Search Results

Showing 551 - 600 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..78910111213141516..92Next >

Match Authors Date Type
Obligationsmarknadseffektivitet : ett test av Emerging Market Bonds
551 Behring, Stefan 2002-01-01 THESIS
Ledtidsreduktion vid Motala Verkstad : Genom bättre planering och styrning
552 Busk, Jonny; Eriksson, Tobias 2005-01-01 THESIS
Elevers roller i ute och innemiljö
553 Axelsson, Sofia 2003-01-01 THESIS
Motivation i grundskolans tidigare år : Var ligger elevers primära motivation? Motivation in Secondary School : How does intrinsic and extrinsic motivation affect students?
554 Erman, Caroline; Apoy, Emma 2009-01-01 THESIS
IT-satsningen i skolan : en studie av effekterna efter ITiS : och Motala kommuns systemskifte i två faser
555 Sköld, Annelie 2006-03-03 THESIS
Rostskyddssystem för stålprofiler : Tekniska egenskaper, ekonomi och miljöfrågor
556 Gustafsson, Lena 2004-01-01 THESIS
Analys av för- och nackdelar vid användning av skärmade eller oskärmade kablar för strömförsörjning av flygplatsbelysning
557 Malki, Antoinette 2007-08-08 THESIS
QoS Control of Real-Time Data Services under Uncertain Workload
558 Amirijoo, Mehdi 2007-01-01 DISSERTATION
Äta bör man… Kost, sömn och motions inverkan på elevers vakenhet i skolan
559 Nyström, Björn 2001-01-01 THESIS
Tyst kunskap, ledarskap och kommunikation i klassrummet.
560 Beijer, Kerstin 1999-01-01 THESIS
Strategier i kemiundervisningen : Hur får man elever motiverade och intresserade för kemi?
561 Gundersen, Anna-Maria 2004-01-01 THESIS
En studie av EU: s handelsavtal mot ACP länderna
562 Lindberg, Pär 2008-01-29 THESIS
Leishmania donovani Lipophosphoglycan : Modulation of Macrophage and Dendritic Cell Function
563 Tejle, Katarina 2006-01-01 DISSERTATION
Läs- och skrivinlärningsmetoder : i teori och praktik
564 Asklund, Marie 2000-01-01 THESIS
Effektivare tester för ökad tillförlitlighet : En applicering och utvärdering av accelererad testning på Whirlpool Norrköping More effective testing for increased reliability : An application and evaluation of accelerated testing at Whirlpool Norrköping
565 Odin, Rebecca 2009-01-01 THESIS
Konflikthantering i skolan
566 Solnevik, Camilla 2001-01-01 THESIS
Därför är slöjden en viktig del av skolan : Vuxnas resonemang om skolslöjdens innehåll och värde Therefore, is sloyd an important part of the school : Adults' reasoning about school crafts content and value
567 Brage, Charlotta; Frondelius, Pontus 2009-01-01 THESIS
Användarcentrerad design av verktyg för att skapa funktionalitet i ett gränssnittsdesignsprogram
568 Nordin, Rikard 2008-04-22 THESIS
Varieties of reading disability :Phonological and orthographic word decoding deficits and implications for interventions
569 Gustafson, Stefan, PhD 2000-01-01 DISSERTATION
HSB och husha?llsna?ra tja?nster : -En studie om informationsanva?ndning fo?r : utveckling av tja?nster
570 Spånt, Per 2007-11-09 THESIS
En poetiskt smyckad sinnlighet : Vilhelm Fredrik Palmblads Almqvistkritik i Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla Poetically Decorated Sensuality : Vilhelm Fredrik Palmblad´s Criticism of Almqvist in Törnrosens bok. Nemligen den äkta och veritabla
571 Wallheim, Henrik 2002-01-01 THESIS
Driftsrestriktionsdirektivet 2002/30/EG. En dold konflikt mellan miljöskyddet och lufttrafikföretagens tillträdetill flygmarknaden
572 Lundman, Therése 2002-01-01 THESIS
Inlärningsstilar
573 Persson, Petra 2002-01-01 THESIS
Norrköpings kommuns klimatarbete : ett arbete med ett bredare perspektiv på klimatproblematiken
574 Edstam, AnnaKarin 2003-01-01 THESIS
Första mötet mellan skolan och en mångkulturell elev och hans/hennes familj
575 Gemfors, Lotta 1999-01-01 THESIS
