Search Results

Showing 351 - 400 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..3456789101112..92Next >

Match Authors Date Type
”Känn dig själf” : Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer
351 Grahn, Wera 2006-01-01 DISSERTATION
Ontology as Conceptual Schema when Modelling Historical Maps for Database Storage
352 Svedjemo, Gustav 2007-01-01 THESIS
Förvärv och fusion : ett rationellt beslut?
353 Fredriksson, Ann-Marie; Kristofferson, Karl 2000-01-01 THESIS
SiC based field effect sensors and sensor systems for combustion control applications
354 Andersson, Mike 2007-01-01 DISSERTATION
Extending the Knowledge Machine
355 Ingevall, Markus 2005-01-01 THESIS
Biochip design based on tailored ethylene glycols
356 Larsson, Andréas 2007-01-01 DISSERTATION
Scanias framgång : Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning
357 Anjou, Annette 2008-01-01 THESIS
Dragkampen om demokratibegreppet – En diskurs- och ideologianalys av diskrepansen i Junilistans och Socialdemokraternas sätt att använda demokratibegreppet
358 Svedberg, Carl 2005-01-01 THESIS
Design av en intelligent programguide i skalbar vektorgrafik för Internetbaserad högupplöst TV
359 Hallin, Johan 2009-01-01 THESIS
Rosengård i masskommunikationen : En analys av tidskriften Vårt Malmö
360 Persson, Angélica 2007-06-13 THESIS
Makten över miljön : en studie om makt, miljö, politiker och tjänstemän på Tekniska Verken i Linköping
361 Lindén, Ylva 2000-01-01 THESIS
Konstsamtal : en metod för tysta elever?
362 Johansson, Maud 2001-01-01 THESIS
Frihet : Rollspel på museet
363 Tynnhammar, Henrik 2002-01-01 THESIS
Visuell processreglering
364 Andersson, Pontus 2007-01-30 THESIS
Behörighet saknas – Tillträde förbjudet. : En studie om medborgarskribentens påverkan på journalistiken.
365 Danielsson, Hanna; Widén, Sofia 2008-06-16 THESIS
MISSILE : Utvecklingsmodell och strategier för framgångsrika publika webbtjänster MISSILE : Development Model and Strategies for Successful Public Web Services
366 Langell, Robin; Scherman, Erik 2009-01-01 THESIS
EQ i skolan- Känslors inverkan på inlärning
367 Castell, Linda 2002-01-01 THESIS
Motivation och självuppfattning : Hur kan en lärare påverka?
368 Kilbrand, Maria 2007-10-09 THESIS
Bildredaktörer resonerar om bildsättning av läromedel: yrkesroller kontra elevmedverkan
369 Folkesson, Helene 2009-01-01 THESIS
AD/HD, DAMP och Asperger syndrom. Hur upplever föräldrar och lärare att det är att få en diagnos på sitt barn?
370 Fredén Berge, Nina 1999-01-01 THESIS
Åt skogen med Balanced Scorecard : Funktionella nyckeltal i en råvaruleverantörs situation
371 Haage, Jonas; Johansson, Stefan 1999-01-01 THESIS
Trafikplanering under explicita miljö- och energikrav
372 Ekström, Joakim 2006-02-01 THESIS
Egenskaper för värmebehandlat virke
373 Söborg, Rasmus 2008-09-12 THESIS
Modell för utplacering av kontrollpunkter i ett kilometerskattesystem
374 Forss, Michael; Windal, Anna 2006-02-22 THESIS
Användning av trafiksignaler och förändrad utformning för att öka kapaciteten i cirkulationsplatser
375 Granlöf, Henrik; Hansson, Björn 2006-04-06 THESIS
Visualisering av brottsplatser
376 Beck, Jonas; Brorsson Läthén, Klas 2006-05-16 THESIS
Övergående eller bestående? : En uppföljningsstudie av 15-18åringar med språkstörning i förskoleåldern Transient or persistent? : 15-18 years old with language impairment during pre-school-age; A follow-up.
