Search Results

Showing 401 - 450 of 585 results for query Högskolan i Skövde < Previous1..3456789101112Next >

Match Authors Date Type
An adaptive AI for real-time strategy games
401 Dahlbom, Anders 2008-02-27 THESIS
Barns rädsla och smärta i samband med cancerbehandling : En litteraturöversikt
402 Johansson, Marija; Wahlström, Carina 2008-01-23 THESIS
Omvårdnadsdokumentation - Vad dokumenterar den svenska sjuksköterskan? : En litteraturöversikt Nursing documentation – What does the Swedish nurse document?
403 Andersson, Maria; Eriksson, Jenny 2009-01-01 THESIS
Från abstraktion till hyperrealism : En historisk exposé av stridsvagnsanimationer i elektroniska spel
404 Bergfeldt André, Frans 2009-01-01 THESIS
Barnsjuksköterskors erfarenheter i möten med små underviktiga barn och deras föräldrar Paediatric nurses experiences in meetings with small underweight children and their parents
405 du Rietz Söderström, Ann 2009-01-01 THESIS
Requirements Managements from a Life Cycle Perspective : Overview and Research Areas
406 Dahlstedt, Åsa G 2008-01-30 THESIS
Betydelsen av sjuksköterskans kunskap i mötet med den deprimerade patienten : en litteraturstudie
407 Pontén, Emma; Olsson, Ann-Kristin 2008-01-31 THESIS
Embodiment and situated learning
408 Rambusch, Jana 2008-02-27 THESIS
Savant syndrome - Theories and Empirical findings
409 Darius, Helene 2007-06-08 THESIS
Self-organised communication in autonomous agents: A critical evaluation of artificial life models
410 Lutzhöft, Margareta 2008-01-11 THESIS
Using Style Markers for Detecting Plagiarism in Natural Language Documents
411 Kimler, Marco 2008-02-15 THESIS
Design and Vulnerability Analysis in ATM LAN Backbones
412 Leifsson, Egir Örn 2007-11-07 THESIS
Hinder och möjligheter : En jämförande studie kring lärares och förskollärares tankar av vad som uppfattas vara betydelsefullt för samarbete i arbetslag
413 Lindblad, Emelie; Olsson, Elin 2008-02-11 THESIS
VG+, det är ju det värsta dom vet : Tolkningar av argument i diskussionen om betyg
414 Nordkvist, Lisa 2008-02-15 THESIS
Samarbete, sammanhållning och konflikter i systemutvecklingsgrupper.
415 Gustavsson, Linda 2007-10-12 THESIS
Elevers stress : En studie på grundskolans senare år om elevers upplevelser av stress och hur de tror att man kan reducera den
416 Matsson, Annemarie; Albertsson, Kristian; Svensson, Linus 2008-03-14 THESIS
'Consider' and its Swedish equivalents in relation to machine translation
417 Andersson, Karin 2008-02-07 THESIS
På väg mot målen : En studie om samverkansprocessen kring individuella utvecklingsplaner ur ett lärar-, elev- och föräldraperspektiv
418 Rajamäki Frykén, Anneli; Svensson, Regina; Torstenfelt, Lena 2008-02-11 THESIS
Evaluation of Globe Location Service Performance
419 Reynisson, Gauti 2007-12-19 THESIS
Skolsköterskans arbete utifrån ett salutogent förhållningssätt : en litteraturstudie The school nurse’s work from a salutogenic perspective : a literature study
420 Elmgren, Ing-Marie 2008-01-01 THESIS
Triggers, Entry Points, and Affordances : How to Improve Their Cognitive Congeniality
421 Thorvald, Peter 2007-10-30 THESIS
Segmentation in a Distributed Real-Time Main-Memory Database
422 Mathiasson, Gunnar 2008-02-06 THESIS
Information Hiding in Networks : Covert Channels
423 Ríos del Pozo, Rubén 2007-11-21 THESIS
Open source : evaluation of database modeling CASE
424 Othman, Bassan 2008-02-06 THESIS
Att leva med MS : En studie av självbiografier
425 Raask, Pontus; Salomonsson, Oskar 2008-06-08 THESIS
Individualiserad omvårdnad : Begreppsanalys ur ett omvårdnadsteoretiskt perspektiv
426 Sannetorp, Maria; Österlund, Anna 2008-06-13 THESIS
Sjuksköterskors upplevelser av att kommunicera med närstående vid palliativ vård på somatiska vårdavdelningar : En intervjustudie
