Search Results

Showing 301 - 350 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous1..234567891011..26Next >

Match Authors Date Type
Customer-perceived Value in Business Relationships
301 Bovik, Catarina, PhD 2004-01-01 DISSERTATION
Besökstudie av I2-skogen i Karlstad : Betydelsen av tätortsnära skog för samhället
302 Wallquist, Elin 2007-08-09 THESIS
Optimering av SQL-frågor för analys i QlikView
303 Forsberg, Mikael; Morell, Mikael 2006-02-21 THESIS
Det komplexa läraryrket : Vad erfarna lärare anser att deras yrkesroll innebär och kräver
304 Eriksson, Linda 2006-06-16 THESIS
Uppsägning av personliga skäl : När föreligger saklig grund för uppsägning som har sin bakgrund i arbetstagarens alkoholmissbruk?
305 Areskoug, Johan; Bodin, Johan 2007-02-28 THESIS
Ett livsberättelseperspektiv : En specialpedagog berättar, om sitt arbete med barns tal, språk och kommunikation : A special needs educators narrates, about her work with children and their speech, language and communication
306 Feltenmark, Anna 2007-12-18 THESIS
Packet Aggregation in Linux
307 Brolin, Jonas; Hedegren, Mikael 2008-07-10 THESIS
Implementation of a 2D Game Engine Using DirectX 8.1
308 Persson, Martin; Lindsäth, Daniel 2006-08-29 THESIS
Den finansiella nedgångens påverkan för politikers aktivitet : En studie av LiV
309 Bozorgi, Ronak 2008-01-30 THESIS
En energistudie av Grinstad kyrka : Kartläggning av dagens energitillstånd och förslag till energibesparingsåtgärder
310 Hjalmarsson Nordgren, Mathias; Olvestrand, Maria 2007-07-26 THESIS
Utvärdering kring brandsäkerhet : En studie av två avdelningar vid centralsjukhuset i Karlstad : Evaluation on fire security
311 Fällman, Peter; Dehring, Henrik 2007-01-23 THESIS
Studies to Avoid Decreased Efficiency in Multiple Stage Biological Wastewater Treatment Plants: Concerning Forests Industry Effluents
312 Sandberg, Maria 2008-01-01 THESIS
Kommunal självstyrelse - en myt? : En lokalhistorisk studie av Borgviks kommun 1861-1924
313 Opperud, Märit 2006-06-16 THESIS
Hälsa och motivation i gymnasieelevers skolmiljö : - en intervjustudie
314 Jovannelli, Sofia 2006-09-05 THESIS
The Emancipation of Celie : The Color Purple as a womanist Bildungsroman
315 Sundqvist, Sofia 2007-05-14 THESIS
Uppfattningar, tankar och känslor : - organisationsidentitet på Migrationsverket
316 Fjellman, Caroline; Neste, Nina 2006-03-06 THESIS
Miniräknaren, ett tveeggat svärd? : Användning av miniräknaren på yrkesgymnasium
317 Hedberg, Stefan 2008-03-13 THESIS
Enhetschefens dubbla roll : Synen på och hanteringen av motsättningar mellan AML och SoL
318 Dahlberg, Lena; Lückner, Annelie 2008-03-03 THESIS
Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem
319 Jansson, Mikael; Jansson, Daniel 2006-06-30 THESIS
I stillhet begrafven : En studie av självmordet i Karlstad, Eda, Mjölby och Linköping, 1801-1920
320 Gustavsson, Jonas 2007-02-23 THESIS
Geografiperspektiv
321 Hultqvist, Tobias 2007-07-24 THESIS
Att bygga en katedral : En studie av en gymnasieorganisations första år med PBS-ett arbete mot en lärande organisation
322 Broberg, Eva 2006-04-20 THESIS
Anhörigas vardag : En kvalitativ studie om att ge omsorg till en närstående
