Search Results

Showing 151 - 200 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous12345678910..92Next >

Match Authors Date Type
Betydelsen av motstridiga intressen vid framtagandet av åtgärder för att sänka halterna av partiklar (PM10) : – en intervjustudie med involverade aktörer i Norrköpings kommun
151 Cederberg, Anna; Nilsson, Elin 2006-09-11 THESIS
Tvärvetenskap i praktiken : En studie av ämnesövergripande och tvärvetenskaplig undervisning i en grundskola och en gymnasieskola Interdisciplinary education : A study of two different teaching methods in a compulsory school and an upper secondary school
152 Kjellgren, Camilla; Åkemark, Elisabeth 2009-01-01 THESIS
Microbial risk assessment and its implications for risk management in urban water systems
153 Westrell, Therese 2004-01-01 DISSERTATION
Behövs användbarhet på Internet? : Is usability necessary on the Internet?
154 Lindkvist, Jane; Nilsson, Susanne 2006-01-10 THESIS
Optimal personalomsättning? : En studie av två konsultbolag
155 Gustafsson, Fredrik; Holm, Petter 2005-01-01 THESIS
Tilltro vid nyttjande av e-tjänster
156 Anderson, Lisa; Schéele, Anna von 2000-01-01 THESIS
A Biomimetic Manganese Model for Artificial Photosynthesis : Q-band Electron Paramagnetic Resonance Study of a Novel Mn2(II,III) Complex
157 Kiflemariam, Jordanos 2005-10-19 THESIS
Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter : en taxonomi för metautveckling
158 Seigerroth, Ulf 2003-01-01 DISSERTATION
Att förstå och förändra systemutvecklingsverksamheter :en taxonomi för metautveckling
159 Seigerroth, Ulf, PhD 2003-01-01 DISSERTATION
Kriminalvården och det nya Sverige: Diskurs, mångfald och mångkulturalitet
160 Åberg, James 2003-01-01 THESIS
Utveckling av trigger för synkronisering av elektroniksystem : En praktisk tillämpning i elektroniksystem
161 Lundqvist, Mikael 2006-07-06 THESIS
Riskkapital, en källa till mervärde?
162 Sjöblom, Erik; Pettersson, Erik 2006-08-30 THESIS
SmartMedia-controller på chip
163 Bengtsson, Carl Johan 2002-01-01 THESIS
Lester Bangs har aldrig varit i Tranås : Den kulturella navigationen hos rockkritiker i svensk dagspress
164 Ahlén, Mattias; Ericsson, Per 2002-01-01 THESIS
På tröskeln till arbetsmarknaden : en antologi om ungdomars reflektioner kring arbete och arbetsmarknad
165 Libietis Jacobson, Anna; Andersson, Malin; Therese, Pettersson; Gustavsson, Emelie; Bolander, Jenny 2006-08-10 THESIS
Inte bara huvudet går i skolan- En studie av Waldorfpedagogikens undervisning och ursprung, med inriktning mot matematik för de tidigare skolåren
166 Johansson, Maria 2004-01-01 THESIS
Road-constrained target tracking using particle filter
167 Johansson, Henrik 2008-04-16 THESIS
Mötet mellan process och komponent :mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem
168 Christiansson, Marie-Therese; Christiansson, Benneth, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Forensisk hårddiskkloning och undersökning av hårddiskskrivskydd
169 Bengtsson, Johnny 2004-01-01 THESIS
Effects of ?1?acid glycoprotein onpolymorphonuclear leukocytes ?involvement of cell surface receptors
170 Levander, Louise, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
"The Bold and the Beautiful" : en studie om den svenska modejournalistiken och dess utmanare
171 Sjölund, Linnea 2009-01-01 THESIS
Trend eller Etik - Vad styr? : En studie om ekologisk medvetenhet och vilka som besitter den Trend or Ethics -What rules? : A study on ecological consciousness and who posses it
172 Andersson, Karin 2008-01-01 THESIS
