Search Results

Showing 1 - 50 of 1266 results for query Karlstads universitet 12345678910..26Next >

Match Authors Date Type
Kultur + Skola = Sant? : Kulturarbetarnas möjligheter i skolan
1 Jakobsson, Mariann 2008-07-14 THESIS
Byggnadsprogram : Färjestad Ridklubbs nya ponnystall
2 Sutinen, Henrik; Nilsson, Pär 2007-10-02 THESIS
Chromium martensitic hot-work tool steels : damage, performance and microstructure
3 Sjöström, Johnny 2004-01-01 DISSERTATION
Innovasjon og høyere lederutdanning i Norge : Innovasjon som politikkområde og utforming av høyere lederutdanning
4 Mostad, Jon Frang; Kaland Fjellstad, Liv 2007-02-16 THESIS
Skolrutiner för elever med Asperger
5 Jonzon, Madeleine 2008-07-11 THESIS
En Kulturskolas arbete i ett mångkulturellt område
6 Rönnklint, Sophie 2007-09-25 THESIS
Finns den universella moralen? : En fallstudie av en småstats utrikespolitik
7 Eriksson, Bo-Josef 2007-06-21 THESIS
Konvertering av webbapplikationer från ASP till ASP.NET
8 Johannessen, Nikolay; Kihlström, Jonas 2006-03-28 THESIS
Hemsökelser : Gotiken i sex berättelser av Selma Lagerlöf Hauntings : The Gothic in Six Short Stories by Selma Lagerlöf
9 Wijkmark, Sofia 2009-01-01 DISSERTATION
The Code of the Hero : in Ernest Hemingway's The Old Man and the Sea
10 Eklöf, Tobias 2006-08-10 THESIS
Elliptiska kurvor och Lenstras faktoriseringsalgoritm Elliptic Curves and Lenstra's Factorization Algorithm
11 Jonsson, Johan 2009-01-01 THESIS
Elevernas Perspekiv : Att ha koncentrationssvårigheter i skolan
12 Lundberg, Åsa 2006-08-11 THESIS
Uppfattningar om laborationens betydelse för utvecklandet av förståelsen i naturvetenskapliga ämnen
13 Larsson, Christina 2008-07-09 THESIS
Systerskap - kult och coolt
14 Rosenback, Magdalena 2007-12-21 THESIS
Sverigedemokraterna - ett parti som alla andra? : En analys av hur Sverigedemokraterna framställdes i Helsingborgs dagblad under valrörelsen 2006
15 Kraft, Emma 2007-03-06 THESIS
Judisk syn på Livet efter detta
16 Olsson, Peter L. 2006-01-30 THESIS
La mujer en la España post-franquista : Estudio sobre algunas razones para la comprensión de su actual situación.
17 Jonsson, Marie 2008-03-12 THESIS
Förskolebarn i sorg : Krishantering i förskolan
18 Bredberg, Susanne 2007-02-28 THESIS
Samband mellan en längre tillväxtsäsong och en ökad smoltstorlek i Vänerområdet
19 Fransson, Ann-Marie 2008-07-10 THESIS
TCP in Wireless Networks: Challenges, Optimizations and Evaluations
20 Alfredsson, Stefan 2005-01-01 THESIS
Franska talas inte bara i Frankrike : - en studie i hur läroböcker i franska behandlar la francophonie
21 Jansson, Kristina 2007-06-21 THESIS
De ensamkommande barnens utsatthet : En studie om de vuxnas ansvar för de ensamkommande barnen i kommun X The unaccompanied children´s exposed position : An assay about the adult´s responsibility for the unaccompanied children in the local community X
22 Schagerberg, Therese; Ortfeldt, Linda 2009-01-01 THESIS
Mechanical properties and microstructure of laser sintered and starch consolidated iron-based powders
23 Wang, Yu 2008-01-01 DISSERTATION
Producktutveckling av mekanisk slitter
24 Rudby, Peter; Andersson, Erik 2007-07-26 THESIS
Vi får skylla oss själva... : En undersöknng om ungdomars val
25 Ågren, Alexandra 2008-02-13 THESIS
Reklamationer - problem eller möjlighet Complaints - problem or opportunity
26 Johansson, Marie; Sakovic, Seida 2008-01-01 THESIS
Jämförelse mellan betyg och läromedel : En textboksanalys av läromedel för EN 1201 (Engelska A, gymnasiet)
