Search Results

Showing 1 - 50 of 4553 results for query Linköpings universitet 12345678910..92Next >

Match Authors Date Type
Insulin resistance and IGF-I sensitivity in vascular cells - impact of hybrid receptors : With special regard to diabetes
1 Johansson, Git 2009-01-01 DISSERTATION
Expression and function of IGF-I and insulin receptors in human micro- and macrovascular cells
2 Chisalita, Simona I. 2008-01-01 DISSERTATION
Ansvar och säkerhet för känslig information när den skickas med e-post
3 Liljeström, Katarina 2003-01-01 THESIS
Marknadsundersökning av tänkbara system för fordonskontroll på Pan Nordic Logistics
4 Ramstedt, Linda 2002-01-01 THESIS
Termofil rötning av drankvatten
5 Wiberg, Heli 2007-10-05 THESIS
Chemical bond analysis in the ten-electron series
6 Fransson, Thomas 2009-01-01 THESIS
On low-complexity frequency selective digital filters and filter banks
7 Rosenbaum, Linnea 2007-01-01 DISSERTATION
Realtidsmodeller av däck och koppling för fordonssimulator
8 Wedell, Stefan 2007-08-08 THESIS
Evaluation on how to use SystemVerilog as a design and assertion language
9 Magnusson, Andreas 2006-11-10 THESIS
Description of spatial and temporal distributions of epiphytic lichens
10 Lättman, Håkan 2008-01-01 THESIS
Side Blind Spot Detection : Sensortekniker och hårdvara
11 Karlsson, Carin; Renfors, Bodil 2005-01-01 THESIS
Den nya värderingen av goodwill
12 Kljako, Dzenana; Lindberg, Martina 2005-08-12 THESIS
Sensordatafusion av IR- och radarbilder
13 Schultz, Johan 2004-01-01 THESIS
Bankgarantier : särskilt om demandgarantier i svensk rätt
14 Ulander, Henrik 2000-01-01 THESIS
KommunistJesus och Varumärke : Talet om Che Guevara
15 Amid, Shanis 2006-08-25 THESIS
Det estetiska problemet : Relationen mellan det estetiska och etiska i Kierkegaards filosofi
16 Aronsson, Jan 2007-06-08 THESIS
European Security and Defence Policy, or Back to Political Realism?
17 Stamate, Gheorghe 2004-01-01 THESIS
IPTV och säkerhet : en analys av hotbilder, säkerhetsfaktorer och riktlinjer
18 Kabrial, Katrin; Åhlén, David 2007-01-23 THESIS
Positionering av mobila enheter via GPS och GSM
19 Edholm, Anna; Karlsson, Anna-Carin 2002-01-01 THESIS
Ett digitalt köprum? -En studie av svenska köpcenters bruk av Internetmediet som specifikt uttryck
20 Olsson, Maria 2002-01-01 THESIS
Oskäligt hög hyra vid uthyrning av bostadslägenheter till företag? : om återbetalningsregeln i Hyreslagen
21 Warvsten, Kerstin 2003-01-01 THESIS
The End - A thesis focusing on Euthanasia and The Patient
22 Rossi, Shakila A. 2005-06-21 THESIS
Om arbete- en antologi om arbetes betydelse för identitetsskapande och livsvillkor
23 Ekbladh, Stefan; Eriksson, Simon; Gidoff, Andrea; Johansson, Anna; Rångeby, Anderas 2005-01-01 THESIS
Frihandelns för- och nackdelar för Minst Utvecklade Länder
24 Niroozad, Susan 2001-01-01 THESIS
Modulgenerator för Matchade Transistorpar
25 Öhman, Fredrik 2005-01-01 THESIS
Styrning inom fristående och kommunala skolor : en jämförelse
26 Albrektsson, Therese; Bravell, Lisa; Mattisson, Hanna 2004-01-01 THESIS
On Predictive Factors of Treatment Response in Head and Neck Squamous Cell Carcinoma
27 Jerhammar, Fredrik 2008-01-01 THESIS
Guadua chacoensis in Bolivia : - an investigation of mechanical properties of a bamboo species
28 Lindholm, Maria; Palm, Sara 2008-01-31 THESIS
Kapacitets- och ledtidsanalys i A-härden, SKF Sverige AB
29 Björk, Robert; Nordvall, Erik 2005-01-01 THESIS
Att utforma strategier i en turbulent miljö : hur kan det bidra till framgång?
30 Jernevad, Matilda; Lundman, Helena 2002-01-01 THESIS
Utopia Trek : utopibegreppets resa genom Star Trek
31 Schön, Anna 2004-01-01 THESIS
Konsulters tillit till sitt belöningssystem -en studie i projektbaserade företag
32 Bastin, Anna; Genberg, Helena 2004-01-01 THESIS
Modelling of gyro in an IR seeker for real-time simulation
33 Nordman, Thomas 2004-01-01 THESIS
Fristående elektroniska värdeenheter som betalningsinstrument och förmögenhetsobjekt
34 Olofsson, Martin 2005-01-01 THESIS
Hydro-mechanical forming of aluminium tubes : on constitutive modelling and process design
35 Jansson, Mikael 2006-01-01 DISSERTATION
Organisationers kunskapsverksamheter : en kritisk studie av “knowledge management”
36 Braf, Ewa 2000-01-01 THESIS
Värdefull matematikundervisning : En innehållsanalys av värden i övningsuppgifter för gymnasieskolans kurs Matematik A
37 Karlsson, Marlene 2005-10-20 THESIS
Constructing Algorithms for Constraint Satisfaction and Related Problems : Methods and Applications
38 Angelsmark, Ola 2005-01-01 DISSERTATION
Neural Network Gaze Tracking using Web Camera
39 Bäck, David 2006-01-30 THESIS
Varumärkeshantering vid fusioner
40 Berggren, Anders; Nilsson, Pär 2000-01-01 THESIS
Informationssäkerhet i verksamheter : begrepp och modeller som stöd för förståelse av informationssäkerhet och dess hantering i verksamheter
41 Oscarson, Per 2001-01-01 THESIS
Luftfartsstyrelsen, LFV och miljö : Vad görs för att uppnå koldioxidmål enligt transportpolitiska och miljökvalitetsmål
42 Hansen Green, Anne Sofie 2007-10-31 THESIS
Temperaturstyrning av aluminiumextruderingsprocess
43 Nilsson, Richard 2003-01-01 THESIS
Integration through framing : A study of the Cloetta Fazer merger
44 Bjursell, Cecilia 2007-01-01 DISSERTATION
Lärares hantering av elever som utmanar skolan
45 Hammarberg, Charlotta 2005-01-01 THESIS
Event Marketing : En Begreppsutredning
46 Linge, Johan; Skantze Carlsson, Johanna 2004-01-01 THESIS
Algoritmer för objektdetektering i SAR och IR-bilder
47 Ahlström, Linus 2003-01-01 THESIS
Modeling of metabolic insulin signaling in adipocytes
48 Ulfhielm, Erik 2006-05-22 THESIS
Organisatorisk interaktion : En fråga om kunskap
49 Blomberg, Susanne; Åkerlind, Magnus 2000-01-01 THESIS
Centralisering : En studie av Sveriges försäkringskassor
50 Blomkvist, Fredrik; Brudin, Tobias 2004-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.