Search Results

Showing 1251 - 1266 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous1..17181920212223242526

Match Authors Date Type
Självlärd eller skolad? : Hur skiljer sig synen på lärande och musicerande bland skolade och icke skolade musiker inom improviserad musik?
1251 Lind, Daniel 2008-07-08 THESIS
Lärstilar : Hur ska vi i skolan lära ut så att eleverna kan lära in ?
1252 Ringdahl, Monika 2006-07-03 THESIS
Medveten lärare? : Om självreflektion i undervisning
1253 Palm, Katarina 2008-07-08 THESIS
AFK : chatt- och SMS-språk på väg in i klassrummet?
1254 Lundell, Anna 2007-01-23 THESIS
Muslimska elever vs. Islam i skolan : En fallstudie om muslimska gymnasieelevers upplevelser av islams presentation i svensk religionsundervisning
1255 Söderlund, Gabriella 2006-06-26 THESIS
Hur påverkas individens självförverkligandeprocess av högre studier
1256 Nilsson, Tony 2006-05-15 THESIS
Får handen och foten någon chans mot boken? : Om att lära in matematik ute. En studie i utomhusmatematik.
1257 Ekstrand, karin 2006-06-22 THESIS
Undervisa engelska på engelska : Ett sätt att göra målspråket till arbetsspråk
1258 Baltzersen, Sandra 2007-05-09 THESIS
Går skapande förmåga att utvärdera? : Tre gymnasielärares syn på skapande förmåga och hur skapande förmåga kan utvärderas.
1259 Nyström Kjellgren, Maria 2008-07-14 THESIS
Aspergers syndrom : Några verksamma pedagogers uppfattningar om skolsituationen för ungdomar med A.S. på gymnasiet
1260 Arnoldsdotter, Marianne 2007-10-16 THESIS
Hur främjar förskollärare barns motorik i förskolan och hur viktig anser de att den är?
1261 Ohlsson, Elin 2008-03-18 THESIS
Del av vägutredning längs E18 i Karlskoga : Presentation med hjälp av GIS
1262 Ojanperä, Carita 2006-08-15 THESIS
Musikens didaktik i förskolan : Musiken och dess innebörd i pedagogisk verksamhet i förskolan
1263 Heed, Joulia 2007-08-07 THESIS
Vara steget före :Bedömning av patienters smärta, näringstillstånd och hudkostym
1264 Bååth, Carina, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Från miljö- till hållbarhetsredovisning : -en genomlysning av två statligt ägda företag
1265 Linda, Jäderberg; Jakobsson, Sara 2009-01-01 THESIS
Language and gender : Male domination among the Kikuyu of Kenya, East Africa
1266 Wanjeri, Michael Maina 2006-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.