Search Results

Showing 51 - 100 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous12345678910..92Next >

Match Authors Date Type
Microdialysis as a Tool in Studies of L-Dopa and Metabolites in Malignant Melanoma and Parkinson’s Disease
51 Dizdar, Nil 1999-01-01 DISSERTATION
Det är bättre att finnas, än att inte finnas. En MFS-studie om chilenska småföretags IT-mognad
52 Lindström, Ann Sofie; Nilsson, Anna 2003-01-01 THESIS
Varumärket som positioneringsinstrument : en studie inom business-to-business
53 Göransson, Julia; Wik, Maria 2001-01-01 THESIS
Lokalhistoria : en praktisk möjlighet.
54 Johansson, Jenny 2001-01-01 THESIS
Felsökningssystem för bankomat
55 Sureshkumar, Meena 2003-01-01 THESIS
Slutfasstyrning av missil med explicit prediktionsreglering
56 Ekström, Mats 2005-01-01 THESIS
Microbe-induced apoptosis in phagocytic cells and its role in innate immunity
57 Blomgran, Robert 2006-01-01 DISSERTATION
Sales Information Provider
58 Karlsson, Mathias 2006-08-28 THESIS
Shakespeare-en väg till motivation
59 Sundman, Sandra 2003-01-01 THESIS
Bravidadomen : om en byggherres möjlighet att hoppa i kontraktskedjan
60 Söderström, Frida 2004-01-01 THESIS
Euthanasia: A Critical Analysis of the Physician's Role
61 Chinweze, Madu Benedict 2005-01-01 THESIS
Positionsindikering i bilder och video för WITAS dialogsystem
62 Lindblom, Hannes 2004-01-01 THESIS
Positionering i GSM-nätverk
63 Persson, Patrik 2007-08-17 THESIS
Dying with Dignity
64 Ekwomadu, Christian 2007-06-12 THESIS
Effektivisering av interaktiva utbildningar : Ur ett pedagogiskt och användarvänligt perspektiv
65 Beoglou Ekestubbe, Paulina 2005-09-15 THESIS
Hur fördelar en lärare sin arbetstid? En tidstudie av en lärares vardagliga arbete
66 Sundström, Helena 2002-01-01 THESIS
Den svenska arbetskraften : en granskning av AKU: s kategorisering under åren 1990-2001
67 Holmberg, Kenneth; Jeleff, Daniel 2003-01-01 THESIS
Reduction of Simultaneous Switching Noise in Analog Signal Band on a Chip
68 Sherazi, Syed Muhammad; Asif, Shahzad 2008-06-17 THESIS
Tidsvariabla system och robust styrning
69 Hellman, Daniel 2004-01-01 THESIS
Structural studies of Erwinia carotovora L-Asparaginase by X-ray crystallography
70 Andersson, Charlotta 2006-05-12 THESIS
Investigation of the Symmetries of the Phonons in 4H and 6H-SiC by Infrared Absorption and Raman Spectroscopy
71 Ashraf, Hina 2006-03-30 THESIS
Lokal kollektivtrafik på samhällsekonomisk grundval
72 Ljungberg, Anders 2007-01-01 DISSERTATION
Selective abortion on the basis of prenatal genetic diagnosis: ethical problems faced by the doctor
73 Smolska, Andriana 2006-06-09 THESIS
Becoming a professional : A longitudinal study of graduates'  professional trajectories from higher education to working life
74 Nyström, Sofia 2009-01-01 DISSERTATION
Lokal styrelse : ett demokratiskt forum?
75 Andersson, Cecilia 1999-01-01 THESIS
Lactobacillus iners and the normal vaginal flora
76 Jakobsson, Tell 2008-01-01 DISSERTATION
The Nation’s Brightest and Noblest :Narrative Identity and Empowering Accounts of theUkrainian Intelligentsia in Post-1991 L’viv
77 Narvselius, Eleonora, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
In Between Cultures :Franco-American Encounters in the Work of Edith Wharton
78 Strääf, Maria, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Den svenska asylrätten : En studie i etik och rättssäkerhet i teori och praktik
79 Löjdström, Karin 2003-01-01 THESIS
Innebörden av rekvisitet "framgå" i 4 kap. 18 § 1 st. och 19 § 1 st. utsökningsbalken
80 Schütz, Jan 2001-01-01 THESIS
Sametinget: en institutionell analys
81 Iacobaeus, Helena 2005-11-24 THESIS
En kombination av Bluetooth och LabVIEW för ett universellt mätdatorsystem inom medicinsk teknik
82 Hjelm-Andersson, Alexander 2004-01-01 THESIS
Vägen tillbaka. En fenomenologisk studie av resan mellan utbrändhet och en ny vardag.
83 Marinus, Linda 2002-01-01 THESIS
Patients with subacromial pain : Diagnosis, treatment and outcome in primary care
84 Johansson, Kajsa 2004-01-01 DISSERTATION
En ekonomisk analys av den svenska regleringen av kasinospel
85 Vallgren, Stina 2003-01-01 THESIS
Pulse Width Modulation for On-chip Interconnects
86 Boijort, Daniel; Svanell, Oskar 2006-06-19 THESIS
Power Amplifier Circuits in CMOS Technologies
87 Fritzin, Jonas 2009-01-01 THESIS
Tillsammans : En studie om ledarskap i stora komplexa projekt
88 Mörk, Ulf; Ulander, Anders 2004-01-01 THESIS
Detsvenska läroverket skildrat hos några skönlitterära författare
89 Andersson, Elin 2000-01-01 THESIS
Lebesgue points, Hölder continuity and Sobolev functions
90 Karlsson, John 2009-01-01 THESIS
I.T.R.I.P. Intelligent TrafikRegels och InformationsProgram : Ett säkerhetskoncept
91 Hallberg, Henrik 2007-04-25 THESIS
The Mortality of Euthansia in the Light of the Catholic Church's Teaching
92 Tochi, Amadi Declan 2005-01-01 THESIS
E-postfrågor till myndighet : Deskriptiv fallstudie av medborgarnas e-postfrågor inkomna till Försäkringskassan och Landstingets Frågelåda
93 Källhammer, Anette 2006-11-27 THESIS
Auteurparadoxen : En uppsats om remakes
94 Suboticki, Christoffer 2007-06-21 THESIS
Högtrycket-Initierande undersökning av nytt limträmaterial
95 Larsson, Olof 2005-01-01 THESIS
Metabolic, methodological and developmental aspects of body composition :Studies in women and children with special reference to early life mechanisms behind childhood obesity
96 Eriksson, Britt, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Bitrate smooting: a study on traffic shaping and -analysis in data networks :
97 Gratorp, Christina 2007-11-22 THESIS
Identitetsbegreppets utformning i samband med surrogation och återvinning
98 Hultman, Beatrice 2000-01-01 THESIS
EU-patent på datorrelaterade uppfinningar : en rättsekonomisk analys
99 Witthammar, Anna 2004-01-01 THESIS
D. L. Moody and Swedes : Shaping Evangelical Identity among Swedish Mission Friends 1867–1899
100 Gustafson, David M. 2008-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.