Search Results

Showing 251 - 300 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous12345678910..92Next >

Match Authors Date Type
Skilda världar :Samtida föreställningar om kulturarvsplatser
251 Andersson, Joakim, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Development and evaluation of a 6DOF interface to be used in a medical application
252 Larsson, Ulrica; Pettersson, Johanna 2002-01-01 THESIS
NASA på Nya äventyr i rymden : Populariseringen av den amerikanska visionen om rymden
253 Nord, Johan 2008-06-11 THESIS
Hållbarhetsredovisning : en studie av revisorers roll och påverkan Sustainability Reporting : a study of auditors' role and influence
254 Hansson, Malin; Lyth, Malin 2008-01-01 THESIS
Kommunikation i en dynamisk miljö : En studie av närhetspar i beställningssekvenser vid släckningsarbetet i C3Fire
255 Ebeling, Sara 2007-02-05 THESIS
Den elektroniska handeln och Relationen mellan Kund och Leverantör -Ett kundperspektiv
256 Arverud, Erik; Munoz, Nguyen; Taléus, Anders 2000-01-01 THESIS
Kombinerad produktion av biogas och biodiesel på gårdsnivå : en investeringsbedömning ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv Farm-scale co-production of biogas and biodiesel : an investment evalution from an economic and environmental perspective
257 Fransson, Martin; Carlsson, Kristofer 2009-01-01 THESIS
Produktplacering : ett sätt att kommunicera varumärkesidentitet?
258 Ljungberg, Emma; Rodrigo, Isabel 2002-01-01 THESIS
Shape from Silhouette Scanner
259 Olsson, Karin; Persson, Therese 2002-01-01 THESIS
Ytstrukturer och processer för hårdbearbetning av kugghjul och axlar
260 Hjertstedt, Johan 2008-03-19 THESIS
Ultrasonic treatment of sewage sludge in order to increase biogas yields
261 Ek, Anders 2005-11-09 THESIS
Konflikter och konflikthantering på mellanstadiet
262 Helmerius, Sophia 2001-01-01 THESIS
Allt har förändrats och allt är sig likt : En longitudinell studie av argument för grundskolans matematikundervisning
263 Bjerneby Häll, Maria 2006-01-01 DISSERTATION
Svensk handelspolitik i den rådande etanoldiskussionen : En studie av centrala aktörers argumentation år 2006
264 Hjort, Mattias; Johansson, Nils 2006-09-11 THESIS
Utvärdering av trafiksimuleringsmodellen RuTSim
265 Nordlöf, Maria; Onmalm, Linda 2006-03-27 THESIS
Att etablera och vidmakthålla förbättringsverksamhet : Behovet av koordination och interaktion vid förändring av systemutvecklingsverksamheter
266 Hjalmarsson, Anders 2004-01-01 THESIS
Fragila identiteter och en hoplappad värld : Demens och meningsskapande i socialt samspel
267 Örulv, Linda 2008-01-01 DISSERTATION
Aktiv engelska- en studie av nybörjarundervisningen på English House i Hirtshals, Danmark.
268 Franzén, Maria AdV 2000-01-01 THESIS
Mellan två samhällen :Inflyttat arbetsfolk i Linköping under det förindustriella 1800-talet
269 Nygren, Victoria, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Se möjligheterna. Om tematiskt inriktat arbetssätt : varför och hur?
270 Ericsson, Dennis; Jonsson, Charlotta 2001-01-01 THESIS
Samtida konsthantverk ur konsthantverkarens perspektiv : En textanalys av artiklar publicerade i Tidskriften Svenskt konsthantverk
271 Lillieström Hallberg, Charlotta 2009-01-01 THESIS
Med språket som verktyg : En jämförande studie om språkförståelse hos svenska elever och invandrarelever i nionde klass.
272 Adolfsson, Stella; Hult, Camilla 1999-01-01 THESIS
Hur lärare upplever mångkulturella klasser
273 Johansson, Josefin 2002-01-01 THESIS
Det är viktigt att väcka intresset tidigt. En studie om NTA projektet, hur det uppfattas och fungerar i skolan samt hur elever lär i ett undersökande arbetssätt
274 Norberg, Sofia 2003-01-01 THESIS
Att konsumera mening : En studie av kundgruppers inbördes påverkan i alternativsportbranschen
275 Hallgårde, Johan; Johansson, Kenth 2005-10-18 THESIS
Dramapedagogik utifrån fyra perspektiv : En hermeneutisk litteraturstudie med utgångspunkt i frågorna vad, varför och hur?
