Search Results

Showing 101 - 150 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous12345678910..92Next >

Match Authors Date Type
Tillgänglighet inom hälso- och sjukvården : Planering och effektivisering av ortopedmottagningen vid Höglandssjukhuset Accessibility to Health Care Services : Planning and Resource Utilisation at the Orthopedic Clinic at Höglandet Hospital
101 Wilkman, Gill; Strömberg, Johan 2009-01-01 THESIS
Hiphop kontra jazz : En jämförande studie i framställningen av ”den
102 Ristenstrand, Anders; Fryksborn, Anders 2008-06-02 THESIS
Infarct size and myocardial function :A methodological study
103 Rosendahl, Lene, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Strategisk Varumärkeskommunikation : Hantering av gapet mellan identitet och image
104 Malmenborn, Joacim; Nordkvist, Daniel 2003-01-01 THESIS
Simulation of a CDMA system based on optical orthogonal codes
105 Karlsson, Andreas 2004-01-01 THESIS
Control of Torsionalpendulum on Containercranes
106 Bäck, Pär 2004-01-01 THESIS
Can Lactobacillus Reuteri PreventAllergic Disease in Early Childhood?
107 Abrahamsson, Thomas, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Tvåspråkighet i teori och praktik
108 Åkerlind, Johanna 2000-01-01 THESIS
Med assistenter i klassrummet-En studie av assistenters självförståelse och praktik
109 Engmark, Daisy 2002-01-01 THESIS
Collagenous colitis :The influence of inflammation and bile acids on intestinal barrier function
110 Münch, Andreas, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Voluntary Euthanasia and Physician Assisted Suicide (A Critical Ethical Comparative Analysis)
111 Opara, Ignatius Chidiebere 2005-01-01 THESIS
Analysis of some Chlorinated Pesticides in Jordanian Ground- and Surface Waters by Solid-Phase Extraction and Mass Spectrometric Detection- A Method development
112 Shahin, Lara 2004-01-01 THESIS
P/E-talseffekten : Myt eller verklighet
113 Gustafsson, Dan; Palm, Jonas 2006-02-15 THESIS
Att bygga upp ett personligt varumärke i ett kommersiellt syfte
114 Håkanson, Fredrik; Larsson, Katrin 2002-01-01 THESIS
Vertikala samarbeten : Vad hindrar aktörerna på den svenska marknaden för dagligvaruhandel att samarbeta avseende informations- och kunskapsutbyte?
115 Fahlgren, Madeleine; Helgeson, Jenny 2004-01-01 THESIS
Temperature Aware and Defect-Probability Driven Test Scheduling for System-on-Chip
116 He, Zhiyuan, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Pharmacogenetic Studies of Paclitaxel in Ovarian Cancer : focus on interindividual differences in pharmacodynamics and pharmacokinetics
117 Gréen, Henrik 2007-01-01 DISSERTATION
Pharmacogenetic Studies of Paclitaxel in Ovarian Cancer :focus on interindividual differences in pharmacodynamics and pharmacokinetics
118 Green, Henrik, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Utvärdering av event marketing
119 Fransson, Erik; Törnqvist, Johan 2001-01-01 THESIS
DAB Transmission System Simulation
120 Bilbao, Héctor Uhalte 2004-01-01 THESIS
Överföring och Skapande av Kunskap i Organisationer: Kultur och struktur som verktyg för att påverka dess förutsättningar och hinder
121 Eck, Marcus; Rosenlind, Jonas 2002-01-01 THESIS
Internets roll i SO-undervisningen
122 Holmeros, Fredrik 2000-01-01 THESIS
Josef och Maria i Edens lustgård : En undersökning av elevers kunskaper om Bibelns berättelser
123 Johansson, Emma 2001-01-01 THESIS
Project Closure is not the End : A Study of Interaction between Design and Manufacturing in Product Development
124 Olausson, Daniel 2006-01-01 THESIS
