Search Results

Showing 251 - 300 of 541 results for query Mälardalens högskola < Previous12345678910..11Next >

Match Authors Date Type
"Det som inte dödar stärker" : Tidsperspektivets betydelse för effekter av att känna empati
251 Hallén, Anna 2008-06-26 THESIS
Redesign av en produktserie hjälpmedel
252 Karlsson, Sandra 2009-01-01 THESIS
Sol och stränder eller bra bibliotek? : En studie över vilka faktorer som påverkar utlandsstudenters val av destination och lärosäte
253 Jokinen, Charlotta; Halling, Lisa Kristin 2009-01-01 THESIS
Business Relationships and Integration of Information Technology
254 Lindh, Cecilia 2006-01-01 DISSERTATION
The impact of employee empowerment on service quality and customer satisfaction in service organizations: a case study of Länsförsäkringar bank AB : The impact of employee empowerment on service quality and customer satisfaction : The impact of employee empowerment
255 Peters, Chigozim; Mazdarani, Elham 2008-06-19 THESIS
Process Control and Simulation of Ferromagnetic Strip in the Power Transformers and Electrical Machines Applications :Electric power systems
256 Mousavi Takami, Kourosh, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Water content measurement in woody biomass :using dielectric constant at radio frequencies
257 Marques Duarte da Paz, Ana Marta 2008-01-01 THESIS
Ett företags ansvar för ständiga kvalitetsförbättringar : En studie av DB Schenker Logistics i Västerås
258 Sihhaneoglu, Georg; Sihhaneoglu, Michael 2008-06-19 THESIS
Software Systems In-House Integration : Observations and Guidelines Concerning Architecture and Process
259 Land, Rikard 2006-01-01 DISSERTATION
Software Systems In-House Integration :Observations and Guidelines Concerning Architecture and Process
260 Land, Rikard, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
A Study on the Artemis Fowl Series in the Context of Publishing Success
261 Lindve, Katarina 2008-08-08 THESIS
Hierarchical Real Time Scheduling and Synchronization
262 Behnam, Moris 2008-01-01 THESIS
ECONOMICAL VALUATION OF ARCHITECTURAL DECISIONS WITHIN AUTOMOTIVE ELECTRONICS
263 Gustavsson, Håkan 2008-01-01 THESIS
Fault Diagnosis of Industrial Machines using Sensor Signals and Case-Based Reasoning
264 Olsson, Erik, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
“Jag älskar att allt ligger överst” : En designstudie av ytinteraktion för kollaborativa multimedia-framträdanden
265 Lindell, Rikard 2009-01-01 DISSERTATION
Botvids väg till rätt vård : Planering av ett interorganisatoriskt vårdkedjeprojekt
266 Andersson, Mona 2006-01-01 THESIS
Design och utveckling av HybridRadio : Examensarbete i produktutveckling
267 Grubbström, Cecilia 2009-01-01 THESIS
TRIPS Agreement’s Impact on the Accessibility of Pharmaceuticals in the Developing Countries : Developed Game-Theoretic Model
268 Zadworna, Magdalena; Musatov, Michail; Obrezkovs, Romans 2008-06-17 THESIS
Today's Intelligence Banking : (Case study HSBC Thailand)
269 Pongsacharoennont, Oneta 2008-07-03 THESIS
A Study of Marketing Strategy in Chinese Software Marketi : A Case Study of UFIDA Softeare Co., Ltd
270 Zeng, Xiongyu; Du, Yang 2008-07-03 THESIS
Swedish Companies´ Perception of Quarterly Reports
271 Wiklund, Daniel; Sölgén, Samuel; Olsson, Oskar 2008-06-17 THESIS
Examensarbete : Implementering av
272 Almaliki, Rasha; Kariksiz, Civin 2007-06-26 THESIS
Ny teknik för småskalig kraftvärme : - med fokus på Organisk RankineCykel (ORC)
273 Eriksson, Åsa 2009-01-01 THESIS
Performance and performance measurements in complex product development
