Search Results

Showing 501 - 550 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..6789101112131415..92Next >

Match Authors Date Type
Managing Attention Budgets in a Project-Based Organisation : A Project Communication Framework
501 Börjesson, Frida; Nilsson, Jens 2006-08-30 THESIS
Kassaflödesanalys : till nytta för vem?
502 Bramby, Åsa; Rundborg, Lars 2000-01-01 THESIS
Koordination och informationssystem i företag och nätverk
503 Melin, Ulf 2002-01-01 DISSERTATION
Utvärdering av Mock Objekt Bibliotek : ur ett interaktionsbaserat perspektiv
504 Billskog, David 2007-07-30 THESIS
Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme
505 Eliason, Emma 2003-01-01 THESIS
Förutsättningar för sammanhållen kommunal eFörvaltning
506 Persson, Anders 2009-01-01 THESIS
Engineering carbonic anhydrase for highly selective ester hydrolysis
507 Höst, Gunnar 2007-01-01 DISSERTATION
Budskap i barns bilder. En studie av fyra svenska skolbarns bildskapande
508 Forssén, Anna 2002-01-01 THESIS
The Marketing Function : - A case study of Skandia
509 Makloof, Frida; Sundberg, Therese 2006-10-24 THESIS
Public Procurement and the Development of the Swedish Telecommunications Market
510 Lindskog, Helena 2008-01-01 DISSERTATION
Ledarskap av självstyrande team
511 Ingemarsson, Karin; Nilsson, Erika 2005-01-01 THESIS
Implementation and Performance Analysis of Filternets
512 Einarsson, Henrik 2006-03-17 THESIS
Hon tyckte att jag var en svennejävel : En studie om kategorisering, identifikation och tillhörighet i det mångetniska samhället She thought I was a "svennejävel".
513 Ramic, Majda 2009-01-01 THESIS
Var bor du? : En studie om uppfattningar om olika stadsdelar Where do you live? : A study on perceptions of different parts of a city
514 Sköld, Emil 2009-01-01 THESIS
Att åldras med funktionshinder : Betydelser av socialt och kronologiskt åldrande för människor som under lång tid levt med fysiska funktionsnedsättningar
515 Taghizadeh Larsson, Annika 2009-01-01 DISSERTATION
Motstånd och konformitet :Om manliga yrkeselevers liv och identitetsskapande i relation till kärnämnena
516 Högberg, Ronny, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Energihushållning i byggnader : Historik och utveckling
517 Johansson, Jonas 2009-01-01 THESIS
Faktorer som påverkar svenska som andraspråksundervisning : en undersökning av lärares förhållningssätt.
518 Eliasson, Frida 2002-01-01 THESIS
Demokrati i skolan : en studie av skolans styrdokument från 1878 till 1994
519 Larsson, Katja 1999-01-01 THESIS
Kapitalbindningsanalys vid Siemens Industrial Turbomachinery AB
520 Almroth, Jonas; Johansson, Daniel 2005-09-15 THESIS
Hälsa i skolan : En studie om hur elever i år 5 ser på begreppet hälsa
521 Carlsson, Ann 1999-01-01 THESIS
Om "mattetristessen"- och varför den ökar under grundskolans senare del.
