Search Results

Showing 651 - 700 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..9101112131415161718..92Next >

Match Authors Date Type
Molecular Aspects of Transthyretin Amyloid Disease
651 Sörgjerd, Karin 2008-01-01 DISSERTATION
Läsa matematiska texter : Förståelse och lärande i läsprocessen
652 Österholm, Magnus 2004-01-01 THESIS
Miljöundervisningen i år 7-9 Från styrdokument till lärare
653 Magnusson, Ulrika 2002-01-01 THESIS
Polypeptide-Based Nanoscale Materials
654 Aili, Daniel, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Implementering av EU:s avfallsdirektiv i svensk lagstiftning : En kvalitativ studie
655 Destlund, Yekta; Eriksson, Kristian 2004-01-01 THESIS
Medias rapportering om brott : En diskursteoretisk analys av nyhetsrapporteringen kring Riccardo Campogiani Crime report in media : A discourse theoretical analysis of the Media report on the Riccardo Campogiani case
656 Thorsell, Pelle 2009-01-01 THESIS
På utsidan av den svenska rättvisan : Om hur människor utan uppehållstillstånd framställs och konstrueras i den politiska debatten On the outside of the Swedish justice : on how people without residence permit are represented and constructed in the political debate
657 Cederberg, Emma 2009-01-01 THESIS
En kvalitativ studie i användarcentrerad webbdesign A qualitative study in user-centered web design
658 Eidergren, Sandra; Jacobsson, Maria 2009-01-01 THESIS
Varför grupparbeta? En kvalitativ studie av elevers syn på grupparbete och samarbete i en situation med valmöjligheter.
659 Siverskog, Karin 1999-01-01 THESIS
Lärares yrkeserfarenheter utanför skolan
660 Andersson, Therese 2001-01-01 THESIS
Nytta eller nöje? Useful reading?
661 Pettersson, Kim 2009-01-01 THESIS
Vem är studenten i tidningen studentliv?
662 Lundin, Love 2007-10-21 THESIS
Semantic Framing of Speech : Emotional and Topical Cues in Perception of Poorly Specified Speech
663 Lidestam, Björn 2003-01-01 DISSERTATION
Järnvägens banutnyttjandeplanering : nuläge och förbättringsförslag
664 Björklund, Stefan 2003-01-01 THESIS
Differentieringsgradens inverkan på Kriminalvårdens platsbehov : en simuleringsstudie
665 Barkman, Joakim; Palmerius, Anna 2004-01-01 THESIS
USB lösning för Digital Telemetri Mottagare USB applikation för Digital Telemetri Mottagare
666 Hellqvist, Theresia; Carrion, Ronald 2009-01-01 THESIS
Mellan akademi och profession :Hur lärarkunskap formuleras och bedöms i verksamhetsförlagd lärarutbildning
667 Hegender, Henrik, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Land Cover Change in the Okavango River Basin : Historical changes during the Angolan civil war, contributing causes and effects on water quality
668 Andersson, Jafet 2006-09-01 THESIS
Kompetensförsörjning i den nya HR-funktionen : en studie av HR-funktionens strukturella förändringar och dess betydelse för strategisk kompetensförsörjning
669 Björkman, Oscar; Wilhelm, Tobias 2005-01-01 THESIS
Offentlig upphandling, en väg mot hållbar utveckling?