DAMP och ADHD-om symtom, orsaker och diagnoser
576 Persson, Isabel 2003-01-01 THESIS
Design av användargränssnitt för en webbaserad projekt- och kommunikationsplattform
577 Rosell, Martin 2004-01-01 THESIS
Globala miljöproblem i svensk dagspress : En diskursanalys av Dagens Nyheters framställning av den globala uppvärmningen
578 Larsson, Emma 2003-01-01 THESIS
Kommunikation i Designer- Klientinteraktionen : Användning av objekt för att uppdatera Common Ground
579 Linde, Eva 2008-03-14 THESIS
Spår av datoriseringens värden : Effekter av IT i äldreomsorg
580 Hedström, Karin 2004-01-01 DISSERTATION
Gemenskap och mångfald :En ekklesiologisk studie med utgångspunkt i Don S. Brownings metod, där två församlingars tal om identitet och pluralism i den egna församlingen relateras till Dietrich Bonhoeffers teologiska tänkande
581 Blåder, Niclas, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Byggvaruhuskedjors kravställningar på sina leverantörer En studie av bygghandeln i Sverige
582 Fransson, Daniel 2004-01-01 THESIS
Brothers in Arms: An Analysis of the Syrian Military and Political Domination of Lebanon
583 Härdig, Carl Anders 2002-01-01 THESIS
Får talängsliga elever möjligheten att öva upp sin muntliga förmåga? : -en observationsstudie av elever och lärare i åk.2-5 med uppföljande lärarintervjuer.
584 Strömbom, Karin 2006-05-30 THESIS
Intern rörlighet -ett strategiskt perspektiv-
585 Andersson, Johanna; Fernström, Maria 2005-01-01 THESIS
Security Architecture and Technologies for the Electronic Document Exchange with SOAP as Communication Protocol
586 Dahlén, Marcus 2005-01-01 THESIS
ORMOCER Materials Characterization, LAP- & Micro-Processing : Applied to Optical Interconnects and High-Frequency Packaging
587 Uhlig, Steffen 2006-01-01 DISSERTATION
Det korporativa samarbetet : En jämförande studie av Landsorganisationens och Svenskt Näringslivs hantering av frågan om arbetskraftsinvandring
588 Jonsson, Henrik 2004-01-01 THESIS
En ännu sämre nyhet? En jämförande studie över dagspressens bevakning av Europaparlamentsvalen 1995, 1999 och 2004 utifrån ett demokratiteoretiskt perspektiv
589 Engdahl, Per 2005-01-01 THESIS
Artificiella immunsystem kan inte ge säkrare datorsystem
590 Andersson, Mats 2005-01-01 THESIS
Utlokalisering av montering till lågkostnadsländer : en fallstudie om Tetra Paks etablering i Brasilien
591 Bloch, Patrik; Daboczi, Peter 2005-11-02 THESIS
Education in Nepal : A study of Nepalese Teachers'Views on their School Situation
592 Andersson, Johanna; Lindkvist, Johanna 2000-01-01 THESIS
Methods for Visually Guided Robotic Systems :Matching, Tracking and Servoing
593 Larsson, Fredrik 2009-01-01 THESIS
Förändring ur ett medarbetarperspektiv : en studie av uppkomna attityder och reaktioner vid en förändringsprocess
594 Nordin, Emma; Sahlberg, Elin 2003-01-01 THESIS
Analys av teknik för implementering av 3D-ljud i Gizmo3D
595 Kästel, David 2005-01-01 THESIS
Kvinnor och fred: En studie om hur representanter för fyra fredsorganisationer i Israel upplever relationen mellan medlemmarnas fredsbenägenhet och könstillhörighet
596 Eckerby, Alexandra 2005-10-18 THESIS
Neddragningar och privatiseringar
597 Petersson, Magnus 2005-01-01 THESIS
Livets villkor : sex studier om livsvillkors påverkan på identiteten
598 Frohm, Annie; Enarsson, Elinor; Berlitz, Maria; Zamanzadeh, Negin; Olsson, Maria; Eriksson, Linda 2006-08-10 THESIS
Invandrarnas Sverige : Fyra bilder av integration i Sverige
599 Nilsson, Lina; Abrashi, Getoar; Abusagr, Sophia; Sköldestig, Åsa 2006-08-10 THESIS
Företagsförvärv : Integration som en kritisk framgångsfaktor
600 Andersson, Marcus; Fagerlund, Mikael 2007-03-03 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.