522 Thörngren, Lena 2001-01-01 THESIS
Kan vi få ditt förtroende? : En studie av förtroendeskapande strategier hos IKEA och Polisen
523 Libietis Jacobson, Anna 2007-10-21 THESIS
Teknik och genus i skapandet av gymnasieskolans teknikprogram :Översättningar och gränsarbete på tre nivåer
524 Fröberg, Merith, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
The Double Obstacle Problem on Metric Spaces
525 Farnana, Zohra 2008-01-01 THESIS
Aktiebolagets vinstsyfte : en juridisk, rättsekonomisk och affärsetisk diskussion och analys av det privatägda aktiebolagets syfte att öka aktieägarnas förmögenheter
526 Westerlund, Joel 2001-01-01 THESIS
Use of equalization and echo canceling on circuit board wires
527 Guzeev, Andrew 2002-01-01 THESIS
Kemilaborationer : Hur elever och deras lärare uppfattar det laborativa arbetssättet under år fyra och fem
528 Berg, Monica 2000-01-01 THESIS
Gruppers klimat : tankar från lärare och elever
529 Tolf, Linda 2001-01-01 THESIS
Tafsir : en religionshistorisk studie om koranexegetikens metodologi Tafsir : a study of the methodology of Q’uranic exegetics
530 Dogan, Güney 2008-01-01 THESIS
Kompetensutnyttjande i mångprofessionella psykiatriska team
531 Blomqvist, Suzanne, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
IFRS 2005 : Övergången till IFRS i små svenska börsnoterade bolag
532 Tenselius, Jakob; Thornell, Johannes 2003-01-01 THESIS
Thermal Expansion and Local Environment Effects in Ferromagnetic Iron-Based Alloys :A Theoretical Study
533 Liot, François, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Värderingsskillnader mellan amerikanska och svenska bioteknikbolag
534 Jögård, Johan; Ljungberg, Johanna 2002-01-01 THESIS
Forensic Computing from a Computer Security perspective
535 Lázaro, Pablo García-Crovetto 2004-01-01 THESIS
Kulturella möten i psykoterapi
536 Tomic, Mirela; Wannesian, Armine 2004-01-01 THESIS
Ringar på vattnet. En studie av interorganisatoriskt nätverksarbete och lärande för en hållbar utveckling.
537 Werthén, Hanna 2004-01-01 THESIS
Maktlösa makthavare : En studie om kommunalt chefskap
538 Högberg, Örjan 2007-01-01 DISSERTATION
Analys av lämplighet för användning av RFID-teknik inom Schenkers verksamhet
539 Bergdahl, Filip 2007-04-12 THESIS
Att vara"svensk"som"invandrare"En studie om invandrarkvinnors identitetsskapande och känsla av samhörighet
540 Forsell, Elina; Kartal, Amra; Sjögren, Isabelle 2005-01-01 THESIS
Investeringsbedömning av mätinsamlingssystem : för Mälarenergi Elnät AB
541 Bengtsson, Gustav; Einås, Daniel 2004-01-01 THESIS
Balanserade styrmått på en värdekedja
542 Bragg, Erik; Skiöld, Fredrik 1999-01-01 THESIS
Hur många gånger skall man uppfinna hjulet? : Lärande mellan projekt
543 Albertson, Johan; Guerrero, Carlos 2005-01-01 THESIS
EU:s utvidgning, exemplet Turkiet : En textanalytisk studie om ansökarlandet Turkiet
544 Ekbladh, Stefan 2006-09-26 THESIS
Den Komplexa Bilden : En analys av Roy Anderssons bildskapande och gränsöverskridande produktioner inom spel/långfilm och kortfilm samt reklamfilm i relation till dagens visuella kultur utifrån ett socialsemiotiskt teoretiskt perspektiv för visuell kommunikation.
545 Lundström, Mats 2003-01-01 THESIS
Lost in consumption? En antologi om konsumtion och identitetsskapande
546 Alsander, Henrik; Dalberg, Ida; Karlsson, Karin; Boija, Paulina 2005-01-01 THESIS
Att använda autentisk engelskspråkig skönlitteratur på mellanstadiet
547 Andersson, Ellinor 2000-01-01 THESIS
Aktiviteter för passivhus : En innovations omformning i byggprocesser för energisnåla bostadshus
548 Glad, Wiktoria 2006-01-01 DISSERTATION
Growth and Characterization of Ti-Si-N Thin Films
549 Flink, Axel 2008-01-01 DISSERTATION
Cardiovascular response to hyperoxemia, hemodilution and burns : a clinical and experimental study
550 Bak, Zoltan 2007-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.