Search Results

Showing 101 - 150 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous12345678910..26Next >

Match Authors Date Type
Trametes versicolor laccase: random mutagenesis and heterologous expression in Pichia pastoris
101 Bergeld, Linnéa 2008-04-09 THESIS
Högläsning : Tre pedagoger berättar om hur de arbetar Reading aloud : Three educators tell how they work
102 Ståhlklo, Rebecka 2009-01-01 THESIS
Mäklartjänsten : - Segmentering, positionering och differentiering
103 Aoun, Roland; George, Isak 2009-01-01 THESIS
Hur kan konkurrensfördelar erhållas genom kringtjänster? : -en studie om konkurrens och förberedelser.
104 Morén, Claes; Persson, Martin 2009-01-01 THESIS
Technology-based service experiences : A study of the functional and emotional dimensions in telecom services
105 Sandström, Sara 2008-01-01 THESIS
Linkability of communication contents : Keeping track of disclosed data using Formal Concept Analysis
106 Berthold, Stefan 2006-08-29 THESIS
Sju miljarder för sju minuter? : Planering, politik och hybrida geografier i tunnelbygget genom Hallandsås
107 Frisk, Maria 2008-01-01 DISSERTATION
Kritiska framgångsfaktorer vid implementering av beslutstöd : Rekommenderad ansvarsfördelning av kritiska framgångsfaktorer mellan konsult- och kundföretag
108 Henricsson, Örjan 2008-07-10 THESIS
Solution to boundary-contact problems of elasticity in mathematical models of the printing-plate contact system for flexographic printing
109 Kotik, Nikolai 2007-01-01 DISSERTATION
Swedish official development assistance : A quantitative evaluation
110 Norrman, Niklas; Fulland, Lise 2006-08-23 THESIS
Flexibilitet i långvariga affärsrelationer
111 Olsson, Maria; Zakrisson, Maria 2009-01-01 THESIS
Why Swedes study abroad : A study of what motivates Swedish students at Karlstad University to study abroad
112 Mattsson, Gabriella; Bernunger, Henric 2008-09-16 THESIS
För Sverige i rymden : Fuglesang, föreställningar om rum och svenskhet
113 Olsson, Anders 2007-07-25 THESIS
Lag om Kassaregister : -Ett effektivt och rättssäkert verktyg för att motverka illojal konkurrens?
114 Larsson, Lisa; Andersson, Ida 2009-01-01 THESIS
Inverkan av skilda koncentrationer av aluminium på nitratupptaget hos veteplantor (Triticum aestivum L.)
115 Stridqvist, Mikael 2008-07-10 THESIS
Moving and Jamming : Implications for Social Movement Theory
116 Wettergren, Åsa 2005-01-01 DISSERTATION
Tiden, minnet, kriget och dess följder : Studier i Eyvind Johnsons verk, särskilt noveller
117 Smeds, Fredrik 2004-01-01 THESIS
Definition av säkerhetsevaluering Definition of security evaluation
118 Svanemark, Carl-Henrik; de Jong, Joakim 2009-01-01 THESIS
Frånvaro Absence
119 Fredriksson, Anders 2009-01-01 THESIS
Analys och standardisering av vakuumlyftok
120 Johansson, Peter; Johansson, Robert 2008-07-08 THESIS
Framtidens skadliga kod
121 Andersson, Tommy 2008-07-10 THESIS
Förvaringslösning för våtrum
122 Svensson, Elina THESIS
Utbildning inom byggindustrin : Företagens upplevelse av de anställdas utbildningsbehov
123 Nilsson, Tony 2007-08-28 THESIS
Gömda - en dokumentärromans uppbyggnad : Problematik med faktionsepik
124 Degervik, Morgan 2009-01-01 THESIS
Visuell Planering i anläggningsproduktion : För en ökad produktivitet Visible Planning in the construction production : For an increased productivity
125 Söderqvist, Elin; Nyström, Hanna 2009-01-01 THESIS
Handledning som verktyg och rum för reflektion : En studie av specialpedagogers handledningssamtal
126 Bladini, Kerstin 2004-01-01 DISSERTATION
E- mobbning : Mobbning bland ungdomar vid användandet av mobiltelefoner : Mobbing between young people with the use of mobile phones
127 König, Jan 2007-08-07 THESIS
Kreativt skapande med hjälp av skisser : - en väg att förena tänkande och handling i frisörutbildningen Developing Creativity with the Help of Sketches : - a Way to Combine Thinking and Action in the Education of Hairdressers
128 Altunkaynak, Firyan 2009-01-01 THESIS
Tjänsteplattformar : Vid utveckling av mobila tjänster inom telekommunikation
129 Wrenne, Anders 2004-01-01 THESIS
Ideal och realiteter om miljö- och hälsofrämjande skola i Värmland
130 Björklund, Maria; Guldbrandsson, Ingrid 2006-08-15 THESIS
Professionaliseringsprocessen i Värmlands informatörsnätverk : -En studie av professionaliseringspocessens inflytandegrad på nätverket
131 Svensson, Evelina; Yassin, Lollo 2006-03-28 THESIS
Revisionspliktens avskaffande för småföretagarna : en lättnad för företagen, men vad tycker intressenterna?
