Search Results

Showing 151 - 200 of 541 results for query Mälardalens högskola < Previous12345678910..11Next >

Match Authors Date Type
Värmeåtervinning från smidesprocess : Värme från smidesprocess blir varmvatten
151 Cedergren, Jessica 2008-05-16 THESIS
Design av basförstärkare : Examensarbete produktutveckling
152 Trollvad, Henrik 2009-01-01 THESIS
Varsågod och skölj...är du snäll! : Ledares upplevelser kring ledarskapstil och konfilkthanteringsstrategier
153 Meijer, Anneli; Dixelius, Sophie 2007-04-16 THESIS
Public Private Partnerships : As a public infrastructure optimizer
154 Bakhteyari, Karim 2008-06-16 THESIS
Svensk kod för bolagsstyrning : Hur fyra företag tillämpar Kodens direktiv i bolagsstyrningsrapporten
155 Stål, Magdalena; Vokbus, Marina 2008-07-03 THESIS
Den villkorliga självkänslans relation till self-efficacy
156 Thunström, Hanna 2007-09-07 THESIS
Hallå! Jag känner mig ensam här! :En studie om studieovana studenters interaktion på ett webbaserat diskussionsforum.
157 Mörndal, Marie 2009-01-01 THESIS
The impact of simulations on Business Relationships : How the utilization of simulations affects the nature of a business relationship
158 Malm, Jimmie; Guy, Enrique 2008-06-19 THESIS
Att styra hållbar utveckling :Om miljöledning och dess översättningar i statsförvaltningen
159 Tilling, Karina, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Komponentdatabas samt felanalys av luftsystemkomponenter
160 Andersson, Johan; Johansson, Fredrik 2007-12-19 THESIS
Combined solar and pellet heating systems : Study of energy use and CO-emissions
161 Fiedler, Frank 2006-01-01 DISSERTATION
A framework supporting the collaboration between the logistics- and the product development process
162 Andersson, Anna 2007-01-01 THESIS
Relationen mellan kund och bank - två sidor av samma mynt
163 Rogers, Anette; Gustafsson, Susanna 2008-06-18 THESIS
En resa från balanserat styrkort till strategikarta : Strategistyrning i Eskilstuna kommun
164 Truedsson, Jonas; Andersson Dahlborg, Patrik 2008-06-30 THESIS
From Idea to Impact - A Strategic Process at Mälardalen University
165 Sesone, Johanna; Adielsson, Annika 2008-06-17 THESIS
A case-based multi-modal clinical system for stress management
166 Ahmed, Mobyen Uddin 2010-01-01 THESIS
Digester modelling for diagnostics and control
167 Jansson, Johan, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Turbulence in Business Networks : A Longitudinal Study of Mergers, Acquisitions and Bankruptcies Involving Swedish IT-companies
168 Dahlin, Peter 2007-01-01 DISSERTATION
"I grund och botten är man rädd". :  Vårdares upplevelser av rädsla i mötet med människor med psykisk ohälsa.
169 Egersand, Helen; Eriksson, Anna-Karin 2009-01-01 THESIS
CONTRIBUTION TO QUANTITATIVE MICROWAVE IMAGING TECHNIQUES FOR BIOMEDICAL APPLICATIONS
170 Henriksson, Tommy 2009-01-01 DISSERTATION
Nytt uppföljningsprogram för komponenter åt SOS Flygambulans
171 Johansson, Linda 2008-04-11 THESIS
Monte Carlo studies of generalized barrier contracts
172 Muusha, Takura 2007-01-01 THESIS
THE RESEARCH BASED ON THE RELATIONSHIP BETWEEN R&D AND MARKETING UNITS AT ERICSSON TELECOM COMPANY, SWEDEN.
