Search Results

Showing 101 - 150 of 541 results for query Mälardalens högskola < Previous12345678910..11Next >

Match Authors Date Type
Svenskämnet i ämnesövergripande arbetssätt The Swedish Subject’s Role in Interdisciplinary Teaching
101 Gustafsson, Katarina; Bergman, Jenny 2008-01-01 THESIS
The grieving forest; the social-environmental degradation in Amazonian Rainforest
102 Fernandez, Maria; Caballero, Sebastian José 2008-06-17 THESIS
Barn och stress : Påverkande faktorer
103 Andersson, Theresia; Ottestam, Mia 2009-01-01 THESIS
Böckernas värld i skolan : En studie av lärarnas tankar och beslut kring skönlitteratur i svenskundervisningen
104 Nevala, Åsa; Stenhag, Matilda 2009-01-01 THESIS
FYSISK MILJÖ OCH BARNS INFLYTANDE : Hur hör det ihop?
105 Öhlén, Sandra 2009-01-01 THESIS
Matematiklärare om problemlösning : Åsikter och användning i undervisningen
106 Lindström, Lena 2009-01-01 THESIS
Social kompetens och arbetsminne hos gymnasieelever : Finns det ett samband?
107 Aroseus, Frida 2009-01-01 THESIS
Female entrepreneurs in Sweden and Thailand : Differences and similarities in motivation
108 Kongsinsuwan, Sirikanya; Johnsson, Anna 2008-07-02 THESIS
Project Solaris : Evaluation of EASA-regulations applied to a solar powered UAS
109 Nordén, Erik; Malmquist, Jonas 2009-01-01 THESIS
”Delad börda är hälften så tung”  Delat ledarskap – ur ett ledar- och medarbetarperspektiv
110 Beckman, Ann-Marie; Jerkenhag, Susanne 2009-01-01 THESIS
Hur används folkhälsorapporter? : Intervjuer med folkhälsointresserade landstingspolitiker i Stockholm
111 Stark, Annika 2008-01-01 THESIS
Ensam är inte alltid stark : – en kvalitativ litteraturstudie om att vara mamma och leva med bröstcancer.
112 Carlén, Emma; Stenerhag, Anna 2009-01-01 THESIS
  Konflikthantering i skolan : Ideal - verklighet
113 Aravena Castaings, Inga - 2009-01-01 THESIS
En jämförelse mellan Handelsbanken och Nordeas belöningssystem
114 Nilsson, Camilla; zamani, Mona 2009-01-01 THESIS
CSR : Företagens motiv och effekten på anseendet
115 Pekkarinen, Topi; Ålund, Rickard 2009-01-01 THESIS
The Impact Of New Enviroment on Organizational Culture : Company Alfa Operating In Shanghai-China
116 Janneh, Mustapha; Hong, Cui 2009-01-01 THESIS
The Online Presence of Non-Profit Cluster Organizations : A Study on Automation Region's use of the Internet
117 Jukkola, Mathias; Lannsjö, Markus 2009-01-01 THESIS
En utställning om lekmiljöer och genus
118 Behzadnia, Shiva 2009-01-01 THESIS
Sociala arbetskooperativ-ett bättre alternativ till sysselsättning : En studie om sociala arbetskooperativs rellevans för psykiskt funktionshindrades behov
119 Pérez, Sofia; Sahlén Stolperud , Marie-Louise 2009-01-01 THESIS
Integrering av folkhälsoaspekter i fysisk planering i Trosa kommun
120 Jansson, Sandra 2009-01-01 THESIS
Att utmana barnets kritiska tänkande : En studie sett ur ett Reggio Emiliainspirerat perspektiv
121 Enander, Anna 2009-01-01 THESIS
Läs- och skrivinlärning i år 1 : Arbete med elever som inte har erövrat läs- och skrivkoden efter första terminen i år 1.
