Search Results

Showing 151 - 200 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous12345678910..26Next >

Match Authors Date Type
Flickan i ögat - en kammaropera : Analys av ett drama som utgångspunkt för en fältstudie av Frödingbilden Flickan i ögat (The Girl in the Eye) - a chamber opera : An analysis of a drama as basis for a field study of the Fröding image
151 Wettström, Rune 2009-01-01 THESIS
Robustness Testing of a CPP emulator
152 Hjärtquist, Peter; Möller, Erik 2008-07-10 THESIS
GIS-samordning i Tekniska förvaltningen, Örebro kommun
153 Hedefalk, Finn; Pedersen, Markus 2007-05-11 THESIS
Mentorers och handledares föreställningar om ledarrollen i läraryrket
154 Nilsson, Gunilla 2006-11-30 THESIS
A Study of Impulse Response System Identification
155 Paluri, Suraj; Patluri, Sandeep 2007-08-17 THESIS
Prototyping and evaluation of TCAPsec
156 Chung, Kang 2007-05-09 THESIS
Bil- och järnvägstrafikens inverkan på inomhusmiljön med avseende på ljud och luft : - I planerade bostäder på Haga
157 Jansson, Lillemor; Modin, Victoria 2006-01-30 THESIS
Den tryckta pressens framtid i en digital miljö : Med Nya Wermlands-Tidningen som exempel
158 Grimborg, Joakim; Eriksson, Maria 2006-08-11 THESIS
Kapacitivt tändsystem
159 Gustafsson, Martin; Eriksson, Erik 2008-03-26 THESIS
Preskription : Särskilt om borgenärens bevisbörda vid preskriptionsavbrott
160 Magnusson, Martin 2007-02-15 THESIS
Simulering av luftströmningen och temperaturfördelningen i ett kondensorskåp
161 Rezk, Kamal 2007-09-03 THESIS
Spelmarknaden och idrottsrörelsen : en litteraturstudie
162 Nordin, Maria 2007-11-09 THESIS
Vad påverkar flyktingmottagandet? : en studie av Sveriges kommuner
163 Andersson, Sanna; Vassberg, Sandra 2008-09-08 THESIS
Det glömda vanvettet i lokalpressen, NWT 1914-1918 : En undersökning av Nya Wermlands-Tidningens hållning till de tre huvudaktörerna i det första världskriget
164 Larsson, Marcus 2007-09-17 THESIS
Tjänstemötet : Interaktionens kommersiella, byråkratiska och social logik
165 Åberg, Annika 2007-01-01 DISSERTATION
Partnerskap: intensjon og virkelighet i NAV reformens velferdskontor
166 Nyhuus, Katrine Haugli; Thorsen, Tone 2008-02-01 THESIS
Att leda den kommunala utbildningsorganisationen : En studie ur förvaltningschefens perspektiv
167 Evestedt, Michael 2007-09-05 THESIS
Ambulanspersonalens upplevelser av trafiksäkerheten i vårdutrymmet i vägburna ambulanser
168 Eriksson, Ingela; Werner, Christina 2008-01-16 THESIS
Myndighetssamverkan i Barnahus : Blir det bättre för barnen?
