Search Results

Showing 451 - 500 of 4553 results for query Linköpings universitet < Previous1..567891011121314..92Next >

Match Authors Date Type
En jämförelse mellan Wittgenstein och Rorty
451 Börjeson, Björn 2006-05-22 THESIS
Determination of representative spectra for the characterization of waste from a 450 GeV proton accelerator (SPS, CERN) Determinering av representativa spektrum för karaktärisering av avfall från en 450 GeV protonaccelerator (SPS, CERN)
452 Bläckberg, Lisa 2009-01-01 THESIS
Protein Misfolding in Human Diseases
453 Almstedt, Karin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Scalable Services over DAB and DVB-T from a Receiver Point of View
454 Almgren, Hanna; Vestin, Johanna 2002-01-01 THESIS
A Usability Engineering approach to developing an e-commerce web application
455 Kvist, Markus 2006-12-20 THESIS
Adbusters eller adbusting : Rörelse eller metod
456 Hägglund, Johan 2007-03-15 THESIS
Utvärdering av ISO 14001: s miljönytta och möjlighet till effektivisering utifrån studerade miljöaspekter : – En fallstudie av SSAB Oxelösund AB
457 Persson, Charlotta 2007-06-26 THESIS
Mellan skilda världar :En studie av doktoranders lärsituation i relation till förutsättningarna i fyra företagsforskarskolor
458 Wallgren, Lillemor, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Emma har ingen pappa! : Nio lärares berättelser om hanteringen av barn i sorg.
459 Östberg, Sofie 2004-01-01 THESIS
Engelskundervisning för barn med läs- och skrivsvårigheter
460 Cronemark, Sofia 2001-01-01 THESIS
Att hantera vad och var samtidigt : Är det befogat att fraktionera den epiepisodiska bufferten från den centrala exekutiven i arbetsminnet?
461 Wrede, Åsa 2006-12-29 THESIS
Individuella utvecklingsplaner : En studie om fyra pedagogers tankar om arbetet me individuella utvecklingsplaner
462 Tjädermo, Cecilia 2007-02-07 THESIS
Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk : Fyra studier om förhållandet mellan verksamheters vision och praktik
463 Dahlström, Emil; Enmark, Klara; Zyto, Julia; Schwerdt, Jenny 2007-06-08 THESIS
Effekter och erfarenheter av implementerade miljöledningssystem på tre medelstora företag : En intervjustudie ur organisationsteoretiskt perspektiv
464 Keljalic, Igor; Memic, Enver 2007-06-26 THESIS
Ungdomars politiska intresse -En studie av niondeklassares politiska attityder och värderingar
465 Engström, Frida 2004-01-01 THESIS
Combinatorial Considerations on Two Models from Statistical Mechanics
466 Thapper, Johan 2007-01-01 THESIS
Moulin Rouge på svenska :Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875?1920
467 Ivarsson Lilieblad, Björn, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Strategi, styrning och konkurrenskraft :En longitudinell studie av Saab AB
468 Nilsson, Erik B, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Nya renings- och uppgraderingstekniker för biogas
469 Benjaminsson, Johan 2006-06-08 THESIS
On failure modelling in finite element analysis : material imperfections and element erosion
470 Unosson, Mattias 2005-01-01 DISSERTATION
Tiden sjelf har blifvit gammal : Ideal och verklighet i Vilhelm Fredrik Palmblads roman Familjen Falkenswärd (1844-45) Time itself has become old : Ideal and reality in Vilhelm Fredrik Palmblad´s novel Familjen Falkenswärd (1844-45)
471 Wallheim, Henrik 2000-01-01 THESIS
Visualisera energi i hushåll : Avdomesticeringen av sociotekniska system och individ- respektive artefaktbunden energianvändning
472 Löfström, Erica 2008-01-01 DISSERTATION
Kartläggning och visualisering av processer : Utveckling av styrsystem till drivlina
473 Larsson, Elisabet; Nilsson, Josefin 2008-06-11 THESIS
