Search Results

Showing 4451 - 4500 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..83848586878889909192Next >

Match Authors Date Type
"Jag börjar tänka på sånt när jag läser om andra" Skönlitteraturens betydelse för ungdomars bearbetning av existentiella frågor
4451 Ljungberg, Ulrika 2005-01-01 THESIS
Klimatförändringarnas antropologi : En kvalitativ studie av förhållningssätt till klimatförändringar bland boende i Östergötland
4452 Svarogic, Addi 2007-02-01 THESIS
Redovisningens betydelse för den skatterättsliga periodiseringen och värderingen av immateriella tillgångar
4453 Torén, Carl-Johan 2005-11-02 THESIS
Konjunkturförändringar i åländsk ekonomi : Val av förklarande variabler för åländska företags omsättning
4454 Gullquist, Jesper 2009-01-01 THESIS
När man talar om trollen : Personreferens i svenskt samtalsspråk
4455 Öqvist, Jenny 2005-01-01 DISSERTATION
Ledarskap i tv-såpans värld : tre hierarkiska nivåer i Rederiet
4456 Lund, Malin; Lundgren, Åsa 2003-01-01 THESIS
Mean Value Modelling of a Diesel Engine with Turbo Compound
4457 Flärdh, Oscar; Gustafson, Manne 2003-01-01 THESIS
Wetland planning in agricultural landscape using Geographical Information System : A case study of Lake Ringsjön basin in South Sweden
4458 Olszewska, Dorota Olga 2005-08-29 THESIS
PE and EV/EBITDA Investment Strategies vs. the Market : A Study of Market Efficiency
4459 Persson, Eva; Ståhlberg, Caroline 2007-11-30 THESIS
Characterization and evaluation of ZigBee modules
4460 Ramazanali, Hawar 2006-05-12 THESIS
Theoretical investigation of the first-order hyperpolarizability in the two-photon resonant region
4461 Bergstedt, Mikael 2007-11-22 THESIS
First-Principles calculations of Core-Level shifts in random metallic alloys: The Transition State Approach
4462 Göransson, Christian 2004-01-01 THESIS
On the Branch Loci of Moduli Spaces of Riemann Surfaces of Low Genera
4463 Bartolini, Gabriel 2009-01-01 THESIS
En ändamålsprövning av kapitalskyddsreglerna i nya aktiebolagslagen : En jämförelse med norsk och amerikansk rätt
4464 Liljevalch, Elin 2005-09-28 THESIS
Made in Sweden : En studie av svensk jordbruksproduktions villkor på en konkurrensutsatt marknad
4465 Berg, Tina; Tjernberg, Klara 2004-01-01 THESIS
Källsorterande avloppssystem : ett rimligt alternativ till konventionella reningsverk? Exemplet Ekoporten
4466 Norberg, Karin 2002-01-01 THESIS
Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland.
4467 Ahl, Helga; Nilsson, Leif 2004-01-01 THESIS
Utvärdering av kalibreringsmetoder för modväxlande kammare
4468 Sandahl, Anna; Wilander, Maria 2002-01-01 THESIS
Informed Consent in Sub-Saharan African Communal Culture: The
4469 Agulanna, Christopher 2008-06-03 THESIS
Aktiefonder : Ett lönsamt investeringsalternativ?
