Search Results

Showing 201 - 250 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous12345678910..26Next >

Match Authors Date Type
Medborgarens politiska deltagande : Medborgarförslag i Karlstads kommun
201 Gustafsson, Tobias 2007-02-02 THESIS
Professionalism inom förskolläraryrket : - en förskollärares livsberättelse
202 Jonsson, Mari 2008-03-06 THESIS
Utökning av PHP
203 Andersson, Mikael; Nykvist, Conny 2006-02-16 THESIS
Projekt- och förändringsledares betydelser för IT-projekt
204 Henriksson, Emma; Ekelund, Ola 2006-08-15 THESIS
Matarverk för Camcoil
205 Larsson, Patrik; Perätalo, Thom 2008-07-08 THESIS
Ett Industriprogram - En utbildningsmodell : En studie av en utbildningsmodell där arbtesplatsförlagd utbildning och schemalagd undervisning i skolan sker parallellt
206 Hermansson, Marie 2008-07-14 THESIS
Tillämpning av 6 b § LAS vid sammanslagningar av företagshälsovårder : Anställningsavtalets skillnader vid pensionsbestämmelser
207 Agnemyr, Helena 2008-09-03 THESIS
Målstyrning av daghemsverksamhet i Karlstad kommun : En undersökning om relationen mellan utvärderingsresultat och mål
208 Solberg, Elisabeth 2007-05-14 THESIS
In-line application of electric fields in capillary separation systems
209 Eriksson, Björn 2006-01-01 DISSERTATION
Att vara eller inte vara : styrs uttaget av föräldraledighet av föreställningar eller faktiska förhållanden?
210 Andersson, Camilla; Johansson, Maria 2006-06-27 THESIS
Ideologiska likheter eller olikheter? : En analys av de borgerliga partiernas möjligheter för sammanslagningar
211 Weimers, Charlie 2007-02-23 THESIS
Structure of Self-Assembled Monolayers on Gold Studied by NEXAFS and Photoelectron Spectroscopy 
212 Watcharinyanon, Somsakul, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Frihet - Vår tids Politiska filosofi? : En idéanalys av den internationella debatten om Chávez socialistiska politik
213 Leonsson, Julia 2007-11-07 THESIS
Stretched Membranes
214 Björnsson, Jonas 2006-01-01 THESIS
Kreativitet i skapandet av trysilfjellets snowpark
215 Högström, Claes 2007-04-02 THESIS
Barrier properties of greaseproof paper
216 Kjellgren, Henrik 2005-01-01 THESIS
Service thinking = Service action? : Service thinking in a public transport network surrounding
217 Jonas, Julia 2007-09-10 THESIS
Åldern i fokus : En studie om hur svensk rätt påverkas av EG-rättens reglering av åldersdiskriminering i arbetslivet
218 Selander, Nina; Tisell, Malin 2007-02-07 THESIS
Game monopoly : State possession and the consumer
219 Jansson, Malin 2007-08-24 THESIS
Batch-digitalisering och GIS-anpassning av analoga enkätdata
220 Ala-Häivälä, Anders 2007-11-09 THESIS
Under parasollen : En komparativ studie utifrån whole language-teorin och LTG-metoden
221 Kristiansson, Camilla 2007-12-17 THESIS
Förskolegårdens miljö : Inbjuder gården till aktiviteter som stimulerar barnets motoriska utveckling?
222 Gustafsson, Maria 2008-03-18 THESIS
Koncentrationssvårigheter : Vad kan läraren göra i klassrummet för att underlätta?
223 Modig, Elin 2007-11-28 THESIS
Risk Analysis of the applied RFID system : Project Stolpen
224 Grunzke, Richard 2007-05-08 THESIS
Effekter av upphörd hävd i Lurö skärgård : Har diversiteten av kärlväxtarter förändrats?
225 Thor, Annelie 2008-01-24 THESIS
A partnership approach :strategies for organisational change
226 Randle, Hanne 2005-01-01 THESIS
Plats för kulturarv och turism : Grythyttan - en fallstudie av upplevelser, värderingar och intressen
227 Braunerhielm, Lotta 2006-01-01 DISSERTATION
228 Häggstam, Cecilia 2007-02-13 THESIS
Activation of dissolving pulps prior to viscose preparation
229 Kvarnlöf, Niklas 2007-01-01 DISSERTATION
Relationship between Na+/K+ -ATPase activity and ?-subunit gene expression during the smoltification in Atlantic salmon (Salmo salar)
230 Bergqvist, Jonas 2008-01-28 THESIS
Development Inc.? : Public-Private Partnerships in Development Cooperation
231 Knutsson, Anna 2008-02-06 THESIS
Minskning av färskvatten- oljeförbrukning vid Zetterströms Rostfria AB Molkom
232 Olsson, Jens; Johansson, Andreas 2007-01-24 THESIS
Unexplainable experiences : -Interpretations and geographical effects
233 Fredholm, Lina 2006-08-10 THESIS
Förståelse för och attityder till matematik
234 Örnstedt, Michael 2006-06-28 THESIS
Engagerande Karaktärer : En studie av Murray Smiths teorier applicerat på film och dataspel
235 Tengzelius, Benjamin 2006-08-23 THESIS
En kvalitativ studie av missbrukarens vardag
236 Hein, Fredrik; Glaas, Katja 2007-11-07 THESIS
Mentorskap i grundskolan : - ett sätt att utveckla verksamheten i riktning mot uppdragen?
237 Holmsten, Katarina 2007-08-28 THESIS
Strings, Branes and Non-trivial Space-times
238 Björnsson, Jonas 2008-01-01 DISSERTATION
Kvalitetsidén möter praktiken : institutionalisering, meningsskapande och organisationskultur
239 Skålén, Per 2002-01-01 DISSERTATION
Det dialogiska klassrummet : En studie om lärares olika undervisningsmetoder
240 Albrektsson, Jenny 2008-07-10 THESIS
Omkostnadsfördelning : En fallstudie på Uddeholm Tooling AB
241 Saagpakk, Helena; Karlsson, Veronica; Svensson, Elin 2007-07-25 THESIS
Förändringar i vegetationens sammansättning efter en våtmarksrestaurering : En inventeringsstudie i Laskerud, Värmland : Changes in the vegetation composition after a wetlandrestoration
242 Strömberg, Pernilla 2008-07-10 THESIS
Energy Efficient Textile Drying
243 Brunzell, Lena 2006-01-01 THESIS
Gruvorna i Norberg : En studie om samhällsförändring
244 Laaksonen, Timo 2007-01-22 THESIS
Sverige-Norge unionen : Hur ämnet förmedlas i svenska respektive norska läroböcker i grundskolan
245 Eriksson, Erica 2007-02-23 THESIS
Anpassning av undervisnigen för elever med autism
246 Petersen, Helene 2008-05-13 THESIS
Riskhantering i svenska banker
247 Kindgren, Birgitta; Widén, Camilla 2009-01-01 THESIS
On Half-Space and Shock-Wave Problems for Discrete Velocity Models of the Boltzmann Equation
248 Bernhoff, Niclas 2005-01-01 DISSERTATION
NEOS Office Workstation 2007 : Degree project 22.5 ECTS : Daifukudesigns, Barcelona
249 Axelsson, Mikael; Joelsson, David; Åkman, Karl 2008-01-29 THESIS
Om arbetslaget och lärares lärande : En fallstudie av arbetslagets betydelse för pedagogers lärande om undervisning och lärande
250 Hallquist, Claes 2006-10-13 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.