Search Results

Showing 51 - 100 of 1266 results for query Karlstads universitet < Previous12345678910..26Next >

Match Authors Date Type
New Techniques for Sample Preparation in Analytical Chemistry : - Microextraction in Packed Syringe (MEPS) and Methacrylate Based Monolithic Pipette Tips
51 Altun, Zeki 2008-01-01 DISSERTATION
En studie om användningen av idrottssponsring och de bestämmelser som reglerar området
52 Boss, Erik; Fahlström, Sara 2009-01-01 THESIS
Internationella inköp av byggmaterial : En studie av leverantörsval och inköpsuppföljning på NCC Construction Sverige AB
53 Arnfeldt, Anna 2009-01-01 THESIS
Färdmedelsvalets komplexa förutsättningar : En studie av arbetspendling i småbarnshushåll med Kils kommun som exempel
54 Gottfridsson, Hans Olof 2007-01-01 DISSERTATION
Två sidor av samma mynt : - en studie om styrning och resursfördelning i den kommunala respektive fristående gymnasieskolan
55 Max, Anna; Richter Palm, Sandra 2009-01-01 THESIS
Från miljöbistånd till hållbart bistånd : - En historisk studie
56 Hassel, Jennie 2006-09-05 THESIS
Vad hindrar affärssidéer från att realiseras? : What keeps business ideas from being actualized?
57 Bohmelin, Marcus; Åhman, Jakob; Johansson, Jesper 2008-02-25 THESIS
Fibre surface properties of kraft pulp : The influence of wood raw material, bleaching and storage
58 Wäne, Gerd 2009-01-01 THESIS
Nyemissioner i börsnoterade bolag : - Hur bör en investerare agera? New share issues in listed companies : - How should an investor act?
59 Ericsson, Marcus; Dragsten, Lars 2009-01-01 THESIS
New Techniques for Sample Preparation in Analytical Chemistry
60 Altun, Zeki 2005-01-01 THESIS
Lärande i projektintensiva verksamheter : När projekten är större än organisationen
61 Bergare, Ingela; Nilsson, Andrea 2007-01-19 THESIS
Resultat och styrning inom Landstinget i Värmland : En studie av ekonomer och läkares syn på resultat och styrning Results and governance in Landstinget i Värmland : A study of economists and doctors views on results and governance
62 Pettersson, Christer; Önen, Mahabad 2009-01-01 THESIS
Konsten att behålla sina kunder i ett bostadsföretag How to keep your customers within a housing company
63 Sandanger, Linn; Holmquist, Linnéa 2009-01-01 THESIS
Lunarstorm i klassrummet? : En undersökning om elevers textvanor på Internet Lunarstorm in a classroom? : An Investigation of Pupils Texthabits on the Internet
64 Nilsson, Dennis THESIS
Översyn av produktionslayout Analys of layout for production
65 Spelmans, Daniel 2009-01-01 THESIS
Passivhus : - hur tänker fastighetsbolag och byggbolag kring konceptet?
66 Mortensen, Angelica; Danielsson, Louise 2009-01-01 THESIS
Vattenfalls hållbarhetsredovisning : - en studie ur ett kundperspektiv Vattenfall's sustainability report : - a study from a customers perspective
67 Emanuelsson, Sara; Sakovic, Seida 2009-01-01 THESIS
Trådlöst elektriskt lås
68 Ahlquist, Ulrika 2007-07-26 THESIS
Self-Service Recovery
69 Johansson, Niklas E. 2007-01-01 DISSERTATION
En studie om användandet av årsredovisningen i samband med marknadsföring
70 Andersson, Karl-Johan; Jarnemo, Christina; Zetterström, Johan 2006-02-14 THESIS
Att äga rum : En undersökning av skogsägande och lokal utveckling i tre värmländska församlingar
71 Karlsson, Svante 2007-01-01 DISSERTATION
Skolan i restaurangen och restaurangen i skolan : En undersökning av hotell och restaurangelevers känsla av sammanhang i sin köksundervisning
72 Vooremaa, Aime 2008-07-14 THESIS
Gåvans påverkan på konsumenten The gift's effect on the consumer
73 Qveflander, Nathalie; Johansson, Erika 2009-01-01 THESIS
Amphipod fauna of a mesotrophic lake – the distribution of the invasive amphipod, Echinogammarus ischnus
74 Wallquist, Elin 2007-01-23 THESIS
Geometries of Binary Constant Weight Codes
75 Ekberg, Joakim 2006-03-06 THESIS
Energieffektivisering i fastighetsbolag
76 Eklund, Sofia; Eriksson, Marie; Sjöholm, Louise 2007-08-15 THESIS
Rikedom, makt och status i bondesamhället : Social och ekonomisk skiktning i västra Värmland från 1600-talet till 1800-talets mitt
77 Olausson, Peter 2004-01-01 THESIS
Utvärdering av innemiljön på Vargbroskolan Evaluation of the indoor environment in Vargbroskolan
78 Månsson, Sanna; Gustafson, Micaela 2009-01-01 THESIS
Hälsofrämjande skolans verksamhet påverkan av elevernas teoretiska inlärning
79 Karlsson, Ylva 2006-08-23 THESIS
Sizing of different pulp qualities
80 Larsson, Carolina 2008-04-16 THESIS
Beslutsprocess för upprustningar : - en studie av de kommunala fastigheföretagen i Karlstad, Örebro & Falun
81 Arnell, Isabell; Almqvist, Linda 2009-01-01 THESIS
Karlstads Bostads AB:s miljöengagemang : Vad är syftet?