4470 Eljaala, Eeva 2000-01-01 THESIS
Against the Odds : The challenges of bilingualism in a monolingual environment
4471 Keresztes, Réka 2007-02-01 THESIS
Gestaltningstekniker i interaktionsdesign : en fråga om syfte och publik
4472 Johansson, Maria 2007-04-19 THESIS
Landsbygdsutveckling i Östergötland : - tre aktörsperspektiv och deras konsekvenser för landskapet
4473 Berry, Martin 2007-09-17 THESIS
I began to be free : A study on two trans-active Finnish men Jag började vara fri : En studie av två trans-aktiva finska män
4474 Vahlroos, Riikka 2008-01-01 THESIS
Women Rights and Islam : A study of women rights and effects of Islamic fundamentalism and Muslim feminism in the Kurdish area of Iraq
4475 Khan, Zaynab 2005-10-27 THESIS
Sports and Comeptition Law: Anti-competitive Implications of Vertical Integration between the Media and Sports Industry
4476 Hammargård, Mathias 2001-01-01 THESIS
The Taiwan Question in China-U.S. Relations
4477 Jin, Ying 2004-01-01 THESIS
Ungdomars identitetsskapande och livsvillkor : Fyra studier om ungdomar i fyra olika kontexter
4478 Dahlgren, Erika; Jarlengrip, Karl; Jonsson, Gong; Kronblad, Christopher 2006-08-10 THESIS
Elevinflytande En kvalitativ studie av elevers och lärares syn på elevinflytande
4479 Vipfors, Marie 2002-01-01 THESIS
Carlsberg Sverige AB : en företagskulturell studie i en fusionstext.
4480 Kernell Tolf, Malin 2001-01-01 THESIS
Nytt blod, gamla bilder : Visuell våldsgestaltning i film och spel
4481 Ljungqvist, Martin 2005-06-30 THESIS
Intersex : Unnecessary surgery on intersex infants : Problems of theory become problems in practice
4482 Lear, Jonathan 2007-06-05 THESIS
An Economic Analysis of Transparency Improvement in the Baltic Proper, Baltic Sea
4483 Quwsar, Mohammad Abu 2007-11-05 THESIS
Pantsättning utan besittning
4484 Bengtsson, Ola 2000-01-01 THESIS
Skattemässiga konsekvenser vid delning av aktiebolag genom underprisöverlåtelser
4485 Rådström, Sara 2000-01-01 THESIS
Berätta med form : om innehåll i utställningar
4486 Engstad, Emma 2004-01-01 THESIS
Behandla människan, inte symptomen! : En studie av komplementärmedicin
4487 Svarogic, Addi 2007-09-27 THESIS
Analys av samtal mellan personer med afasi och logopeder/anhöriga : Användande av kommunikativa resurser i samarbete mot gemensam förståelse
4488 Johansson, Sofia; Östlund, Pernilla 2007-11-18 THESIS
Logopeder och barn i interaktion : Samtalsanalys vid behandling av språkstörning Speech and Language Pathologists and Children in Interaction : Conversation Analysis in Intervention for Language Impairment
4489 Hammarström, Karin; Lindkvist, Stina 2009-01-01 THESIS
Marknadsläget på den nordiska elmarknaden : en analys av den nordiska prisområdesproblematiken och den svenska elmarknaden
4490 Swarén, Caroline 2001-01-01 THESIS
Har du tid? : en studie av hur företag hanterar stressjukdomar
4491 Araya, Oriana; Lågas, Lena 2001-01-01 THESIS
Bluetooth Enhanced Data Rate Baseband Modeling and Implementation
4492 Zou, Lei 2006-06-13 THESIS
Massage : En studie om hur lärare kan introducera massage i skolan.
4493 Ericsson, Ulrika; Samuelsson, Gina 1999-01-01 THESIS
Är standardiserade miljöledningssystem användbara inom kommunal förvaltning? : En studie av hur ett verktyg från den privata sektorn används inom den offentliga sektorn
4494 Norén, Hanna 2002-01-01 THESIS
Framtagning av krypmodell för termomekanisk FE-analys av grenrör
4495 Arvidsson, Emma; Ekblad, Emma 2006-03-02 THESIS
Investigation and implementation of data transmission look-ahead D flip-flops
4496 Yongyi, Yuan 2004-01-01 THESIS
Security of IEEE 802.11b
4497 Skoglund, Johan 2003-01-01 THESIS
De har ju lyckats med mig : Om ungdomars erfarenheter av behandling
4498 Larsson, Jennie 2006-10-05 THESIS
China's position during the global environment meetings in 1997, ending in the Kyoto summit
4499 Destlund, Yekta 2007-12-12 THESIS
Time-dependent molecular properties in the optical and x-ray regions
4500 Ekström, Ulf 2007-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.