276 Hagberg, Katarina 2009-01-01 THESIS
Kretsloppssamhälle : från teori till praktik. En studie av Göteborgs kretsloppsnämnd.
277 Eriksson, Johanna 2003-01-01 THESIS
Ekonomiskt ansvar i en modern situation
278 Jonsson, Anna-Karin; Lundqvist, Anna 2000-01-01 THESIS
Modellering av uppdragsberäkningar i JAS 39 Gripen
279 Lager, Mattias 2009-01-01 THESIS
Skolans viktigaste rum? : skolgården, en ofta bortglömd och outnyttjad resurs
280 Thörnroth, Annette; Planting Wiman, Lena 2001-01-01 THESIS
Ett och annat om tredjemanspart : ett litet bidrag till läran om kumulativa intercessionssäkerheter
281 Bengtsson, Dan 2004-01-01 THESIS
Att mobilisera för framtiden :Anestesiläkares överrapporteringssamtal
282 Larsson, Lina, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Lyxvarumärket och lyxens demokratisering
283 Magnusson, Sonja; Rickeby, Charlotta 2005-01-01 THESIS
Enhancement, Extraction, and Visualization of 3D Volume Data
284 Lin, Qingfen, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
Kapacitetsutredning av Uppsala resecentrum : En trafiksimuleringsstudie
285 Bauer, Johan; Johansson, Johan 2006-03-27 THESIS
Har vi inte kommit längre? : En studie av hur föräldraskap framställs i Vi Föräldrar
286 Forsberg, Camilla 2006-08-25 THESIS
Hur kommunikation kan bidra till att engagemanget för ett miljöledningssystem bibehålls : En studie av miljöarbetet på Tekniska Verken i Linköping
287 Haglund, Marie 2007-06-26 THESIS
Svensk-franska förhandlingar : Bland sprätthökar och franska flugor i svenskt 1700-tal
288 Karlsson, Rickard 2007-01-01 DISSERTATION
Våra äldre : Om konstruktioner av äldre i offentligheten
289 Nilsson, Magnus 2008-01-01 DISSERTATION
Det första året : kan man hoppa över det?
290 Lindh, Anne-Li 2004-01-01 THESIS
A first principles study of the thermodynamics of phase separating systems -The examples RhPd and AlZn-
291 Johansson, Jimmy 2009-01-01 THESIS
You´ve got m@il : en studie om sambandet mellan e-post och effektiv kommunikation i en IT-intensiv organisation
292 Andersson, Helena; Eriksson, Kristina 2004-01-01 THESIS
Fleet Management System : realtidspositionering för effektiv hantering av fordonsflotta
293 Blomberg, Kalle; Jernelöf, Frans 2005-01-01 THESIS
Ombyggnation av nedlagd affärslokal till familjebostad
294 Holsten, Linda; Tolff, Lina 2004-01-01 THESIS
Idéer i nystartade företag : Studerade ur ett institutionaliseringsperspektiv
295 Andersson, Maria; Leidstedt, Elin 2005-01-01 THESIS
Invandrarföretagare i Sverige : kritisk diskursanalys av hur riksdag och regering tala om invandrarföretagare
296 Landerholm Martinovic, Emilia 2005-10-10 THESIS
En för alla, alla för en : Ledarskap och samverkan mellan chefer One for All, All for One : Leadership and Collaboration between Managers
297 Lindgren, Malin; Pettersson, Karoline 2009-01-01 THESIS
Ingen harmoni utan kamp : Om lärares tillämpning av skolans värdegrund
298 Hanson, Gunilla; Palm, Rose-Marie 2000-01-01 THESIS
Sex- och samlevnadsundervisning i förhållande till teorier om utveckling
299 Nanos, Natasha 2003-01-01 THESIS
Icke-finansiell information i årsredovisningar : en studie av stora svenska företag i detaljhandels-, verkstads- och läkemedelsbranschen
300 Axelsson, Mats; Vidlund, Veronica 1999-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.