Search Results

Showing 201 - 250 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous12345678910..92Next >

Match Authors Date Type
Pågående arbeten : ett redovisningsproblem?
201 Bouvin, Anna; Hägglund, Jeanette 1999-01-01 THESIS
Marknadspsykologi : dess påverkan på värdering av aktier
202 Gustavsson, Daniel; Svensson, Henrik 2003-01-01 THESIS
Study and Realisation of Nyquist Rate Filters in Voltage Inverter Switch Technique
203 Bharadhwaj, Harsha 2006-04-25 THESIS
Flerspråkighet Hur påverkar familjen, skolan och samhället en flerspråkig individs identitet
204 Capik, Monika 2001-01-01 THESIS
Hotbild är lika med världsbild? : En studie av Förenta Nationernas generalsekreterares tal från två olika tidsperioder och deras sätt att gestalta världsordningen
205 Hult, Wivi-Anne 2005-01-01 THESIS
Polyunsaturated fatty acids, maternal and infant immune responses and allergic disease in infancy
206 Warstedt, Kristina, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Digital-To-Analog Converter for FSK
207 Salim J, Athfal 2007-02-16 THESIS
Pharmacogenetics from a Forensic Perspective : CYP2D6 and CYP2C19 genotype distributions in autopsy cases
208 Zackrisson, Anna-Lena 2009-01-01 DISSERTATION
Egendom och Stöld : Den juridiska hegemonins svårigheter med teknikens nya matematik Theft and Property : The Juridical Hegemony and its Problems with Incorporating the Technologies New Mathematics
209 Fiallo Kaminski, Ricardo 2009-01-01 THESIS
Miljömärkta hotell- En studie av Svanmärkta hotells miljövinst
210 Nilsdotter, Karin 2003-01-01 THESIS
Performance and Energy Efficient Building Blocks for Network-on-Chip Architectures
211 Vangal, Sriram R. 2006-01-01 THESIS
Eutanasi : en god död? En studie av gränsdragningen mellan aktiv och passiv eutanasi samt behovet av en speciallagstiftning
212 Thorn, Martina 2002-01-01 THESIS
Utveckling av en LC-MS-metod för analys av gamma-hydroxibutyrat, gamma-butyrolakton, 1,4-butandiol, amfetamin och metadon
213 Petersson, Birgitta 2007-10-26 THESIS
Kärnverksamhetsdriven Information Assurance : Att skapa tilltro till beslutskritisk information
214 Haglund, Jonas 2007-06-26 THESIS
Affinity Determination of Protein A Domains to IgG subclasses by Surface Plasmon Resonance
215 Nohldén, Sofia 2008-03-25 THESIS
Design and Implementation of Bandgap Reference Circuits
216 Sanikommu, Ramanarayana Reddy 2005-01-01 THESIS
Internetbaserad självhjälpsbehandling versus live gruppbehandling vid depression: en randomiserad studie.
217 Sleman, Owe; Andersson, Fredrik 2007-08-15 THESIS
Problembaserat lärande
218 Schöld, Lennart 2001-01-01 THESIS
Hageby, en idyll eller ett ghetto? : En granskning av medias roll i stigmatiserandet av förorter på lokal nivå.