274 Johnsson, Stefan 2008-01-01 THESIS
Dödens vara eller icke-vara i individens vardag : Om individuella och kulturella uppfattningar om människans förgänglighet
275 Savkic, Aleksandar 2007-09-28 THESIS
Political Marketing: Brand Personality for Generation Y Thai Voters
276 Prommeenate, Prapanrat; Chookruvong, Ruechuphan 2008-06-26 THESIS
Guldägg till frukost och bra betalt : - Vad påverkar reklamares val av arbetsplats
277 Klahr, Cisela; Forsberg, Joakim 2008-03-12 THESIS
Vilka hinder förekommer utmed gångstråk och hur kan de åtgärdas : samt hur kommunerna använt resultatet från tillgänglighetsinventeringar och hur de upplevt stödet från Vägverket Region Mälardalen
278 Taavo, Cristopher; Nygren, Erik 2008-05-19 THESIS
Swedish Aid Policy and development projects in Kenya : An analysis of Strategy and organization
279 Mohamed, Hussein; Oyoko, Millicent 2008-06-17 THESIS
Enforcing Temporal Constraints in Embedded Control Systems
280 Sandström, Kristian, PhD 2002-01-01 DISSERTATION
Ett svenskt påhitt? : - En undersökning kring den nya civilekonomexamen ur ett arbetsgivarperspektiv
281 Westerlund, Sofia; Hansen, Malin 2008-07-03 THESIS
Structural change of business networks : developing a structuration technique
282 Dahlin, Peter 2005-01-01 THESIS
Fysikundervisning ur ett kulturperspektiv : – En undersökning av fysikens undervisningspraktiker : (Physics education cultures – A study of tuition culture)
283 Forsman, Jonas; Frisk Engelbrektsson, Rickard 2008-03-18 THESIS
Empati för personer som utsatts för våld inom förhållanden
284 Hagberg, Cecilia 2008-05-20 THESIS
The process of defining and developing Corporate Social Responsibility: A case study of Indiska Magasinet
285 Grotkowski, Lisa; Thammakun, Ekarit 2008-06-04 THESIS
Vad motiverar till deltagande i vattengymnastik? : En kvalitativ undersökning av en kommuns hälsofrämjande arbete
286 Arvidsson, Frida 2007-07-27 THESIS
Masugnsslaggens potential som filtermaterial för metaller i vägdagvatten
287 Skogsfjord, Michael; Blom, Minna 2008-03-11 THESIS
Maintenance Program development and the definition of the maintenance program process
288 Asp, Björn 2008-04-11 THESIS
To discover Kurdistan : How Swedish companies have handled the Kurdish market
289 Pajuvirta, Andreas; Safari, Aswo 2009-01-01 THESIS
Slopad revisionsplikt=ökad ekonomisk brottslighet?
290 Cehic, Sanela; Johnsson, Elisabeth 2009-01-01 THESIS
Användbarhet på Mälardalens Högskolas nya webbplats
291 Andersson, Pia; Hansen, Patricia; Abdulla, Nariman 2008-06-17 THESIS
A Study of Bangladesh Telecom Market
292 Alamgir, Rana; Anand, Nitin 2008-07-03 THESIS
Fouling in biomass fired boilers
293 Sandberg, Jan 2007-01-01 THESIS
Biomanagement
294 Yngvesson, Markus; Andersson, Henrik 2008-04-24 THESIS
SAS Sveriges förändringsarbete - förankring hos medarbetarna
295 Persson, Carina; Hermansson, Per; Björnfot, Elisabet 2008-06-30 THESIS
Share-Driven Scheduling of Embedded Networks
296 Nolte, Thomas 2006-01-01 DISSERTATION
Software Component Technologies for Heavy Vehicles
297 Möller, Anders 2005-01-01 THESIS
Utveckling av analysmetoder för en tillämpning inom beredskapsdiagnostik Development of diagnostic PCR-based methods for an application in biopreparedness
298 Ågren, Joakim 2007-01-01 THESIS
MANAGING PROJECT UNCERTAINTY BY USING AN ENHANCED RISK MANAGEMENT PROCESS
299 Olsson, Rolf 2006-01-01 DISSERTATION
Customer Relationship Management Strategy in Swedish Football Clubs
300 Sölgén, Samuel; Wiklund, Daniel 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.