company
367 Nguyen, Thi Ngoc; Nguyen, Thi Thanh; Aygen, Ferzan Kanat 2008-06-24 THESIS
CORPORATE STRATEGIES FOR CURRENCY RISK MANAGEMENT
368 Sarkis, Sumbat; Shu, Chang 2008-06-24 THESIS
Innovation- och säkerhetsvetenskap : En fruktbar syntes
369 Torsne, Tommy 2008-01-01 THESIS
Towards Optimal Quality of Experience via Scalable Video Coding
370 Ni, Pengpeng 2009-01-01 THESIS
Hur effekterna av interventioner för barn 0-6 år med autism utvärderas i Sverige : Vilka hänsyn man tar till faktorer som risker och möjligheter som kan komma att bidra till variationen av utfallen
371 Westman, Susanne 2007-12-21 THESIS
DLE burner water rig simulations
372 Mohammadi, Peyman 2008-04-09 THESIS
Uppdragsbrevets påverkan på förväntningsgapet : – En empirisk studie på förväntningsgapet mellan revisorer och små aktiebolag
373 Barkah, Rani; Cildavil, Yousef; Hassanzadeh, Siyavoush 2008-04-02 THESIS
Tuna Park : Allt annat än en park : -Hur uppfattas varumärket av studenter på Mälardalens högskola?
374 El- Awad, Youssef; Mohamed Dirir, Samiya 2008-06-26 THESIS
Att komma tillbaka : Kvinnors berättelser om vägen tillbaka till hälsa och arbete
375 Joseph Kambler, Alexandra 2007-09-18 THESIS
Metodval i projekteringsfasen : Bostadshus Ljusbojen 1
376 Eklund, Johan; Larsson, Emil 2008-05-09 THESIS
New opportunities provided by the Swedish electricity meter reform
377 Wallin, Fredrik, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Förändringar inom materialförsörjning till följd av globala inköp : En fallstudie på ABB Robotics, Västerås
378 Granlund, Anna; Hallin, Christian 2007-11-16 THESIS
Battlefield för den nya marknaden : Förenkla, förtydliga och förbättra ett användargränssnitt
379 Hogstrand, Tobias 2008-03-07 THESIS
Dödsannonsens dolda budskap : En kvantitativ analys av dödsannonser publicerade i Västmanlands läns tidning under tidsperioden 1870-2008
380 Bengtsson, Emma; Rifall, Emilie 2009-01-01 THESIS
Vad medveten närvaro kan betyda i dialektisk beteendeterapi : Fem patienters och fyra behandlares perspektiv
381 Bergqvist, Mirja 2009-01-01 THESIS
Designförslag till Thule Möblers produktkatalog
382 Wester, Annika 2008-01-01 THESIS
Evaluation of Weak Relations in TracFeed
383 Gauffin, Fredrik 2008-04-30 THESIS
Positioning, communicating and perceiving a brand abroad : company and consumer´s perspectives of Barilla in Sweden
384 Nobili, Emanuele; Bicocchi, Andrea 2008-06-30 THESIS
How is an enterprise made in China?
385 Chen, Liang; Lo, Ka Ho 2008-07-02 THESIS
Predicting Quality Attributes in Component-based Software Systems
386 Larsson, Magnus 2004-01-01 DISSERTATION
Internprissättning och beställar-/utförarmodellen i Västerås Stad : – Konsult och Service och Sociala Nämndernas Stab perspektiv
387 Tunc, Nathalie; Somi, Cecilia 2009-01-01 THESIS
Ett problem för varje lösning : Corrymeela Community, René Girard och den mångtydiga mångfalden
388 Björlin, Ola 2008-05-07 THESIS
EU:s omställning till en hållbar jordbruksnäring
389 Andersson, Marléne; Sahli, Abdelkader 2009-01-01 THESIS
Customer satisfaction toward TrueMove customer service
390 Raja Abbas, Haider; Koobgrabe, Chokaew; Chutima, Punyanuch 2008-07-03 THESIS
How can the Japanese specialty retailers of private-label apparel (SPAs) go into the German fast fashion market?
391 Ka Yu, Setu; Zastezhko, Olena 2008-06-24 THESIS
New Strategies for Ensuring Time and Value Correctness in Dependable Real-Time Systems
392 Aysan, Hüseyin 2009-01-01 THESIS
What Will We Learn? : A Mathematical Treatise of Cultural Evolution
393 Strimling, Pontus 2008-01-01 DISSERTATION
Den multifasetterade innovationsprocessen som framgångsfaktor i ett innovativt företag : Ett undersökande case i Serendipityformen
394 Stare, Georg; Nilsson, Jonas 2008-05-19 THESIS
The Impact of Customer Care on Experiences in Service Quality Delivery(a case study of Labadi Beach Hotel-Ghana)
395 Hanyabui, Akpabli; Ossai, Uche 2008-06-16 THESIS
Mall förvaltningplan : Skolbyggnader
396 Sium, Sirak; Stasais, Dimitrios 2008-06-23 THESIS
Förändring utan motstånd : Om konsten att förändra i organisationer.
397 Mering, Jan; Berglund, Catarina 2008-06-09 THESIS
Olika sätt att lära barn läsa och skriva : Ett individualiserat lärande Different ways of teaching children to read and write :   An individualized learning
398 Segerberg, Jennie; Wester, Zackarias 2009-01-01 THESIS
Betydelsen av interna och externa resurser för integrationen av nyanlända flyktingar i Fagersta kommun.
399 Forsgren, Lotta Ann-Charlotte 2009-01-01 THESIS
Jämförelse mellan prefab och platsgjuten betongstomme för kv.Kleopatra : Arbetsmiljö, kvalitet, tidplanering- kostnader och miljö
400 Chouhan, Nimesh; Jound, Ibrahim 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.