Search Results

Showing 201 - 250 of 937 results for query Luleå tekniska universitet < Previous12345678910..19Next >

Match Authors Date Type
Creating always-best-connected multimedia applications for the 4:th generation wireless systems
201 Kristiansson, Johan 2004-01-01 THESIS
Environmental and hydrogeological geophysics with applications in Thailand, Laos, and Sweden
202 Wattanasen, Kamhaeng, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Embedded internet system architectures
203 Östmark, Åke 2004-01-01 THESIS
Rotor dynamical modelling and analysis of hydropower units
204 Gustavsson, Rolf, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Civil structural health monitoring :strategies, methods and applications
205 Hejll, Arvid, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Seasonal snow storage for space and process cooling
206 Skogsberg, Kjell, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Hur utvecklar små och medelstora turismföretag interorganisatoriska förbund? :en validerad strukturell ekvationsmodell
207 Pesämaa, Ossi 2007-01-01 THESIS
Fathers' experiences of having an infant born prematurely
208 Lindberg, Birgitta 2007-01-01 THESIS
On organizing for digital preservation
209 Runardotter, Mari, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Akademin som arbetsplats :hälsa, ohälsa och karriärmöjligheter ur ett genusperspektiv
210 Källhammer, Eva 2008-01-01 THESIS
On the origin of the Fäboliden orogenic gold deposit, northern Sweden
211 Bark, Glenn, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Development of information support solutions for complex technical systems using eMaintenance
212 Candell, Olov, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Självstyre eller samförvaltning? :problem och möjligheter utifrån en studie av världsarvet Laponia
213 Rådelius, Christina 2002-01-01 THESIS
Modeling the mechanical performance of natural fiber composites
214 Marklund, Erik, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Industrialised building systems :vertical extension of existing buildings by use of light gauge steel framing systems and 4D CAD tools
215 Bergsten, Susan 2005-01-01 THESIS
Exploring technologies for service provision in automotive winter testing
216 Nybacka, Mikael, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Fritidssektorn :en statlig utmaning
217 Lindström, Lisbeth 2006-01-01 THESIS
Strength, fallouts and numerical modelling of hard rock masses
218 Edelbro, Catrin, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Probabilistic design for evaluation of indoor environment
219 Ljungquist, Katarina 2003-01-01 THESIS
Management of condition information from railway punctuality perspectives
220 Granström, Rikard, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Evaluation of forecasting techniques and forecast errors :with focus on intermittent demand
221 Wallström, Peter 2009-01-01 THESIS
Öppenhet och medvetenhet :en fenomenologisk studie av musikdidaktisk interaktion
222 Ferm, Cecilia, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Adaptive blind deconvolution using third-order moments :exploiting asymmetry
223 Pääjärvi, Patrik 2005-01-01 THESIS
Industrial marketing communication :a (r)evolutionary journey from marketplace to marketspace
224 Foster, Tim, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Degradation of rock and shotcrete due to ice pressure and frost shattering
225 Andrén, Anna 2009-01-01 THESIS
Aspects of improving punctuality :from data to decision in railway maintenance
226 Nyström, Birre, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
The construction site manager's impact on risk management performance
227 Simu, Kajsa, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Improving routing in the global Internet
228 Klockar, Tomas 2005-01-01 THESIS
Inventory of geomechanical phenomena related to train-induced vibrations from tunnels
229 Eitzenberger, Andreas 2008-01-01 THESIS
Quality management and sustainability :exploring stakeholder orientation
230 Johansson, Peter 2007-01-01 THESIS
Ett frö för lärande :en variationsteoretisk studie av undervisning och lärande i grundskolans biologi
231 Vikström, Anna, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Succinic acid production using metabolically engineered Escherichia coli
232 Andersson, Christian 2007-01-01 THESIS
Maintenance strategy for a railway infrastructure in a regulated environment
233 Espling, Ulla, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Uppfattningar om specialpedagogiska insatser :aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv
234 Groth, Dennis, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
An infrastructure for service-oriented embedded internet systems
235 Östmark, Åke, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Prefabrication strategies in the timber housing industry :a comparison of Swedish and Austrian markets
236 Nord, Tomas, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Biogeochemical data from SGU :properties and applications
237 Lax, Kaj, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Biogeochemical data from SGU :properties and applications
238 Lax, Kaj, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Tillsammans med Hans Leygraf :en studie av pianopedagogik och traditionsöverföring
239 Petersson, Johan 2005-01-01 THESIS
Characterisation of pollutants in stormwater treatment facilities
240 Karlsson, Kristin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Användning av vardagsteknik i dagliga aktiviteter :svårigheter och strategier hos personer med förvärvad hjärnskada
241 Lövgren-Engström, Ann-Louice 2010-01-01 THESIS
Törefors masugn 1875-1887 :om en masugns tillkomst och avveckling i en för järnhanteringen teknisk brytningstid
242 Strand, Mattias 2005-01-01 THESIS
Applicability of continuous improvements in industrialised construction design process
243 Söderholm, Erik 2010-01-01 THESIS
Communicating references in geographically separated collaborative work :an exploratory study
244 Holm, Åsa, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
Rumslig legitimitet :när hållbar utveckling medvetandegörs
245 Ekelund, Björn, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Rotordynamic optimization of large turbo systems using genetic algorithms
246 Angantyr, Anders, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Rotordynamic optimization of large turbo systems using genetic algorithms
247 Angantyr, Anders, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Distributed engineering :tools and methods for collaborative product development
248 Törlind, Peter, PhD 2002-01-01 DISSERTATION
Interaction between pellet properties and blast furnace operation
249 Leimalm, Ulrika, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
IKT-användning för koordination inom projektgrupper
250 Oskarsson, Helena 2006-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.