Search Results

Showing 1 - 50 of 585 results for query Högskolan i Skövde 12345678910..12Next >

Match Authors Date Type
Un análisis etimológico de los mexicanismos en la novela mexicana Como agua para chocolate de Laura Esquivel
1 Charters-Rowe, Nadja 2008-01-01 THESIS
Anglicismos del ámbito de la informática y de Internet en prensa española entre 1990-2004
2 Andersson, Svetlana 2008-01-01 THESIS
"¿Mailing, por necesidad o por lujo?. Un estudio sobre anglicismos en prensa española
3 Berglund, Malin 2008-01-01 THESIS
Un estudio sobre el lenguaje juvenil entre estudiantes españoles de intercambio
4 Björk, Anna-Karin 2008-01-01 THESIS
Levande Spelvärldar : när illusionen bryts
5 Bodén, Marcus 2008-01-01 THESIS
Generisk Affärsmodell för E-tjänster
6 Alexandersson, Andreas 2009-01-01 THESIS
Faktorer som påverkar sjuksköterskans bedömning och värdering av patientens smärta i en palliativa vården
7 Alfredsson, Katarina; Blom, Anna 2008-01-28 THESIS
Föräldrars upplevelse av möten med vården då de söker vård för sitt barn med Downs syndrom : Parent´s experience of encounters with health care when they seek care for their child with Down´s syndrome
8 Eriksson, Ulrika; Olsson, Åsa 2008-02-06 THESIS
Informationssystemutveckling : skillnader mellan traditionella informationssystem och e-learningapplikationer
9 Carlsson, Stefan 2008-01-18 THESIS
Utveckling och formgivning av en framtida radio Development and design of a future radio
10 Petersson, Malin 2009-01-01 THESIS
Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med suicidala tankar
11 Blanck, Jonna; Johansson, Malin; Wahlström, Sanna 2009-01-01 THESIS
Utveckling av rollator : Examensarbete i integrerad produktutveckling Development of walker
12 Knutsson, Karl; Lind, Fredrik; Evertsson, Henrik 2009-01-01 THESIS
Consumer Trust in E-Commerce : An Analysis of Means Communicating Trustworthiness from a Buying Transaction Life Cycle Perspective
13 Schultz, Carsten 2008-02-27 THESIS
Diagnostiskt prov i matematik för årskurs 2 : till vilken nytta?
14 Öhlund, Helena; Svensson, Marie 2008-02-05 THESIS
Cog : En studie att skapa filmiska effekter med hjälp av 3D kontra 2D
15 Knutsson, Marcus 2007-06-20 THESIS
e-Business Model Component Interconnections
16 Mandala, Vinay Kumar 2008-03-19 THESIS
Borderline personlighetsstörning ur ett livsvärldsperspektiv : en litteraturstudie The life perspective of borderline personality disorder : a literature study
17 Fasth, Jeanette; Flöjt, Jessica 2009-01-01 THESIS
Komparativ analys kring gränssnittsdesign
18 Nilsson, Johan 2007-06-15 THESIS
Svensk infrastruktur i ett globalt perspektiv
19 Jarlén, Johan 2007-10-15 THESIS
Design, Synthesis and Biological testing of Novel ligands for Ghrelin Receptor
20 Harsha Vardhan Reddy, Burri 2008-05-07 THESIS
Stroke i familjen : Anhörigas upplevelser Living with a stroke patient : Experiences by family members
21 Holmgren, Michael; Sandelin, Martin 2009-01-01 THESIS
Arbetsprocessen i en 3d-produktion : En erfarenhetsbaserad reflektion kring arbetsprocessen i en storydriven 3d-kortfilms produktion
22 Nyman, Per 2009-01-01 THESIS
Brandväggar : syfte, brister och hur kontrollerar man säkerheten.
23 Snöbohm, Gustaf 2007-10-15 THESIS
Hur kan etiska och moraliska val vävas in i en spelstory? : Reflektioner kring skapandet utav spelstoryn Choice
24 Davidsson, Henrik 2007-06-20 THESIS
Karaktärsdesign och spelbalans i actionstrategispel : Skapandet av karaktärer med fokus på balansering i spelet Bloodline Champions
25 Ilves, Peter 2009-01-01 THESIS
Factors that influence users' perceptions of trust in e-commerce
26 Chanko, Elisabeth 2008-02-18 THESIS
Lokal sökalgoritm för initiering av den genetiska populationen i ett praktiskt "vehicle routing"-problem.