Gemensamma styrelseledamöter bland storföretag på Stockholmsbörsen : En kartläggning och en utredning av möjliga orsaker
125 Asplund, Malin; Fellman, Johanna 2005-01-01 THESIS
Hur företag anpassar sig till hållbar utveckling. En studie över Bravikens Pappersbruk och dess restprodukt D-fiber
126 Pehrsson, Hanna 2002-01-01 THESIS
En studie i dekadens : En litteraturstudie av ghostwritern Neil Strauss och dennes moderna författarskap
127 Mjörnberg, Mikael 2007-06-25 THESIS
Röststyrning av aggregatet på en engreppsskördare : En Wizard of Oz-studie Speech control of the harvesting head on a single grip harvester : A Wizard of Oz study
128 Englund, Martin 2009-01-01 THESIS
Lärares möte med döden i skolan : En studie om lärares erfarenheter
129 Vinsander, Anna 1999-01-01 THESIS
Multispectral Color Reproduction Using DLP
130 Nyström, Daniel 2002-01-01 THESIS
Lipoproteomics : A New Approach to the Identification and Characterization of Proteins in LDL and HDL
131 Karlsson, Helen 2007-01-01 DISSERTATION
Apokoinou in Swedish talk-in-interaction : A family of methods for grammatical construction and the resolving of local communicative projects
132 Norén, Niklas 2007-01-01 DISSERTATION
Symboler talar : En fördjupad studie om symbolernas betydelse i textilen bogolan, jämförd med kelim och batik.
133 Sjöberg, Annika 2009-01-01 THESIS
Likviditetsfällan går igen : Fallet USA 2008/09 The Rise of the Liquidity Trap : The United States 2008/09
134 Gustafsson, Johan; Lundgren, Elin 2009-01-01 THESIS
Ditt Nya Hageby : En governmentalitystudie i ett bostadsocialt projekt
135 Pettersson, Mats 2004-01-01 THESIS
Tekniken i skolan : en fallstudie av tekniklärare
136 Tollsten, Peter 2002-01-01 THESIS
E-fraud E-fraud, state of the art and counter measures
137 Bergman, Bengt 2005-01-01 THESIS
Distansutbildning via lärplattform : en överlevnadsstrategi? Uppfattningar inom Sveriges naturbruksgymnasier
138 Seeger, Malin; Åström, Annika 2005-01-01 THESIS
The US Power Position: An Analysis of Foreign Policy Elite Interpretations
139 Trogstam, Marie 2003-01-01 THESIS
Interaktiv 3d-grafik : utveckling av en 3d-applikation för Internet
140 Jonasson, Per; Elmvik, Ola 2002-01-01 THESIS
De 15 miljökvalitetsmålen. Genomförandet av åtgärder på lokal och regional nivå
141 Komnik Brolinson, Maria 2004-01-01 THESIS
Lab work in science education :Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding
142 Lindwall, Oskar, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Rättsliga aspekter på parallellhandel med ompaketerade läkemedel på den gemensamma marknaden
143 Håkansson, Jon 2002-01-01 THESIS
Skatterättslig gränsdragning mellan forskning och utveckling och pågående arbete
144 Wennberg, Frida 2002-01-01 THESIS
Den kommunala tjänstekatalogen : Hur samlar och beskriver man kommunala tjänster och e-tjänster?
145 Häggström, Olov; Salomonsson, Magnus 2008-06-02 THESIS
Hur löser elever med kombinerade läs-, skriv- och matematiksvårigheter matematiska problem?
146 Björklund, Lisbeth 2006-01-25 THESIS
Fri vilja? : Viljeansträngningarna i Robert Kanes libertarianska teori
147 Larsson, Gabriel 2009-01-01 THESIS
Colloidal synthesis of metal oxide nanocrystals and thin films
148 Söderlind, Fredrik 2008-01-01 DISSERTATION
Hur kommunal energiplanering kan vara ett verktyg för arbete med energifrågor : En studie av tre kommuner i Västra Götaland
149 Haglund, Marie 2006-09-11 THESIS
Reactive Magnetron Sputter Deposition and Characterization of Thin Films from the Ti-Al-N and Sc-Al-N Systems
150 Höglund, Carina 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.