27 Höglund, Weronika 2006-09-01 THESIS
"Se vad jag menar" - att kommunicera utan ord : - en studie av kommunikativa uttryck hos två elever med grav utvecklingsstörning på en gymnasiesärskola
28 Wallenius, Maud 2009-01-01 THESIS
Hälso- och sjukvårdsorganisation i förändring :Från distanserat till delat ledarskap
29 Rosengren, Kristina, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Projektarbete som undervisningsmodell
30 Stålhandske, kenneth 2007-12-21 THESIS
Gymnasieelevers förståelse av betyg
31 Manneby, Therése 2008-02-05 THESIS
Nutritional Nursing Care :Nurses’ interactions with the patient, the team and the organization
32 Wentzel Persenius, Mona, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Flanörromanen vid sekelskifte-och millennieskifte : En jämförande studie
33 Eng, Ann-Christine 2009-01-01 THESIS
Bak-och matformar ur ett kundperspektiv Baking cups and food containers through a customer perspective
34 Boman, Lena; Puregger, Amanda 2009-01-01 THESIS
Talar du LunarStormska? : En undersökning om chattspråk
35 Ohlén, Alexandra 2007-12-20 THESIS
Att köpa bostadsrätt : Förstagångsköparnas tillvägagångssätt
36 Boström, Andreas; Engström, Simon 2009-01-01 THESIS
Born Global - Konsten att överleva en tidig globalisering Born Global - The art of surviving an early globalization
37 Wahlbro, Erik; Ringblom, Peter 2009-01-01 THESIS
Evaluating information and opinion building : A Minor Field Study of how to perform an efficient evaluation of the information and opinion building that Svalorna does in Nicaragua
38 Röstlund, Malina 2007-05-14 THESIS
Adoption av elektronisk handel : Innehåll, kontext, process och samspelet mellan dessa
39 Magnusson, Monika 2006-01-01 DISSERTATION
Kostnadseffektivisering av bärcylinder
40 Andersson, Andreas; Andersson, Anders 2007-07-26 THESIS
Från bugning till handskakning : en studie om svenska modeföretags etablering på den japanska marknaden Bowing to the handshake : a study of Swedish fashion companies establishment on the Japanese market
41 Skogström , Lisa; Ivert, Emma 2009-01-01 THESIS
IAS 36 - nedskrivning av goodwill : Tillämpad redovisning i ett börsnoterat företag
42 Larsson, Jonas; Sunnerdahl, Erik 2009-01-01 THESIS
Hur omfattande är e-mobbning på ett IT-gymnasium?
43 Bengtsson Svärd, Stefan 2008-02-13 THESIS
Hälsofrämjande arbete : En analys av friskvårdsprojektet Hälsovågen Healthpromoting work : An analyse of the healthcare project Healthwave
44 Aristidou, Stamatios; Häljeskog, Zacharias 2009-01-01 THESIS
The relationship between behaviour and metabolic rate of juvenile Brown trout Salmo trutta Länken mellan bettende och ämnesomsättning hos bäcköring Salmo trutta
45 Bengtson, Johanna 2009-01-01 THESIS
Etnisk mångfald : En studie av Länsförsäkringar Värmland
46 Johansson, Anna 2007-08-17 THESIS
Utlåning : Hur finanskrisen har påverkat bankers utlåning till små och medelstora företag
47 Pettersson, Therese; Rundh, Johan 2009-01-01 THESIS
K2-reglerna : Avvikelser från allmänna redovisningsprinciper samt effekter på tolkning av årsredovisningar The K2-regulations : Deviations from the general accounting principles and effects on the interpretation of financial statements
48 Luvö, Maria; Nordkvist, Helena 2009-01-01 THESIS
Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende
49 Anderberg, Patrice 2009-01-01 THESIS
MEDIA LITERACY : En studie om mediepedagogik i forskning och empiri
50 Nilsson, Kristin; Ridal, Sofia 2006-02-07 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.