670 Nyberg, Carina 2002-01-01 THESIS
Outsourcing av faktureringslösningar i näthandelsföretag (B2C)
671 Sparre, Carl 2001-01-01 THESIS
Beslutsfattande och information : rapportanvändning i små företag
672 Bülow, Ann-Charlotte; Nilsson, Anneli 2002-01-01 THESIS
Effect of thimerosal on the murine immune system : especially induction of systemic autoimmunity
673 Havarinasab, Said 2006-01-01 DISSERTATION
IASB och internationella redovisningsstandarder för små och medelstora företag
674 Creyland, Johanna; Sandström, Eva 2005-01-01 THESIS
Nyheter eller terapi? En komparativ diskursanalys av texter om Asienkatastrofen och Darfurkonflikten
675 Bruhn, Karolina 2005-01-01 THESIS
Dubbla identiteter, gringopolare, blattesvenska = Invandrarungdomar i Sverige? : En studie om invandrarungdomars syn på kultur, identitetsskapande, språk och grupptillhörighet
676 Mohamed, Suad; Shokoohi, Shima; Ali, Sofia 2008-07-02 THESIS
Characterization of protein families, sequence patterns, and functional annotations in large data sets
677 Bresell, Anders 2008-01-01 DISSERTATION
Lärares syn på ledarskap
678 Axén, Eva 2001-01-01 THESIS
Synthesis-driven Derivation of Process Graphs from Functional Blocks for Time-Triggered Embedded Systems
679 Sivatki, Ghennadii 2006-05-09 THESIS
Insulin signalling in human adipocytes : mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes
680 Danielsson, Anna 2007-01-01 DISSERTATION
Insulin signalling in human adipocytes :mechanisms of insulin resistance in type 2 diabetes
681 Danielsson, Anna, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
No-undervisning. En ndersökning av den naturorienterade undervisningen i läsår 1-3
682 Egelstig, Susanna 2001-01-01 THESIS
Vad innebär information och rådgivning enligt miljöbalken? En studie om två tillsynspersoners och ett företags upplevelser kring tolkning och tillämpning av lagen om tillsyn med fokus på information och rådgivning
683 Johansson, Maria 2004-01-01 THESIS
Förskollärare och lärare samarbetar kring barns läs- och skrivutveckling
684 Algstrand, Therese 2006-08-22 THESIS
Arbetsmotivation ur ett inre perspektiv : Dimensioner i arbetet som predicerar inre motivation Work Motivation From an Internal Perspective : Dimensions in Work That Predict Intrinsic Motivation
685 Gustafson, Carl 2008-01-01 THESIS
Blommor, bilar och superhjältar : Om skapandet av genus i barnfilm Flowers, cars and superheroes : The making of gender in motion picture for children
686 Rengart, Madeleine; Pettersson, Erika 2009-01-01 THESIS
Att färgas av andra : Om barns och ungdomars livsvillkor och identitetsskapande
687 Andersson, Andreas; Dunerholm, Katerina; Laine, Anna; Nilsson, Minna; Åström, Jennie 2006-09-05 THESIS
Risk och bejakande : Sexualitet och genus i sexualupplysning och sexualundervisning i TV
688 Bolander, Eva 2009-01-01 DISSERTATION
Företags social ansvar. Globala värderingar i en global värld.
689 Spetz, Karin 2003-01-01 THESIS
Från skuggan av Amun till Jesu ljus. : En historisk resa från fornegyptentill etablerandet av den kristna koptiska kyrkan i Egypten
690 Bäckstedt, Lena 2008-04-10 THESIS
Problembarn; Tre lärares sätt att se och bemöta dessa barn
691 Arwidsson, Beatrice 2001-01-01 THESIS
En ny arbetsmarknadspolitik
692 Abrashi, Getoar 2007-07-04 THESIS
Att färgsätta slöjdföremål : Elevers inspiration till färgsättning av slöjdföremål i trä-och metallslöjden
693 Nerhed, Staffan 2007-09-26 THESIS
Upplevelsen av utnyttjadkompetens : En studie hur första linjens chefer i Landstinget i Jönköpings länupplever att deras kompetens utnyttjas The Experience of Competency : A study of Competency Experienced by first line managers in County Council of Jönköping
694 Carlsson, Johan; Siljehult, Mats 2009-01-01 THESIS
Near-infrared photodetectors based on Si/SiGe nanostructures
695 Elfving, Anders 2006-01-01 DISSERTATION
Vattendirektivets inverkan på miljökvalitetsmålen Ingen övergödning & Ett rikt odlingslandskap : Nationellt, Regionalt, Lokalt
696 Lagmyr Kempe, Catharina 2006-02-01 THESIS
Self-Perceived Health and Nutritional Status among Home-Living Older People :A Prospective Study
697 Johansson, Yvonne, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Teknisk och visuell kvalitetsutvärdering av fyrfärgsprintrar och offset
698 Beijer-Olsen, Anna; Björsund, Emma 2005-01-01 THESIS
Verktyg för uppskattning av bioenergipotential i kommuner i mellersta och södra Sverige Bio-energy potential estimation tool for counties of middle and southern Sweden
699 Vega Norell, Pia Carola 2009-01-01 THESIS
Utanförskapet har fått ett fast grepp över vårt land : En kritisk diskurs- och ideologianalys av Folkpartiet liberalernas integrationspolitik
700 Rosén, Håkan 2006-08-25 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.