132 Westerhaag, Henrik; Wallin, Erika 2007-07-25 THESIS
Politiska nätverk och Nord Stream : En möjlighet att vara med och påverka
133 Roos, Lars André 2007-06-08 THESIS
Tycker de olika? : En kvantitativ undersökning av gymnasieungdomars syn på och attityder till svenskämnet med avseende på programkaraktär
134 Wennlöf, Mikael 2007-05-14 THESIS
Implementering av styrgränssnitt mellan leksaksstridsvagn och digital signalprocessor
135 Östlund, Anders; Suneson, Tor 2007-07-26 THESIS
Förväntningar på IUP : Analys av vilka förväntningar lärare, elever och föräldrar har på Individuell utvecklingsplan
136 Oscarsson, Margareta 2006-06-29 THESIS
Ripe for resolution? : How the recent earthquake impacted India-Pakistan relations
137 Karlsson, Per 2006-09-22 THESIS
Kantzonsvegetationens inverkan på dieten hos öring (Salmo trutta) i en skogsbäck
138 Axelsson, Tomas 2008-02-07 THESIS
Myndighetsrapportering : En studie av ett företags myndighetskrav
139 André, Linn; Myrén, Niklas; Skane, Carolina 2009-01-01 THESIS
...jag vill vara en del av min sons liv : Föräldrars roll i en Sydafrikansk förskola
140 Janson, Elisabeth 2007-01-22 THESIS
Täckglas till solfångare
141 Dahlen, Peter 2007-06-15 THESIS
Träning och kost på ett idrottsgymnasium -En explorativ undersökning som handlar om sambandet mellan kost och träning på ett ishockeygymnasium : Exercise and nutrition at a sportsgymnasium -An explorative survey of the relation between exercise and nutrition at a Swedish icehockeygymnasium.
142 Torgå, Petter 2007-05-14 THESIS
Prisjämförelse av elsystem : Eubiq, KB-system, Thorsman och traditionell eldragning
143 Jonsson, Andreas; Asad, Karwan 2008-01-08 THESIS
Sensorsystem till hinderhanterande robot
144 Lichtermann, Johan 2006-01-27 THESIS
Variationer i svensk verbböjning : En korpusundersökning
145 Smeds, Fredrik 2008-01-01 THESIS
Det uppätna monopolet : Initiativ, inflytande och resurser vid planeringen av kvarteret Druvan genom projektet Mitt I City
146 Lind, Pontus 2006-06-16 THESIS
Nästa generations ryggskydd
147 Järåsen, Lina; Westberg, Helena 2007-09-17 THESIS
Tillämpning av effektstabilisering i PLC
148 Andersson, Stefan; Johansson, Andreas 2008-07-10 THESIS
Utveckling av ett inkassohanteringssystem
149 Olsson, Johannes 2006-02-21 THESIS
The water treatment system at Djupdalen
150 Guerra Garlito, Rebeca 2007-11-09 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.