169 Larsson, Lotta 2008-09-03 THESIS
Praktiskt jämställdhetsarbete : Mot bakgrund av gällande rätt
170 Levin, Anna; Danvall, Karin 2008-03-04 THESIS
Patientnärmre vård - Framtidens vårdmodell? : En kartläggning inför en organisationsförändring
171 Carlson, Annika; Inde, Marianne 2007-05-09 THESIS
En europeisk identitet : en studie av Manuel Castells kriterier vid skapandet av en europeisk identitet
172 Saagpakk, Helena 2007-09-28 THESIS
Larmrutiner och samverkan vid hot om suicid : -i Karlstadregionen
173 Asker, Linnéa; Persson, Maria 2006-06-16 THESIS
Survival of the Fittest : Attraktiva egenskaper hos tjänster för nedladdningsbar musik : Appealing qualities of services for downloadable music
174 Besic, Edvin; de Maré, Daniel 2006-06-29 THESIS
Improvement of the tissue manufacturing process
175 Boudreau, Jonna 2009-01-01 THESIS
Degeneration av varumärken : Orsaker, konsekvenser och förebyggande åtgärder
176 Engblom, Alexandra; Eklund, Martin 2007-08-24 THESIS
Handeln i västra Värmland- ett förhållande i förändring : Retailing in western Värmland- a condition in change
177 Engstig, Mikael; Björck, Anders 2008-03-14 THESIS
Kärleksgudinnor och machomän : Hur kvinnor och män framställs i bilderna i konfirmationsboken Via Mystica
178 Saade, Josiane 2008-03-14 THESIS
Deltagardemokrati i de svenska kommunerna
179 Livendahl, Daniel 2006-03-20 THESIS
En analys av historiesynen i aktuella historieläroböcker för högstadiet
180 Carlsson, Marcus 2007-07-24 THESIS
Nocturnal cooling : Study of heat transfer from a flat-plate solar collector
181 Johansson, Helena 2008-03-10 THESIS
Cooperation for Regional Growth and Development in the Värmland Region 1998-2008 : - With a Triple Helix Approach
182 Säll, Line 2008-07-10 THESIS
Att översätta TQM : - en longitudinell studie kring reflekterande aktörer
183 Quist, Johan 2003-01-01 DISSERTATION
The Functions of the Narratee in Kazuo Ishiguro's The Remains of the Day
184 Ståhlberg, Andreas 2008-05-28 THESIS
Energieffektiv utformning av luftaren airTURBO 101
185 Nilsson, David 2006-09-11 THESIS
Grundskoleelevers inställning till moderna språk
186 Fredholm, Kent 2006-11-17 THESIS
Hur ser "Dom" på "Oss"? : En undersökning av kenyanska läroböckers bild av västvärlden
187 Thorsson, Erik 2008-02-05 THESIS
Överlämnande och rapportering i patientens hem från distriktssköterska till ambulanspersonal
188 Magnusson, Monica; Nilsson, Lennart 2007-10-18 THESIS
Functions of bounded variation
189 Lind, Martin 2006-06-21 THESIS
Inmätning av formeringssko : och snedställda maskinelements kvalitetspåverkan
190 Mithander, Pehr 2006-06-22 THESIS
Tjejer med flyt : En flytväst för kvinnor
191 Rudolfsson, Lena; Axelsson, Elisabeth 2006-08-14 THESIS
Dialogen i folkhögskolans distansutbildning : En studie ur lärares och deras elevers perspektiv
192 Krienitz, Martin 2006-06-28 THESIS
Environment in school : The schools work for a sustainable society
193 Gudmundsson, Malin 2007-05-10 THESIS
Nyhetsanvändning på Karlstads Universitet : -En studie av vilka nyhetsmedier som är mest använda och har högst förtroende bland studenterna på Karlstads Universitet
194 Karlsson, Anna; Svensson, Helena 2006-03-16 THESIS
Träffsäkerhet och innehåll i svenska aktieanalyser : Individuella värden och korrelation
195 Granström, Klas; Karlsson, Torbjörn 2007-09-10 THESIS
Woodstar Extreme : Racerbil för rörelsehindrade
196 Eid, Josef; Svensson, Sebastian 2006-04-05 THESIS
Torsby kommun kommunicerar för en yngre befolkning : En kvalitativ undersökning av en av kommunens målgrupper
197 Andersson, Ulrika 2007-03-01 THESIS
Uppfostrad av samhället : – En studie av 6 grundskoleläroplaner från 1900-talet
198 Ilberg, Andreas 2006-06-19 THESIS
Portable capillary electrophoresis system with LED-absorbance photometric and LED-induced fluorescence detection : Design, characterisation and testing
199 Stjernlöf, Anna 2008-02-04 THESIS
How about Karlstad University? : A study about the international students at Karlstad University
200 Krasniqi, Yllka 2008-02-13 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.