Search Results

Showing 101 - 150 of 937 results for query Luleå tekniska universitet < Previous12345678910..19Next >

Match Authors Date Type
Vippning av stålbalkar i hallramar
101 Collin, Peter, PhD 1991-01-01 DISSERTATION
Framtidsorienterad fysisk översiktlig planering :erfarenheter och slutsatser
102 Laitila, Agneta 2007-01-01 THESIS
Den sköra föreningen mellan tävling och medmänsklighet :om ledarskap och lärprocesser i barnfotbollen
103 Hertting, Krister, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
On computer visualization of interior wood
104 Nordvik, Enar, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Upprättad för livet eller inrättad i ledet ? :en studie av sju utvecklingspartnerskap inom Equalprogrammet
105 Berglund, Leif 2008-01-01 THESIS
Sustainable snow handling
106 Reinosdotter, Karin, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Mineralogical, chemical and textural properties of the Malmberget iron deposit :a process mineralogically characterisation
107 Lund, Cecilia 2009-01-01 THESIS
Internal erosion in embankment dams :fluid flow through and deformation of porous media
108 Hellström, J. Gunnar I., PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Miljögeotekniskt bedömningssystem :applikation på väg- och järnvägsbyggnadsmaterial
109 Svedberg, Bo 2003-01-01 THESIS
Product quality through experience feedback in industrialised housing
110 Meiling, John 2008-01-01 THESIS
Planeringshjälpmedel för ökad tillgänglighet på grusvägnätet :en studie av datorverktyget HDM-4
111 Johansson, Karin 2005-01-01 THESIS
Management trainee - möten med förhinder
112 Porsfelt, Dan 2001-01-01 DISSERTATION
Fracture mechanics analysis of concrete structures
113 Ohlsson, Ulf, PhD 1995-01-01 DISSERTATION
An IP-multicast based framework for designing synchronous distributed multi-user applications on the Internet
114 Parnes, Peter, PhD 1999-01-01 DISSERTATION
Vardagsteknik :hinder och möjligheter efter förvärvad hjärnskada
115 Lindén, Anita 2009-01-01 THESIS
The European forest trade model :EU policy and the impact on forest raw material use
116 Mansikkasalo, Anna 2007-01-01 THESIS
Convection-diffusion equation in unbounded cylinder and related homogenization problems
117 Pankratova, Iryna 2009-01-01 THESIS
Datormanikinprogram som verktyg vid arbetsplatsutformning :en kritisk studie av programanvändning
118 Laitila, Lars 2005-01-01 THESIS
Mechanical anchorage of prestressed CFRP tendons :theory and tests
119 Bennitz, Anders 2008-01-01 THESIS
Materialleverantören i byggprocessen : en studie av kommunikationen mellan träkomponentleverantören och byggprocessens övriga aktörer
120 Cigen, Sunna 2003-01-01 THESIS
Strengthening of concrete structures by the use of mineral based composites :system and design models for flexure and shear
121 Blanksvärd, Thomas, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Skyddet av biologisk mångfald vid jakt :en studie om rättens förhållande till komplexa och dynamiska ekosystem tillämpat på uttag av viltarter
122 Christiernsson, Anna 2008-01-01 THESIS
Sjung, sjung för livet! :en studie av körsång som pedagogisk verksamhet och av deltagarnas upplevelse av hälsa och livskvalitet
123 Lindström, Dorota 2006-01-01 THESIS
IT-användning :en analysmodell för IT-nytta
124 Fagerström, Birgitta, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
IT-användning :en analysmodell för IT-nytta
125 Fagerström, Birgitta, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
En illustration av vägen till förtidspension
126 Reinholdt, Sofia 2003-01-01 THESIS
Interaktionsprocesser i byggprojekt :en studie i partnering som kraft för förändring
127 Rhodin, Anna 2002-01-01 THESIS
Climate change and urban drainage :future precipitation and hydraulic impact
128 Olofsson, Mats 2007-01-01 THESIS
Efficient governance of construction projects through cooperative procurement procedures
129 Eriksson, Per-Erik, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Numerical analysis of concrete elements strengthened with carbon fiber reinforced polymers
130 Lundqvist, Joakim, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
"Music from the backyard" :Hagström's music education
131 Thorgersen, Ketil, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Funktionskrav och partnering för drift och underhåll av järnvägar
132 Kemi, Lennart 2001-01-01 THESIS
Produktivitetsmätningar som förbättringsverktyg :en kartläggning av arbetsproduktivitetsmätningar på svenska byggarbetsplatser
133 Forsberg, Azam 2008-01-01 THESIS
Making ideas matter :gender, technology and women's invention
134 Nyberg, Ann-Christin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Biofiltration of odorous gas emissions
135 Andersson Chan, Anneli, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Integral inequalities of Hardy and Friedrichs types with applications to homogenization theory
136 Koroleva, Yulia, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Det är inte bara att lägga schema :implementeringsformer vid in- och genomförande av flexibla arbetstidsmodeller i kommunernas sociala omsorgsverksamheter
137 Westring-Nordh, Marianne, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Optimisation of fragmentation and comminution at Boliden Mineral, Aitik Operation
138 Bergman, Peter 2005-01-01 THESIS
Maximal theorems and Calderón-Zygmund type decompositions forthe fractional maximal function
139 Kuznetsov, Evgeny, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Psychosocially supportive design in the indoor environment
140 Fischl, Geza, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Tekniken som problem och lösning :föroreningsmotstånd och teknikval i 1900-talets svenska pappersmassaindustri
141 Söderholm, Kristina, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Entreprenörens lärande :drivkrafter för lärande i och mellan projekt
142 Anheim, Fredrik 2001-01-01 THESIS
Preserving useful digital objects for the future
143 Nilsson, Jörgen, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Durability of sprayed concrete :steel fibre corrosion in cracks
144 Nordström, Erik, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Kvinna i byggbranschen :civilingenjörers erfarenheter ur genusperspektiv
145 Cettner, Annicka 2008-01-01 THESIS
Wet clutch tribology :friction characteristics in limited slip differentials
146 Mäki, Rikard, PhD 2005-01-01 DISSERTATION
Thermal stresses in concrete structures at early ages
147 Emborg, Mats, PhD 1989-01-01 DISSERTATION
Räkna med bokstäver! :en longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå
148 Persson, Per-Eskil, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Befria datorhjältinnorna från pojkrummet :en projektledares erfarenheter tolkad genom interaktiv metod och teori
149 Olofsdotter-Bergström, Annika 2009-01-01 THESIS
Development of relationships in interorganizational networks :studies in the tourism and construction industries
150 Pesämaa, Ossi, PhD 2007-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.