27 Persson, Lars 2009-01-01 THESIS
Mellan Himmel och Jord : - en reflektion och analys av en filmproduktion
28 Pettersson, Madelene 2009-01-01 THESIS
Vilka ungdomar är det som tar SMS-lån och varför?
29 Abdu, Hayat 2008-01-01 THESIS
Morgondagens cafémöbel - för uteservering : Tomorrows furnishing - for outdoor use
30 Åkeson, Filip; Bergman, Martin 2009-01-01 THESIS
Undersökning av sambandet mellan aktieutveckling, P/E-tal och direktavkastning
31 Martinsson, Johan; Magnusson, Fredrik; Söderström, Jerker 2008-06-19 THESIS
Att skapa användbar navigering i webbapplikationer
32 Nordin, david 2006-01-01 THESIS
Varför en resultatenhet valde att inte implementera balanserat styrkort : En fallstudie hos Parafon Akustik AB Why a result unit choosed to not implement balanced scorecard : A case study at Parafon Akustik AB
33 Johansson, Robert 2009-01-01 THESIS
Gameplay Progression : Om skapandet av en jämn progression av spelmoment till dataspelet Testament
34 Ambring, Erik 2009-01-01 THESIS
Metaforens påverkan på inlärning och minne
35 Martinsson, Catharina 2007-11-26 THESIS
Animation av MOBS till Dreamlords - The Reawakening : Att animera karaktärer till ett MMORTS
36 Dalence, Camila 2009-01-01 THESIS
Husdjur i vården på särskilt boende, personalens uppfattningar Pet for caring in nursing homes, the care staff´s opinion
37 Andersson, Helena; Lövgren , Daniel 2008-01-01 THESIS
Svårigheter och möjligheter i mötet mellan sjuksköterska och patient med övervikt eller fetma. : En litteraturöversikt Difficulties and opportunities in the meeting between the nurse and patient with overweight or obesity. : A literature review
38 Wadman, Ewelina; Johansson, Carina 2009-01-01 THESIS
Enforcing Business Rules in E-Business Systems : A Survey of Business Rule Engines
39 Ohlsson, Jesper 2006-11-06 THESIS
”Det är många som tror att det bara finns två kön” : – en studie om genuskonstruktion utanför den traditionella genusdikotomin
40 Bergvall, Kasper; Lindefors, Clara 2008-01-01 THESIS
Intrusion Detection Systems : utvärdering av Snort
41 Ringström Saltin, Markus 2009-01-01 THESIS
Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt till patienter med fetma : en litteraturöversikt Nurses´ attitudes toward patient´s with obesity : a literature review
42 Djurberg, Annica Maria; Granberg, Anna Helena 2008-01-01 THESIS
Using security protocols to extend the FiLDB architecture
43 Gudlaugsson, Rúnar 2008-01-30 THESIS
Observatörens roll vid arbetsplatsmobbning
44 Hedelin, Jennie; Inga-lill, Larsson 2008-01-01 THESIS
Clustering biological data using a hybrid approach : Composition of clusterings from different features
45 Keller, Jens 2008-06-05 THESIS
Extract of reasons which could determine the decision to change from an EDI to a XML transaction processing system
46 Schricker, Marc 2008-03-07 THESIS
Mobbning : en del av sjuksköterskors vardag?
47 Stigen, Lotta; Batista, Ana 2008-01-01 THESIS
Medarbetares upplevelser av internrekryterade chefer
48 Lundquist, Jonas; Åkesson, Gustav 2008-01-01 THESIS
Patienters upplevelser av läkemedelshantering Patients perceptions of the medication use process
49 Elovson, Anette 2008-01-01 THESIS
Gymnasieungdomars kunskap samt uppfattning om Chlamydia trachomatis Upper secondary school youths knowledge and understanding about Chlamydia trachomatis
50 Matic, Nina; Matsson, Kristina 2008-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.