377 Löfstedt, Annika; Nilsson, Charlotta 2005-01-01 THESIS
From information management to task management in electronic mail
378 Takkinen, Juha 2002-01-01 DISSERTATION
Politisk kommunikation och IKT : En analys ur politikernas perspektiv i Västerås kommun
379 Ebrahimi Heravi, Farzad 2007-02-27 THESIS
Demokrati vid 37,9 % valdeltagande? : - En Kritisk diskursanalys av ledareartiklars syn på Europa parlamentsvalets resultat
380 Petersson, Johan 2006-06-08 THESIS
ARGOS – En konceptuell säkerhetsmodell för en serviceorienterad affärsmiljö
381 Hallin, Mattias; Johansson, Mats 2005-11-07 THESIS
Utformande av Sapa Profiler AB:s distributionsstruktur med syfte att uppfylla kundernas krav
382 Johansson, Niclas; Selegran, Magnus 2006-03-31 THESIS
Ideal och praktik : en studie av Skogsvårdsstyrelsens metodik för att avsätta skyddsvärd skog
383 Ahl, Helga 2005-09-02 THESIS
Blogito, ergo sum : En diskursanalys av identitetsskapande i bloggen Blogito, Ergo Sum : A Discourse Analysis of Identity Construction in the Blog
384 Jansson, Elise 2009-01-01 THESIS
Läsning, läsinlärning och vilka problem som kan uppstå på vägen. Vilka metoder kan man använda för att underlätta undervisningen?
385 Karlsson, Karin; Wigg, Helena 2001-01-01 THESIS
Radical aspects on arthritis : the role of neutrophil generation of nitric oxide and superoxide in inflammatory conditions
386 Cedergren, Jan 2007-01-01 DISSERTATION
Electron-lattice dynamics in ?-conjugated systems
387 Hultell (Andersson), Magnus, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Rekommendationer för införande av public key infrastructure
388 Andersson, Johan 2002-01-01 THESIS
Stochastic Optimization in Dynamic Environments : with applications in e-commerce
389 Bastani, Spencer; Andersson, Olov 2007-03-27 THESIS
Konceptstudie av kombinerad nödgenerator-trädgårdsredskap : Concept Study of a Combined Emergency Generator-Garden tool
390 Ödkvist, Magnus 2005-09-19 THESIS
Från Rysk Roulett till "riktigt söta historier" : Hur genus konstrueras i två läroböcker i engelska på gymnasienivå From Russian Roulette to "really cute stories" : The construction of gender in two English textbooks for High School
391 Nordström, Martina; Svensson, Fredrik 2009-01-01 THESIS
Miljöpåverkan ur ett företagsperspektiv : En studie över ALSTOM Power Sweden AB och dess påverkan på miljö genom åren
392 Nilsson, Sara 2003-01-01 THESIS
Storboken : en del i ett läsinlärningsprojekt
393 Tykesson, Anna 2001-01-01 THESIS
Vardagskemi : att tillverka ett interaktivt läromedel
394 Stenlund, Bertram 1999-01-01 THESIS
I kölvattnet av Muhammed-karikatyrerna : Mediala diskurser kring
395 Thulin, Caroline 2006-06-09 THESIS
Ordets makt i skapandet av möjligheter att utmana språkets hegemoni : Om Anne-Louise Erikssons bild av förtryckta kvinnors möjlighet att öppna förtryckande diskurser mot ett blomstrande liv för alla i dialog med Sharon D. Welch och Toni Morrison
396 Skogstjärna, Helena 2008-09-11 THESIS
Tvåspråkiga barns situation i svenska skolan
397 Ljungberg, Maria 2004-01-01 THESIS
Cognitive deafness : The deterioration of phonological representations in adults with an acquired severe hearing loss and its implications for speech understanding
398 Andersson, Ulf 2001-01-01 DISSERTATION
Coeliac Disease in Childhood : On the Intestinal Mucosa and the Use of Oats
399 Hollén, Elisabet 2006-01-01 DISSERTATION
De länkade orden : Den digitala arenans dynamik
400 Mattus, Maria 2008-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.