82 Johansson, Malin; Wallinder, Linnea 2009-01-01 THESIS
Creating a Help Desk using SharePoint Workflow
83 Quist, Harald 2009-01-01 THESIS
Värdering av tillväxtföretag : Jämförelser av resultatet mellan olika värderingsmodeller och det noterade börsvärdet
84 Bergmann, Andreas; Strömberg, Per-Martin 2006-09-12 THESIS
Hållbar konsumtion och matavfall : En studie om människors attityder till att slänga mat Sustainable Consumption and Food Waste : A Study of People's Attitudes towards the Waste of Food
85 Bertilsson, Kristina 2009-01-01 THESIS
Kärleksfull och hård som flinta : En studie utifrån professionellas berättelser kring arbete på ungdomsinstitutioner : Strict and affectionate
86 Gamberg, Kristin; Askerskär, Emelie 2007-01-23 THESIS
Design och implementation av en Lagersystemssimulator Design and Implementation of a Warehouse Simulator
87 Karlsson, Marcus; Olsson, Anders 2009-01-01 THESIS
Att planera, genomföra och utforma en föredömlig reklamkampanj
88 Nyholm, Lina; Sandell, Pernilla 2006-06-28 THESIS
Värmländska naturreservat i skogsmiljö : Sköts dessa på ett adaptivt sätt? Nature reserves in Värmland : Are they managed adaptively?
89 Kaikkonen, Johanna 2009-01-01 THESIS
Överensstämmer säljarens och mäklarens kriterier vid en fastighetsförsäljning? Do the seller's and the estate agent's criteria agree in a property sale?
90 Arvidsson, Helena; Torstensson, Marika 2009-01-01 THESIS
Kariesförekomst bland barn och ungdomar i Norden : Immigranter och infödda
91 Staneva, Yanitsa; Svensson, Britt-Marie 2009-01-01 THESIS
Skärseldens roll i föreställningen om rening eller rättvisa The Role of Purgatory in the Conception of Purging and Justice
92 Stålberg, Therese 2009-01-01 THESIS
Upprustningsresonemang kring flerbostadshus från miljonprogrammet : -ur sju kommunala bostadsbolags perspektiv
93 Bolund, Malin; Nordholm, Anna 2009-01-01 THESIS
"Att sätta Sverige på kartan" : En jämförelse av två Sverige- representerande hemsidor "To put Sweden on the map" : A comparison of two Sweden representing websites
94 Simson, Olivia 2009-01-01 THESIS
Varulager och inköp i fokus : Hur detaljhandelsföretag påverkats av finanskrisen
95 Andersson, Anna-Maria; Hölzl, Renée 2009-01-01 THESIS
Arbetstid, Hälsa och Säkerhet : En rättsvetenskaplig studie av den svenska arbetstidsregleringen och dess syfte Working hours, Health and Safety : A scientific study of the Swedish rules of working hours and their purpose
96 Sjökvist, Patrik; Svensson, Anders 2009-01-01 THESIS
När två kulturer möts i samma organisation : En studie av ett japanskt företag i Mexiko
97 Gyllensvaan, Erika 2008-07-18 THESIS
Dominanser :En utveckling av den realistiska livsformsteorin
98 Axelsson, Jonas, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Utomhusmatematik : ur lärares perspektiv
99 Rådström, Frida 2008-02-07 THESIS
Projektutveckling av kvarteret Ärtan : Marknadsanalys Project Development of Ärtan : Market analysis
100 Augustson, Erik; Stanser, Oscar 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.