219 Omidian, Sara 2007-03-21 THESIS
Prissättning av musik vid digital distribution
220 Danielsson, Niclas; Mattsson, Håkan 2005-10-18 THESIS
Resultatutjämning : en studie av taktiska åtgärder i de finansiella rapporterna -
221 Svensson, Susanna; Wahlberg, Karolina 2005-01-01 THESIS
När en höna har en räv bakom örat : reaktioner på interaktiva agenter när visuellt och verbalt uttryck inte passar ihop
222 Andersson, Petronella 2002-01-01 THESIS
Fotbollsguden, skyttekungen och busen : Om framställningen av maskulinitet och status i sportmedia
223 Dalberg, Ida 2006-08-25 THESIS
Den ofrivilligt frivillige företagaren :Starta eget-bidragsföretagande och en förändrad livssituation
224 Johansson, Christer, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Microbial Transformation of Organotin Compounds under Simulated Landfill Conditions
225 Björn, Annika 2007-01-01 DISSERTATION
Boreal vegetation responses to forestry as reflected in field trial and survey data and the quality of cover estimates and presence/absence in vegetation inventory
226 Bergstedt, Johan 2008-01-01 DISSERTATION
Centralitet och periferi i det nya Europa : Städer som regionala nav i samarbete och konkurrens
227 Rhen, Johan 2007-11-27 THESIS
Biogasproduktion genom tvåstegsrötning av drankvatten
228 Hallin, Sara 2008-03-06 THESIS
Algorithms for a Partially Regularized Least Squares Problem
229 Skoglund, Ingegerd 2007-01-01 THESIS
Den svårfångade delaktigheten i skolan : Ett ungdomsperspektiv på hinder och möjligheter
230 Bergström, Margareta; Holm, Inger 2005-01-01 THESIS
Skapandet av rekommendationer i en olycksutredning : Sju haveriutredares tankar om rekommendationers utformning
231 Götmar, Anna 2007-02-05 THESIS
Att vara eller icke vara - det är frågan. : En studie om vikarier inom offentlig sektor. To be or not to be, thats the question. : A study about deputy in the public sector.
232 Gustafsson, Sofia; Blomberg, Susanne 2009-01-01 THESIS
Microwave Power Devices and Amplifiers for Radars and Communication Systems
233 Azam, Sher, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Carbon Nitride : Characterization andProtein Interactions
234 Berlind, Torun 2009-01-01 DISSERTATION
Adoptivbarn : Barn med behov av särskilt stöd i skolan?
235 Lenneman, Ida 2002-01-01 THESIS
Penetrationstester : Offensiv säkerhetstestning
236 Bostorp, Carl-Johan 2006-12-05 THESIS
C-reactive protein (CRP) and anti-CRP autoantibodies in systemic lupus erythematosus : a study on the occurrence and clinical implications of anti-CRP antibodies and CRP-mediated complement activation
237 Sjöwall, Christopher 2006-01-01 DISSERTATION
Den Neo-Aristoteliska dygdetiken och den rätta handlingen
238 Bülow, William 2008-01-01 THESIS
Utvärdera Informationssystem :Pragmatiskt perspektiv och metod
239 Lagsten, Jenny, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Kapacitetsbehovssimulering av ytmonteringslinor
240 Pettersson, Ronnie 0006-06-07 THESIS
All Too(un)Human : Malmö Stads integrationsarbete ur ett existentiellkonstruktivistiskt perspektiv All Too(un)Human : Malmö's integration policy viewed from a position of existential constructionism
241 Loos, Leonard 2009-01-01 THESIS
US GAAP redovisning : en vägledning för omräkning av svenska redovisningsprinciper
242 Petersson, Jonas; Sandström, Erik 2000-01-01 THESIS
Ökad effektivitet till lägre kostnad : En kostnadseffektivisering av materialflödet på ICA Sverige ABs distributionsenhet i Borlänge
243 Asplund, Sofie; Lindholm, Ida 2007-11-09 THESIS
Sexualbrottens kontext : Om sexualbrottens skapande och konstruering i riksdagen
244 Laine, Anna 2007-08-13 THESIS
En textanalys ur genus perspektiv, jämställdhet i teknikläromedel
245 Fredriksson, Anne-Sofie 2003-01-01 THESIS
Utredningsprocessen av elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan
246 Allinggård, Maria 2002-01-01 THESIS
Blir Sverige e-myndigt? En studie om arbetet mot 24-timmarsmyndighetsvisionen
247 Starovlah, Aida; Wärn Björk, Marie 2004-01-01 THESIS
Inre miljöer för lärande : en studie om hur sociokulturellamiljöer påverkar elevers lärande och utveckling
248 Lafta, Asil 2004-01-01 THESIS
Skynda, skynda… Barns och lärares tankar kring stress och avslappning
249 Göransson, Matilda 2000-01-01 THESIS
Du sköna nya tid? : Debatten om informationssamhället i Riksdag och Storting under 1990-talet
250 Johansson, Jonas 2006-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.