323 Hjort, Anita; Långström, Annelie 2007-01-23 THESIS
Hur läsinlärning kan utvecklas för elever med Cerebral pares
324 Danielsson, Christina 2007-02-15 THESIS
Tunnelkonsol för Volvo PV
325 Westerlund, Martin; Karlsson, Martin 2007-11-07 THESIS
Muntligt berättande : -en känsla av gemenskap
326 Karlsson, Jeanette 2008-02-13 THESIS
Rättsäkerhet i den psykiatriska tvångsvården : Lagstiftning och tillämpning
327 Lundblad Kullgren, Ida 2008-09-03 THESIS
Influence of paper properties and polymer coatings on barrier properties of greaseproof paper
328 Kjellgren, Henrik 2007-01-01 DISSERTATION
Definitionsproblem i sexualbrottslagen : -bristen i definieringen av begreppet vuxen
329 Hedin, Jennie 2006-06-16 THESIS
Favoriter och Förlorare : en studie i hur rapporteringen av Melodiefstivalen 2007 såg ut på Aftonbladet.se
330 Sahl, Malin 2007-06-20 THESIS
Den lokala morgontidningens annonsavdelning idag och för 15 år sedan : En undersökning baserad på intervjuer av representanter vid sex lokala morgontidningar
331 Norberg, Jonas 2006-02-22 THESIS
Barns tolkning av en modell för vattnets kretslopp : -förståelse och tillämpning
332 Henriksson, Annica 2007-05-11 THESIS
Vi är och vi lever våra berättelser : en kvalitativ studie ur ett narrativt perspektiv
333 Svensson, Caroline 2007-05-14 THESIS
Sjuksköterskors uppfattningar av att samtala med cancerpatienter om sexualitet
334 Olsson, Cecilia 2007-10-18 THESIS
Solister i samspill : Organisering og ledelse av produktive forskningsmiljøer
335 Knudsen, Halvor Gillund 2008-07-09 THESIS
Properties of modified starches and their use in the surface treatment of paper
336 Jonhed, Anna 2006-01-01 DISSERTATION
Internationell Marknadsföring av Turistdestinationen Sverige : En utvärdering av företaget VisitSweden
337 Ericson, Emma; Rönning, Anette 2008-02-25 THESIS
Att utveckla elevers psykiska förmåga : Mental träning i ämnet idrott och hälsa
338 Ahlberg, Annika 2008-07-10 THESIS
Det svenska spionaget i Baltikum 1943-1957 : En studie av ett fiasko?
339 Ininbergs, Peteris 2006-05-12 THESIS
Science versus School-science :Multiple models in genetics - The depiction of gene function in upper secondary textbooks and its influence on students' understanding
340 Gericke, Niklas, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Besjälad pedagogik : Utifrån en lärares livsberättelse
341 Tsering, Angelica 2007-11-28 THESIS
RF-modul
342 Jönsson, Kristin 2008-07-10 THESIS
Ansökningshandlingar : Vilka blir intressanta för en anställningsintervju?
343 Persson, Helen 2006-08-15 THESIS
Sydafrika : En studie av två sydafrikanska skolors arbete mot rasism
344 Süttenbach, Emma 2008-01-21 THESIS
Dans och rörelsehinder : En studie kring mental utveckling
345 Johansson, Sara 2008-02-21 THESIS
Meningsskapande inom Uddeholm Tooling AB
346 Evegren, Josefin; Lindström, Anders Junior 2007-09-12 THESIS
Sashay : Vam välling - NU!
347 Engvall, Malin; Schnelzer, Natalié; Svedberg, Caroline 2008-07-10 THESIS
Masterplan för svetsavdelning : Förstudie
348 Tigér, Rickard 2007-09-03 THESIS
Synchronized Clock
349 Andersson, Göran 2007-08-29 THESIS
Planning for Sustainable Use of Water
350 Hedelin, Beatrice, PhD 2008-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.