Search Results

Showing 501 - 541 of 541 results for query Mälardalens högskola < Previous1..234567891011

Match Authors Date Type
Bolagsstyrningsregler  : Erfarenheter från implementering av bolagsstyrningsregler i tre stora svenska bolag
501 Altun, Aysin; Mohammadi, Farin 2009-01-01 THESIS
Samvariation bland begrepp relaterade till arbetsmotivation : Hur påverkar ledningsstil, ledares sociala inflytande, locus of control och self-efficacy arbetsrelaterad motivation?
502 Kääriä, Annica 2007-12-13 THESIS
Hur upplever människor självkänsla, samt hur kan människor stödja sig själva och varandra i att växa i självkänsla
503 Öhman, Carina 2008-06-09 THESIS
Kvinnligt chefskap : En kvalitativ studie av Saab Aerotechs kvinnliga och manliga chefers erfarenheter
504 Wassberg, Margareta; Hellström, Elin 2009-01-01 THESIS
Stödet i yrkesrollen som rådman och dess betydelse för hälsa och arbetsklimat
505 Forsgren, Lotta Ann-Charlotte 2009-01-01 THESIS
Pricing Caps in the Heath, Jarrow and Morton Framework Using Monte Carlo Simulations in a Java Applet
506 Kalavrezos, Michail 2007-12-04 THESIS
Tala om läsning! : Läsförståelsearbete i förskola och grundskolans år 2
507 Jonsson, Kristina; Strömberg, Marie 2009-01-01 THESIS
Do Entrepreneur Courses Matter? : An Investigation of Students from Swedish University, Mälardalen University
508 Centeno, Ignacio; Peng, He; Punthapong, Parityada 2008-07-02 THESIS
Entrepreneurship and Microfinance-A tool for empowerment of poor-Case of Akhuwat, Pakistan
509 Mustafa, Zahid; Ismailov, Nodirbek 2008-07-02 THESIS
Man blir aldrig för gammal för att leka : en studie av användandet av rollspel i andraspråksundervisning för vuxna
510 Rolenec, Klara 2009-01-01 THESIS
Förväntningsgapet : Ägarledda småföretags förväntningar på revisorn
511 Bylander, Karolina; Strandberg, Sara 2009-01-01 THESIS
Det finansiella gapet : Finansieringsproblematik av nystartade företag
512 Jonninen, Maria; Pettersson, Hanna; Meldo, Markus 2009-01-01 THESIS
Tuna Park Shopping Centre A comparative study of marketing communication tools
513 Wongrattanavichit, Teewin; Wang, Haiyan 2008-07-03 THESIS
Snöskotrar : inventering, användning och utsläpp
514 Engström, Tobias 2009-01-01 THESIS
Internationalization and Innovation : The case of Haier
515 Siwen, Shan; Wei, Gu 2009-01-01 THESIS
Bedtime storybook reading as Language and Social Interaction Intervention for Children with Autism : A study from Bangkok on parents´ assessment of their autistic children´s development
516 Rotrueangrit, Duangtida 2008-01-31 THESIS
  ADOPTION OF INTERNET BANKING FROM A CUSTOMERS' PERSPECTIVE IN GHANA(The study of Standard Chartered Bank-Kumasi)
517 Konlaan, Leedip Boinkum; Boasiako, Justice Antwi 2009-01-01 THESIS
Effective Media Channels Evaluation : A case study of Toyota’s Intermediate Cars
518 Xie, Ren; Wang, Feng 2009-01-01 THESIS
Building a niche company in recruitment industry, a case study of Swedish company Multimind AB
519 Charoenrungsiri, Rungnapa; Charoenrungsiree, Narana 2009-01-01 THESIS
Expressions of Diverse American Homeless Individuals Concerning Their Needs of Care and Healthcare
520 Gustafsson, Linda 2008-06-19 THESIS
How can Lean Philosophy Improve the Traditional Philosophy of Project Management
521 Khalil, Aayazuddin 2008-05-05 THESIS
Att bestämma över sitt eget liv - självklarhet eller tabu? : En kvalitativ studie om ungdomar med två olika kulturella bakgrunder
522 Zinger, Aneta 2008-01-01 THESIS
HJÄRTATS KÄNSLOR : — om känslor vid hjärtsvikt: En litteraturstudie
523 Larsson, Ola; Ekström, Camilla 2009-01-01 THESIS
Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? -En analys utifrån tio företag
524 Eriksson, Katarina; Elthammar, Anna 2009-01-01 THESIS
Clean development Mechanism (CDM) Policy and Implementation in China
525 Zeng, Lei 2006-01-01 THESIS
Business Networks: Self-Creating Relationships of Entrepreneurs
526 Rojanapuwadol, Sukanya; Chompupong, Noppon 2008-07-02 THESIS
En studie om äldre invandrare i Västerås kommun
527 Vishaj-Lapi, Filloreta 2007-12-13 THESIS
Språkutvecklande arbete i förskolans utomhusmiljö 
528 Abrahamsson, Anna; Staaf, Malin 2009-01-01 THESIS
Informationsmaterial / annons till system för bromsbandsnitning
529 Ågren, Peter 2009-01-01 THESIS
språkutvecklande arbete i förskolans utemiljö
530 Abrahamsson, Anna; Staaf, Malin 2009-01-01 THESIS
Pedagogens förhållningssätt : - utifrån ett genusperspektiv
531 Köhl, Ulrica; Söderbäck, Kajsa 2009-01-01 THESIS
Consumer responses to product placements in Thai television sitcoms
532 Ketrattanakul, Chalinee; Pongpatranon, Pimmanee 2009-01-01 THESIS
MD-80 Engine Change Kit
533 Nogueira, Tiago; Twofik, Twana 2007-08-29 THESIS
Has debt relief been beneficial to the Economic growth of Africa? Has debt relief been beneficial to the Economic growth of Africa?
534 Taku-Mbi, Victor Efite; Cheh, Keegan Muluh THESIS
Westhelicopter AB Aircraft Technical Status Report
535 Ibranovic, Albin 2009-01-01 THESIS
Ditt företag kan inte förutse konkurs :  -kan Z-score? You company cannot predict bankruptcy; : - can Z-score?
536 Lind, Charlotta; Sloberg, Martin 2009-01-01 THESIS
Work is theatre and every business is a stage : En studie i möjliggörandet av relationer med hjälp av event marketing
537 Olsson, Sophie; Sabrkesh, Dina 2008-06-18 THESIS
Produktkalkylering i ett mindre tjänsteföretag : en fallstudie av ett företag i el- branschen
538 Eriksson, Tobias; Huléen, Jonas 2008-06-26 THESIS
En kvalitativ studie om 80-talisters arbetsvärderingar : - En komparativ analys av 80-talisters arbetsvärderingar i jämförelse mot mediabildens
539 Karlslätt, Anna 2009-01-01 THESIS
International Business strategy for French Companies (By studying the success of THALES in South East Asia)
540 Virjee, Sanaea; Gilani, Hamza 2008-06-17 THESIS
Self-efficacys inverkan på viljan att ha ledaransvar : Civilingenjörsstudenters framtida ambitioner
541 Amsih, Nancy; Österberg, Elin 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.