Search Results

Showing 4501 - 4550 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..83848586878889909192Next >

Match Authors Date Type
Enligt fysiken eller enligt mig själv? :Gymnasieelever, fysiken och grundantaganden om världen
4501 Hansson, Lena, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Kommunen som avtalspart
4502 Drejmyr, Jeanette 2003-01-01 THESIS
Effects of system integration in an organization : A case study carried out in the photo and home electronics branch
4503 Abeysekera, Ramanika 2005-11-07 THESIS
Architectures for Multiplication in Galois Rings
4504 Abrahamsson, Björn 2004-01-01 THESIS
Judging in the Public Realm : A Kantian Approach to the Deliberative Concept of Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis
4505 Dekker, Cornelis 2009-01-01 DISSERTATION
Corporate Social Responsibility and Nongovernmental Organizations
4506 Duran, Manuel Balza; Radojicic, Davor 2004-01-01 THESIS
Exporting visions and saving children :the Swedish Save the Children Fund
4507 Nehlin, Ann, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Diskursanalys på den Etiopiska regeringens nationala handlingsplan om bekämpning av ökenspridning
4508 Asgedom Reda, Aster 2004-01-01 THESIS
Advanced Traffic Service
4509 Löfås, Peter 2005-09-15 THESIS
Hyperdistribution and the future of copyright economics : A study of the contemporary Nordic Gaming industry Hyperdistribution och framtiden för upphovsrättens ekonomi : En studie av den samtida nordiska spelbranschen
4510 Rosén, Jimmy 2009-01-01 THESIS
Flow- and concentration variation between the cylinders of a diesel engine
4511 Näsström, David 2007-11-07 THESIS
Belize : How school can work in a multilingual and multiethnic country
4512 Rantala, Marjo; Stålhandske, Helena 1999-01-01 THESIS
Novel Process and Manufactur of Multi crystalline Solar Cell
4513 Bolisetty, Sreenivasulu 2009-01-01 THESIS
Transforming the Brute : On the Ethical Acceptability of Creating Painless Animals
4514 Mittelstadt, Brent 2009-01-01 THESIS
Upplevd stress : En jämförande studie mellan hemmiljö och arbetsmiljö ur ett könsperspektiv
4515 Gustafsson, Helena; Karlsson, Helén 2009-01-01 THESIS
Solidarity, not charity : discourses of power in partnership and development aid
4516 Thomsson, Denise 2006-10-04 THESIS
Identitet, identifikation och kulturella skillnader i animerad film
4517 Madsén, Jenny; Nyman, Susanne 2004-01-01 THESIS
Att optimera samhället inför klimatförändringar : Sårbarhet och anpassning på dagordningen
4518 Olsson, Robert 2007-07-04 THESIS
Medias skildring av det svenska samhället : En diskursanalys om integration och utanförskap
4519 Engkvist, Johan 2008-07-03 THESIS
Hur kan stess- och hälsofrågor få större utrymme på arbetsplatsen?
