Search Results

Showing 4401 - 4450 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..83848586878889909192Next >

Match Authors Date Type
Rättsprocessen ur ett psykologiskt perspektiv : jämförelse av allmänhetens och nämndemäns attityder, samt upplevda påverkansprocesser vid rättsliga beslut
4401 Tordön, Rikard 2008-09-12 THESIS
Design of Highly Linear Sampling Switches for CMOS Track-and-Hold Circuits
4402 Kazim, Muhammad Irfan 2006-04-25 THESIS
Angiotensin-Converting Enzyme : Effects of Smoking and Other Risk Factors for Cardiovascular Diseases
4403 Ljungberg, Liza 2009-01-01 THESIS
Using Observers for Model Based Data Collection in Distributed Tactical Operations
4404 Thorstensson, Mirko 2008-01-01 THESIS
Experimental Aspects on Chronic Whiplash-Associated Pain
4405 Lemming, Dag 2008-01-01 DISSERTATION
Föräldrainflytande i skolan under 1960-1980 En studie ur tre perspekriv, staten, lärarna och föräldrarna
4406 Linnell, Maria 2000-01-01 THESIS
Fel i programvara, en studie av befintliga felbegrepp och deras tillämplighet
4407 Berg, Emma; Malander, Sofia 2001-01-01 THESIS
Upphovsrätten i informationssamhället
4408 Ringsby, Lisa 2004-01-01 THESIS
Internprissättning i praktiken
4409 Gustafson, Henrik; Karlsson, Jerker 1999-01-01 THESIS
Poesi i skolan : Hur man kan arbeta på ett inspirerande sätt
4410 Ekdahl, Sara; Larsson, Malin 1999-01-01 THESIS
Ungas livsvillkor och identitetsskapande processer
4411 Andersson, Åsa; Lundin, Love; Petters, Karin; Sällstedt, Elin; Österborg Wiklund, Sofia 2006-08-10 THESIS
Praktisk kunskap En definition
4412 Tjernström, Eva 2001-01-01 THESIS
Klassrumsklimat Några lärares tankar kring klassrumsklimat
4413 Rydén, Hanna 2001-01-01 THESIS
Stabilizing factors in spatially structured food webs
4414 Gudmundson, Sara 2009-01-01 THESIS
Evaluation of biometric security systems against artificial fingers
4415 Blommé, Johan 2003-01-01 THESIS
Cardiovascular responses to hypovolemic circulatory stress in women : With special reference to venous compliance and capacitance
4416 Lindenberger, Marcus 2008-01-01 DISSERTATION
Optimistic Replication with Forward Conflict Resolution in Distributed Real-Time Databases
4417 Syberfeldt, Sanny, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Surgery for aortic stenosis : with special reference to myocardial metabolism, postoperative heart failure and long-term outcome
4418 Vánky, Farkas 2006-01-01 DISSERTATION
Snusförnuftiga barn och ungdomliga pensionärer : en studie om ålder i reklamfim
4419 Hållstrand, Elisabet 2006-11-29 THESIS
Migration, Stress and Mental Ill Health : Post-migration Factors and Experiences in the Swedish Context
4420 Tinghög, Petter 2009-01-01 DISSERTATION
Från barn till samhällsmedlem : Bilden av barnen i grundskolans styrdokument
4421 Göransson, Jan 2002-01-01 THESIS
Rainwater harvesting and rural livelihood improvement in banana growing areas of Uganda
4422 Mugerwa, Nathan 2007-01-29 THESIS
Etableringsfriheten för bolag i den europeiska gemenskapen
4423 Fors, Mathias 2001-01-01 THESIS
Stress. Ur ett kvinnligt perspektiv Stress. From a female perspective.
4424 Woldrich, Monika 2009-01-01 THESIS
Jämförelse av Oracle och MySQL med fokus på användning i laborationer för universitetsutbildning
4425 Åsberg, Mikael 2008-02-18 THESIS
Svalgproblem och hiatushernia :reflektioner över symptom och fynd
4426 Mjönes, Anna-Britta 2009-01-01 THESIS
Analys av precision vid fällning av ostyrda vapen från JAS 39 Gripen
4427 Blom, Lina 2006-05-02 THESIS
Ekonomisk styrning i en uppköpskontext : faktorer som påverkar utformningen av den ekonomiska styrningen i ett förvärvat företag
4428 Berg, David; Mattsson, Jacelle 2002-01-01 THESIS
Engagemang, oro och påverkan : En studie om närbyråkratens roll på Migrationsverket
4429 Forss, Linda 2008-07-02 THESIS
Water resources development: opportunities for increased agricultural production in Nigeria
4430 Olagunju, Emmanuel Gbenga 2007-10-15 THESIS
Treatment of Respiratory Tract Infections in Primary Care with special emphasis on Acute Otitis Media
4431 Neumark, Thomas, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Lettiska Identitet och Kultur i Sammanhanget med Öst Invigdning av Europeiska Unionen
4432 Romanova, Yanina 2003-01-01 THESIS
Microcontact printing of antibodies in complex with conjugated polyelectrolytes
4433 von Post, Fredrik 2007-11-06 THESIS
Utvärdering av Skvallertorget i Norrköping
4434 Jaredson, Sofia 2002-01-01 THESIS
Road Roughness Etimation Using Available Vehicle Sensors
4435 Lundström, Johan 2009-01-01 THESIS
Comparison of Swedish and German Immigrant Integration Policies within the light of the European Union Framwork
4436 Korkmaz, Toros 2006-05-11 THESIS
Bära Sorg Föra Liv : En studie om begravningsritualer bland syrianer/assyrier i hemlandet och i Sverige.
4437 Ablahad, Marlen 2006-02-14 THESIS
Den riktiga jakten : ett livslångt lärande
4438 Borgwardt, Sara 2005-09-30 THESIS
Om remedier i upphandlingsrätten : särskilt om skadestånd
4439 Hedenborg, Mikael 2001-01-01 THESIS
Skalning och brusberäkning av tvåportsadaptorer
4440 Samuelsson, Daniel 2004-01-01 THESIS
Empirical parameterization of organic electrochemical transistors
4441 Larsson, Oscar 2004-01-01 THESIS
Om politiken och publiken : en diskursteoretisk analys av politiken som reglerar inehållet i public service The policy and the audience : a discourse theory analysis of the policy regulating the content in public service-media
4442 Köpsén, Johanna 2009-01-01 THESIS
Världen i skolan : Skolan i världen. Ett projekts betydelse för deltagande lärare i deras dagliga arbete
4443 Henriksson, Roland 2004-01-01 THESIS
Televerkets omvandling till Telia -En studie av privatiseringar och effektivitet-
4444 Forssberg, Per 2000-01-01 THESIS
Mediernas trojanska häst : en positionsanalys av den mediekritiska genren
4445 Carlsson, Veronica; Kyndel, Therése 2003-01-01 THESIS
Processdatorsystem för tryckreglering
4446 Lagerström, Robert 2002-01-01 THESIS
The Euro-Mediterranean Partnership: Critical Assessment of the Security Aspects
4447 Toplu, Esra 2004-01-01 THESIS
Fysikundervisningenoch fysikaliska föreställningar ur ett elevperspektiv.
4448 Persson, Christina 1999-01-01 THESIS
Vad är regionalism? : En jämförande studie av regionala partier i två svenska regioner; Skåne och Norrbotten
4449 Terzic, Zana 2006-10-04 THESIS
“If I Want to I Can Always Turn It Off” : A Study on the Social Impacts of Mobile Phones
4450 Mathiesen, Susanna 2008-06-11 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.