122 Sjöström, Ann-Sofi 2008-06-12 THESIS
Läs- och skrivinlärning som vuxen : Nepalesiska kvinnor om följder för självsyn och framtidssyn
123 Wederus, Thomas 2009-01-01 THESIS
Läs- och skrivsvårigheter ur pedagogens perspektiv
124 Mattila, Heidi; Jälkemo, Caroline 2009-01-01 THESIS
"Foreign Market Exploitation with E-marketing Strategy of Thaiearthtone Company"
125 Pattararittisak, Pharktanat; Chienchiranai, Nicha 2009-01-01 THESIS
LVU-könsneutral? : En studie om LVU ur ett genusperspektiv
126 Dunder, Maria; Karlgård, Maria 2007-08-13 THESIS
Somaliska mäns syn på kvinnlig omskärelse : En kvalitativ studie om immigranter i Sverige
127 Eriksson, Ewa; Hassan, Abdifatah 2009-01-01 THESIS
Framgångsfaktorer i arbetsträning
128 Kinnunen, Peter 2007-06-21 THESIS
Att undervisa i svenska som andraspråk : - en studie med fokus på IVIK-undervisningen
129 Amirfaridi, Arezo 2009-01-01 THESIS
Betydelsen av self-efficacy och socialt stöd för studieprestation
130 Ekstrand, Maria 2007-03-12 THESIS
Den inre och yttre självkänslans betydelse för tendensen att bruka self-handicapping
131 Ottosson, Olivia 2008-01-01 THESIS
”Vingklippt och ensam” – men behövd, värdefull och älskad : Hästassisterad behandling av utsatta tonårsflickor
132 Boman-Andersson, Magne 2008-01-01 THESIS
Jag och teamet : En kvalitativ hermeneutisk studie om sjukgymnasters uppfattning om teamarbete. 
133 Juopperi, Mika 2009-01-01 THESIS
När hjärtat slår för fort : En fenomenologosk hermeneutisk studie av att leva med och vårdas för förmakstakykardi
134 Sahlin, Benny 2009-01-01 THESIS
Svensk kod för bolagsstyrning : -en studie av hur tre bolag berörts i och med införandet av den reviderade koden (1 juli 2008)
135 Eriksson, Tobias; Lindevall, Emma 2009-01-01 THESIS
Corporate Social Responsibility och hållbarhetsredovisning i tre svenska företag Corporate Social Responsibility and sustainability report in three Swedish companies
136 Eriksson, Per; Forsberg, Peter 2009-01-01 THESIS
Human and Culture integration in Mergers & Acquisitions : A study of Andersen acquisition by KPMG in Vietnam
137 Pham, Hong Y; Duda, Karol 2009-01-01 THESIS
Crime with Loss of Context : How the Translation Changed the Implied Reader of Åsa Larsson’s The Savage Altar: Innocence Will Be Sacrificed
138 Lindve, Katarina 2008-08-08 THESIS
Robot Positioning System : Underwater Ultrasonic Measurement
139 Salido Monzú, David; Roldán Sánchez, Oliver 2009-01-01 THESIS
Grundskollärares fortbildning : - en jämförelse av arbetet med fortbildningmellan stat, kommun, skolledning och lärare
140 Källberg, Tove; Hamberg, Joel 2009-01-01 THESIS
Naturskolan- en metod till lärande? : Outdoor teaching - A method for learning?
141 Andersson, Emilia; Danielsson, Moa 2008-03-04 THESIS
Underlag för en kommande rivning av J-huset på Akademiska sjukhuset i Uppsala : Generell planeringshjälp vid utförande av rivning
142 Hermansson, Per; Isacson, Johan 2008-04-11 THESIS
Basel II - Hur har en mindre bank i förhållande till en stor bank påverkats av det nya regelverket Basel II?
143 Jansson, Cecilia; Vinthagen, Johanna 2009-01-01 THESIS
Drag Estimations on Experimental Aircraft Using CFD
144 Hardie, Staffan 2007-08-03 THESIS
How does the alignment of IT to business strategy affect the organisation of the IT function?
145 Agbamuche, Joy 2008-06-19 THESIS
ATSVIS : Airport Traffic Surveillance and Visual Information System
146 Hunt, Daniel; Olsson, Magnus 2007-06-11 THESIS
Folkuniversitetet i stockholm - En studie om hur de befintliga kunderna söker information
147 Lundgren, Stephanie; Antman, Lena 2008-06-17 THESIS
Går vägen till hållbar utveckling via hållbarhetsredovisning?
148 Magnusson, Camilla; Andersson, Sofia 2008-07-08 THESIS
TRYCKT MATERIAL TILL ESKILSTUNA KONSTMUSEUM : Informationsbroschyrer om konstmuseet och om samlingen
149 Loren, Louise 2008-07-07 THESIS
Informationsdesign i samhällsinformation : fallstudier i ett flerkontextuellt perspektiv
150 Udd, Staffan 2006-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.