4520 Lilja, Ulrika; Junell, Ulrika 2005-11-02 THESIS
Bakom belönade bolag : Företagsspecifika förklaringar till frivillig information i publika företags årsredovisningar
4521 Ljung, Elin; Salomonsson, Eric 2003-01-01 THESIS
Människovana grävlingar som testdjur för grythundar. En studie om hur grävlingars beteende och fysiologi påverkas av hundars aggressivitet
4522 Karlsson, Linda 2003-01-01 THESIS
”Jag har alltid trott att det finns något men inte hittat något” : Att leva alternativa diskurser
4523 Suurhasko, Kai 2007-06-19 THESIS
Afasi-vänlig information : inför funktionell undersökning av språk med magnetresonanstomografi (fMRI)
4524 Croné, Marie; Karlsson, Marie 2007-11-05 THESIS
Four-component DFT calculations of phosphorescence parameters Fyrkomponents DFT-beräkningar av fosforescens-parametrar
4525 Lövgren, Robin 2009-01-01 THESIS
Normering av test av intraoral stereognosi och tvåpunktsdiskrimination : Hos barn i åldrarna 5;6 - 7;0 år Normative Data for a Test of Intra-oral Stereognosis and Two-point Discrimination : in Children Aged 5;6 - 7;0 Years
4526 Andersson, Maria; Buhr, Ulrika 2009-01-01 THESIS
Computer viruses: The threat today and the expected future
4527 Li, Xin 2003-01-01 THESIS
Politisk styrning i kommuner : Fallet Norrköpings kommun
4528 Andersson, Daniel; Eck, Linda 2006-04-05 THESIS
Modern kontra traditionell styrning : - en studie av traditionellt tillverkande företag
4529 Byberg, Anna; Hedelin, Karin 2006-02-28 THESIS
Pojkars och flickors fritidsläsning
4530 Eriksson, Annika 2002-01-01 THESIS
Negotiating in an intercultural environment-A Swedish perspective
4531 Ambard, Céline; Autier, Gérald 2003-01-01 THESIS
Uncovered Faith : Examples of Sunni Muslim Beliefs in Adana, Turkey
4532 Alphonce, Maria 2006-09-26 THESIS
Det vördade köttet och potatisen : En studie om svenskarnas syn på mat och ätande
4533 Suurhasko, Kai 2007-01-31 THESIS
Elevers resonemang när de i grupp arbetar med matematikuppgifter. En empirisk studie i år 5.
4534 Smith, Lena 2002-01-01 THESIS
Skolbarn och stress. Exemplet matematik.
4535 Johansson, Elin 2003-01-01 THESIS
No man is an island : Omvälvande livssituationer
4536 Henriksson, Johanna; Westermark, Thomas; Alm Mäntyniemi, Lina; Sundén, Elin; Lehnbom, Carin; Johansson, Anders 2005-09-15 THESIS
Scheduling and Optimization of Fault-Tolerant Distributed Embedded Systems
4537 Izosimov, Viacheslav, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Så tänker lärare om elevers självförtroende och identitet
4538 Andersson, Jenny 2001-01-01 THESIS
En oscillatorbank till en lågfrekvensradar : LORA/VHF
4539 Blom, Martin 2004-01-01 THESIS
Quantitative analysis of multi-phase systems -steels with mixture of ferrite and austenite
4540 Fawad, Salman Kohar 2004-01-01 THESIS
Mobbning på den digitala arenan : en studie av ungdomars uppfattningar om mobbning via elektroniska kanaler Bullying in the Digital Arena : A Study of Young People’s Perceptions of Bullying Through Electronic Channels.
4541 Andersson, Anna 2009-01-01 THESIS
Den urbana tryggheten som tolkad upplevelse : Några unga kvinnors tankar och förhållningssätt i offentliga rum
4542 Olsson, Anette 2008-06-17 THESIS
Förstudie av utbildningshjälpmedel och beslutsstöd för Rules of Engagement inom svenska Marinen
4543 Follin, Per; Persson, Peter 2004-01-01 THESIS
Bemötande i skolan utifrån ett genusperspektiv
4544 Lange, Maria 2007-09-06 THESIS
Sex- och samlevnadsundervisning : Vad är det och vad gör den? Om lärarens roll i skapandet av barns sexualitet
4545 Phalén, Frida 2007-10-23 THESIS
Optioner till anställda : med särskild inriktning på optionens värdepappersstatus
4546 Eliasson, Stefan 2000-01-01 THESIS
Policy on Abortion in the Nigerian Society : Ethical considerations
4547 Ilobinso, Louis-Kennedy 2007-09-05 THESIS
Patienters upplevelser av internetbaserad kognitiv beteendeterapeutisk självhjälpsbehandling mot depression
4548 Dahl, Johan; Bendelin, Nina 2006-11-21 THESIS
Feminist? Nej, inte jag. Kvinnors förhållanden på könssegregerade gymnasieutbildningar.
4549 Rixman, Anna 2003-01-01 THESIS
Design of 3D Accelerator for Mobile Platform
4550 Ramachandruni, Radha Krishna 2006-07-14 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.