173 Ganeshan, Hariharan; Irshad, Khurram 2009-01-01 THESIS
Kommuners hantering av företagsetableringar : En guide för näringslivschefer och näringslivsenheter
174 Ljungberg, Jenny; Fridén, Maria 2008-06-24 THESIS
HACCP-Implementering och tillsyn
175 Axelsson, Christer 2008-01-01 THESIS
"Duktiga flickor" : - Om högpresterande kvinnors val av identitet och karriär "Good girls" : - High performing women´s choice of identity and career
176 Falkeborn, Sandra; Ferrari, Carolina 2009-01-01 THESIS
Design and implementation of controller for robotic manipulators using Artificial Neural Networks
177 Chamanirad, Mohsen 2009-01-01 THESIS
Utåtagerande barn i förskolan : varför barn blir utåtagerande och hur lärare i förskolan kan arbeta med utåtagerande barn
178 Johansson, Anna 2007-06-07 THESIS
179 Norrman, Christian 2008-05-21 THESIS
Bergvärme som energikälla
180 Back, Natalii 2008-06-11 THESIS
Bostadsrättsföreningar : -Konsten att uppnå ekonomisk stabilitet
181 Colmet, Tano; Svensson, Lisa 2008-07-08 THESIS
On the optimal stopping time of learning
182 Fedyszak-Koszela, Anna 2008-01-01 THESIS
Utvärdering och rekommendation av uppföljningsprogram för flygplanunderhåll : för Täby Air Maintenance
183 Nyström, Olof; Pettersson, Caroline 2007-05-31 THESIS
Vingkonstruktion till stor RC-modell av C-17 Globemaster
184 Westholm, Christopher; Magnusson, Markus 2008-05-05 THESIS
Hoppsan behövde vi internrevision : –En studie om vikten av internrevision i företag
185 Näslund, Susanne; Vallström, Annsofie; Johansson, Daniel 2008-05-16 THESIS
Hantering av immateriella tillgångar – En studie ur ett bankperspektiv
186 Dahlin, Mikaela; Sträng, Maria 2008-07-08 THESIS
Arboga Mekaniska Verkstad : Förslag på saneringsåtgärder gällande gjuteriet och plåtverkstaden
187 Petterson, Sandra; Vinberg, Ulrika 2009-01-01 THESIS
Kvalitetsarbete - från japanska sjön till fast mark
188 Fryklind, Louisa 2007-10-10 THESIS
Monte Carlo Simulation on historical data: a Java based solution
189 Xin, Mai 2007-05-04 THESIS
Från utbildning till arbetsmarknad – Vilka krav ställer arbetsmarknaden på ekonomer i Västerås?
190 Kristiansson, Tove; Högberg, Sara 2008-06-26 THESIS
Informell motivation och dess betydelse : En studie inom tillverkningsindustrin
191 Olsen, Ann-Marie; Ljubijankic, Edina 2008-06-24 THESIS
Perturbed Renewal Equations with Non-Polynomial Perturbations
192 Ni, Ying 2010-01-01 THESIS
Hur kan en teater vidga sin publik? : En handlingsplan för hur Teater Västmanland ska få fler besökare
193 Starhagen, Elina; Karlsson, Alexandra 2008-06-26 THESIS
Bristidentifiering & effektivisering av materialförsörjningen på SAAB Microwave Systems
194 Phua, Patrick; Gåsvaer, Daniel 2009-01-01 THESIS
Decision making of IT Outsourcing in three companies
195 Khan, Asim 2008-06-19 THESIS
Avskaffande av revisionsplikten i småföretag- Hur påverkas berörda fåmansföretag?
196 Baballos, Radjwa; Bjurhager, Annika 2008-07-03 THESIS
Designing a very light jet
197 Nyblom, Per 2009-01-01 THESIS
Managing Collaborative Product Development : A Model for Identifying Key Factors in Product Development Projects
198 Elfving, Sofi 2007-01-01 DISSERTATION
An intuitive and resource-efficient event detection algebra
199 Carlson, Jan 2004-01-01 THESIS
Analys av frekvensstudien som förbättringsverktyg
200 Sendow, Benjamin; Hardebjer, Johan 2007-11-02 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.