427 Brandel, Marie; Brühn-Wahlström, Emma 2008-01-28 THESIS
Sällskapsdjurens betydelse i omvårdnaden av den äldre människan : En litteraturstudie
428 Larsson, Ann-Charlotte; Gratgård, Marie 2008-08-14 THESIS
Code-Switching in Chinua Achebe's Novels
429 Larsson, Hanna 2008-04-01 THESIS
Sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter som söker vård på grund av psykisk ohälsa i sjukvårdsrådgivning : En intervjustudie
430 Carlsson, Emma; Engström, Linda 2008-06-17 THESIS
Problemlösning i grupp - att leverera en lösning : En studie i grundskolans årskurs tre kring samarbete och problemlösningsprocessen
431 Iversen, Ingrid; af Kleen, Susanne 2008-03-03 THESIS
Distributed database support for networked real-time multiplayer games
432 Grimm, Henrik 2008-02-06 THESIS
Analys av CORBA som gränssnitt mellan Java-klient och Ada95-server i en distribuerad miljö
433 Haraldsson, Christian; Johansson, Johan 2007-11-07 THESIS
Securing Information Assets :Understanding, Measuring and Protecting against Social Engineering Attacks
434 Nohlberg, Marcus, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Two Approaches to Event Detection in Active Database Systems
435 Rönn, Pernilla 2008-01-30 THESIS
Kompetens – Självbild – Inkludering : En studie av några elever i behov av särskilt stöd och deras upplevelser av sin studietid i en särskild undervisningsgrupp.
436 Hellqvist, Britt 2008-03-07 THESIS
Individualisering av barns språkutveckling i förskolans stora barngrupper : pedagogers utsagor om arbetssätt och organisation av verksamheten
437 Andersson, Maria; Blomqvist, Marie 2008-02-03 THESIS
Marknadskommunikation : en studie hos Skara Näringslivsoffensiv
438 Hoflund, Emilia; Larsson, Johan 2008-06-17 THESIS
Utveckling av förpackningssystem för torra insatsvaror i livsmedel Development of packaging system for dry food ingredients
439 Dahlberg, Niklas; Gundén, Ann-Christin 2009-01-01 THESIS
Integrating Automatic Run-time Network Maintenance into Network Management using CORBA
440 Biederbeck, Anders 2007-11-26 THESIS
Hur vardagslivet gestaltar sig hos patienter med diagnosen ALS och MS : En studie gjord för att öka kunskapen och förståelsen hos sjuksköterskan
441 Cartemo, Maria; Starck, Frida; Larsson, Elin 2008-05-12 THESIS
Utmaningar i byggleken : en möjlighet att lära matematik?
442 Schnitzler, Margareta; Samuelsson, Hanna 2008-06-12 THESIS
A Conflict Detection and Resolution Mechanism for Bounded-Delay Replication
443 Lundström, Johan 2007-11-26 THESIS
Extending CDIF to support Business Rules targeting SQL3
444 Palmquist, Kristian 2007-11-26 THESIS
Social Situatedness of Natural and Artificial Intelligence
445 Lindblom, Jessica 2008-01-30 THESIS
Innehåll av omvårdnad i den muntliga rapporten mellan sjuksköterskor
446 Magnusson, Marie; Andersson, Jenny 2008-01-25 THESIS
Busfrön kan slå rot! : En studie om oro i klassrummet och pedagogers agerande i dessa situationer
447 Hideborg, Pernilla; Ketola, Katja 2008-02-03 THESIS
Kvinnors upplevelser av hur bröstcancer påverkar livet - fysiskt, psykiskt och socialt - efter genomgången behandling av sjukdomen
448 Karlsson, Caroline; Klasson, Emma; Lantz, Jenny 2007-12-17 THESIS
Representations in development of usable computer-based systems : A phenomenologically inspired investigation into the limits of standard cognitive science, with some consequences for development of usable computer-based systems : Contains a suggestion for a user-involved methodology for
449 Lorenc, Boris 2008-01-11 THESIS
Sjuksköterskors upplevelser av omvårdnad av patienter med hepatit C.
450 Jansson, Tatyana; Larsson, Olga 2008-06-13 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.