Distribution av digitaliserad information : en studie av musikmarknaden
173 Barrsäter, Patrik 2004-01-01 THESIS
Airport Logistics :Modeling and Optimizing the Turn-Around Process
174 Norin, Anna 2008-01-01 THESIS
E-book Security: An Analysis of Current Protection Systems
175 Qiang, Hao 2003-01-01 THESIS
En själ i två kroppar : Om flickors vänskap
176 Höglund, Lise-Lotte 2001-01-01 THESIS
Resenärers nytta av att åka tunnel genom Hallandsås. En restidsvärdering av att åka tåg i tunnel
177 Ljungberg, Anders 2000-01-01 THESIS
Greywater Treatment systems' assessment
178 Denis, ACHU 2007-09-04 THESIS
Lokala elektroniska marknadsplatser : informationssystem för platsbundna affärer
179 Petersson, Johan 2002-01-01 THESIS
Kostnadsföring av organisationskostnader ur ett skatterättsligt perspektiv
180 Flink, Jenny 2002-01-01 THESIS
Diagnostisering av dyslexi : i teorin och i praktiken
181 Eriksson, Charlotte 2001-01-01 THESIS
Synthesis of Structures Related to Antifreeze Glycoproteins
182 Fyrner, Timmy 2008-05-28 THESIS
Spatiella mönster och lager av organiskt klor och klorid i barrskogsjord i sydöstra Sverige
183 Wesström, Karin 2002-01-01 THESIS
Värdering under osäkra förhållanden
184 Söderberg, Mattias; Ärlebäck, Pauline 2000-01-01 THESIS
From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? : Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden
185 Khayati, Khalid 2008-01-01 DISSERTATION
Möjligheternas horisont :Etnicitet, utbildning och arbete i ungas berättelser om karriärer
186 Lundqvist, Catarina, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
On certain genetic and metabolic risk factors for carotid stenosis and stroke
187 Wanby, Pär W. 2006-01-01 DISSERTATION
Oak (Quercus robur L.) mortality in south-eastern Sweden: influence of weather and environmental variables
188 Andersson, Marie 2009-01-01 THESIS
Vad händer när mode påverkar möbeldesign? : En kollektion strandmöbler och badkläder
189 Lindahl, Veronica 2008-02-19 THESIS
Enabling Tool Support for Formal Analysis of ECA RUles
190 Ericsson, Ann Marie, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Tvinga oss inte välsigna det som Gud förbjuder : en diskussion kring motståndet mot en könsneutral äktenskapslag
191 Dahlén, Sara 2005-09-12 THESIS
Att undersöka en verksamhets säkerhetsstatus - struktur eller kultur? : Om åtta haveriutredares syn på vad som konstituerar en säker verksamhet.
192 Christofferson, Per 2007-02-05 THESIS
Implementering av standardiserat affärssystem -förhållandet mellan kund och leverantör
193 Hagström, Erik; Inestam, Jakob 1999-01-01 THESIS
Riktade utdelningar ur ett inkomstskatterättsligt perspektiv
194 Kottis, Vasiliki 2002-01-01 THESIS
Design of Static Demultiplexing for Digital-TV
195 To, Kam Hung; Mehmedagic, Erna 2007-07-04 THESIS
XML-based Frameworks for Internet Commerce and an Implementation of B2B e-procurement
196 Zhao, Yuxiao 2001-01-01 THESIS
Fostran i skolan Några lärares syn på fostran samt några metoder att fostra.
197 Sundström, Carina 2000-01-01 THESIS
Barriärer och broar : Kommunikativa villkor i det svenska miljömålsarbetet Barriers and Bridges : Communicative conditions within the Swedish environmental objectives implementation process
198 Johansson, Madelaine 2008-01-01 DISSERTATION
?1-acid glycoprotein modulates thefunction of human neutrophils andplatelets
199 Gunnarsson, Peter, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Helig demokrati : föreställningar&framställningar i svensk EU-debatt
200 Thomsson, Denise 2005-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.