Att vinna eller försvinna. En kritisk diskursanalys om spelberoende
474 Svensson, Kristofer 2005-01-01 THESIS
Rättigheter får man inte – de måste man ta! : En analys av Feministiskt initiativs politiska framförande
475 Engfors, Maria 2006-08-25 THESIS
”Annars tycker jag att vi är ganska så jämställda” : Om synen på kön, jämställdhet och jämställdhetsarbete på ett brandförsvar och en förskola
476 Johansson, Evelina; Pålsson, Maria 2007-06-21 THESIS
Massa, massa, massa ansvar : En intervjustudie kring förberedelsen inför vuxenblivandet,baserad på sex ungdomars röster A lot, a lot, a lot of responsibility : An interview study about preparation to become an adult, based on six young people's voices
477 Ahmad, Sura; Elmér, Birgitta 2008-01-01 THESIS
Learning to Teach and Teaching to Learn : Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers
478 Nilsson, Pernilla 2008-01-01 DISSERTATION
Learning to Teach and Teaching to Learn :Primary science student teachers´ complex journey from learners to teachers
479 Nilsson, Pernilla, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Miljödiplomering i småföretag – en lyckad satsning? : Förutsättningar för småföretag att miljödiplomera sig enligt Göteborgs Stads kriterier
480 Åkerström, Christian 2005-10-24 THESIS
Hur fungerar datorer? : En fallstudie av att utveckla pedagogisk multimedia för ett datorhistoriskt museum.
481 Ahl, Linda 2004-01-01 THESIS
New Age & Kristendom : en jämförelse
482 Strömberg, Anette 1999-01-01 THESIS
Social Agent: Facial Expression Driver for an e-Nose
483 Widmark, Jörgen 2003-01-01 THESIS
Peripheral Hypoglycaemic Neuropathy in Type 1 Diabetic Rats : Morphologic and Metabolic Studies
484 Jamali, Reza 2006-01-01 DISSERTATION
A Tensor Framework for Multidimensional Signal Processing
485 Westin, Carl-Fredrik, PhD 1994-01-01 DISSERTATION
Forensisk längdmätning i bilder
486 Brolund, Per 2006-09-13 THESIS
Kundkommunikation vid distanshandel : En studie om kommunikationsmediers möjligheter och hinder
487 Johansson, Britt-Marie 2007-01-01 DISSERTATION
Studies on warfarin treatment with emphasis on inter-individual variations and drug monitoring
488 Osman, Abdimajid 2007-01-01 DISSERTATION
Godkännande av svenskt äganderättsförbehåll och tyskt Eigentumsvorbehalt : när saken som omfattas därav befinner sig i Tyskland respektive Sverige
489 Johansson, Åsa 2000-01-01 THESIS
Utomhuspedagogik : Hur lärare i Tanzania förhåller sig till att undervisa utomhus.
490 Laaksonen, Linda; Taavola, Jenny 2000-01-01 THESIS
Cell cycle alterations and 11q13 amplification in breast cancer : prediction of adjuvant treatment response
491 Ahnström Waltersson, Marie 2009-01-01 THESIS
Aspects of Parkinson's disease. Epidemiology, risk factors and ECT in advanced disease
492 Fall, Per-Arne 1999-01-01 DISSERTATION
Mental träning : Utprövning av en metod
493 Birath, Ellinor 2002-01-01 THESIS
Massmedias inflytande på skolans rykte
494 Carlsson, Anna 2001-01-01 THESIS
Fristående skolor
495 Abrahamsson, Liselott 1999-01-01 THESIS
För tidigt födda barn i skolan. En litteraturstudie.
496 Lundin, Maria 2000-01-01 THESIS
Simon -en tracheotomerad pojkes annorlunda vardag
497 Ahlberg, Zandra 2000-01-01 THESIS
Läs- och skrivsvårigheter "Ingenting nytt under solen". Kännetecken och orsaker. Vad kan vi som lärare göra?
498 Harrysson, Sara 2002-01-01 THESIS
Kartläggning och analys av patientflöde vid Södersjukhuset
499 Grufman, Carl; Sundblad, David 2005-01-01 THESIS
Mor ror. Far är rar : En diskursanalytisk studie av barndom och genus i läseböcker för grundskolan.
500 Jonsson, Anna 2005-09-12 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.