Search Results

Showing 351 - 400 of 585 results for query Högskolan i Skövde < Previous1..3456789101112Next >

Match Authors Date Type
Riskfyllda möten :en studie om unga människors upplevelser av sexuellt överförbara infektioner och sexuellt risktagande
351 Hammarlund, Kina, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Sjuksköterskans stöd till familjer där överviktsproblematik finns bland barn och tonåringar : En litteraturöversikt
352 Ericson, Hanna; Grob, Jennie 2008-02-16 THESIS
Svåra samtal - en del av sjuksköterskans vardag : En intervjustudie
353 Andersson, Lisa; Nilsson, Sara 2008-06-11 THESIS
Using XML as an Intercommunication medium in Web-Based Information Systems
354 Helgasson, Magnus Thor 2008-01-30 THESIS
Informativa strukturer och egenskaper som stöd för automatiska processer i människans informationshantering
355 Hüllert, Margareta 2007-11-05 THESIS
Evaluation of protein sequence classification patterns
356 Pettersson, Emanuel 2008-02-06 THESIS
Mitt hjärta, mitt liv : Kvinnors osäkra resa mot hälsa efter en hjärtinfarkt.
357 Johansson Sundler, Annelie 2008-01-01 DISSERTATION
The implementation, adaptation, and use of the Rational Unified Process at Volvo Information Technology : a case study
358 Hallgrímsson, Guðmundur 2008-02-01 THESIS
Sjuksköterskors bedömning och hantering av undernutrition hos äldre patienter som vårdas på sjukhus : Enkätstudie
359 Wilhelmsson, Emilie; Wååg, Maria 2008-06-13 THESIS
Recovery in Distributed Real-Time Database Systems
360 Leifsson, Egir örn 2007-12-12 THESIS
Kvinnors upplevelse av informationen de får efter insjunknandet i hjärtinfarkt, samt vilken information de efterfrågar -En litteraturstudie
361 Algerin, Karin; Lundahl, Sofie 2008-02-06 THESIS
Bröstcancer och kvinnlig sexualitet : En litteraturstudie om hur kvinnor upplever att bröstcancer förändrar deras sexualitet och sexuella relation.
362 Andersson, Anna; Gardvik, Anna 2008-05-29 THESIS
Information Security when Integrating Actors in Health Care Processes
363 Toms, Anders 2008-02-15 THESIS
Evaluating the implementation of the monitor synchronization mechanism when implemented using concurrency patterns in C++
364 Buason, Gunnar 2008-01-18 THESIS
Minding the Body : Interacting socially through embodied action
365 Lindblom, Jessica 2007-01-01 DISSERTATION
Minding the Body :Interacting socially through embodied action
366 Lindblom, Jessica, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Hur var det i skolan idag? : Elevers tankar om motivation
367 Antila, Lotta; Ingemarsdotter Ochoa, Lina 2008-02-25 THESIS
Intelligence without hesitation
368 Thieme, Mikael 2008-02-06 THESIS
Generating a textual representation of a relational model
369 Thorin, Johan 2008-01-30 THESIS
A Comparison of Simple Recurrent and Sequential Cascaded Networks for Formal Language Recognition
370 Jacobsen, Henrik 2007-12-12 THESIS
Cognitive Aspects of the Studies of Communication
371 Borislav, Lorenc 2007-11-07 THESIS
Building Distributed Control Systems Using Distributed Active Real-Time Databases
372 Lundin, Mats 2007-11-07 THESIS
En objektorienterad, semistrukturerad databas för lagring av proteininformation
373 Ahlgren, Linus 2008-01-18 THESIS
Sjuksköterskors upplevelse av teamarbete i hemvård
374 Axelsson, Hanna; Styrud, Sara 2009-01-01 THESIS
Utvärdering av site survey-mjukvara : En jämförelse av två verktyg
375 Calson, Gustav 2009-01-01 THESIS
Effektiv datahantering för simuleringsbaserad ruttoptimering
376 Klasson, Mikael 2009-01-01 THESIS
Sjuksköterskors upplevelser av avlastningssamtal på akutmottagningar Nurses' experiences of relief calls at emergency room
377 Svensson, Andreas; Rydetorp, Sofia 2009-01-01 THESIS
Säkra kommunikationskanaler i en distribuerad heterogen miljö
378 Kälvesten, Gustav 2007-11-07 THESIS
Exploring possible organizations for visually-guided orientation
379 Biro, Zoltan 2007-11-26 THESIS
Elevers olika strategier vid problemlösning i matematik : En kvalitativ studie i årskurs 3
380 Niclasson, Emma; Sandén, Sofia 2008-01-31 THESIS
Architectural software patterns and maintainability: A case study
381 Hoffman, Fredrik 2008-01-18 THESIS
Att leva med Schizofreni
382 Sharifi, Suzan; Hayek, Hayat 2008-06-18 THESIS
PELICAN : a PipELIne, including a novel redundancy-eliminating algorithm, to Create and maintain a topicAl family-specific Non-redundant protein database
383 Andersson, Christoffer 2008-03-07 THESIS
Humankapitalredovisning : ett avtagande begrepp
384 Stenman, Patrik; Jemsö, Johan 2008-06-11 THESIS
Evaluation of NETtalk as a means to extract phonetic features from text for synchronization with speech.
385 Levefeldt, Christer 2007-10-12 THESIS
Achieving Trust in IT Outsourcing Relationships
386 Lennerholt, Christian 2006-10-02 THESIS
Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att befrämja patienters sömn : en kvalitativ intervju studie
387 Krasniqi, Hanife; Lindh, Johan 2007-06-18 THESIS
Evolution of Neural Controllers for Robot Teams
388 Aronsson, Claes 2008-02-06 THESIS
A Fold Recognition Approach to Modeling of Structurally Variable Regions
389 Levefelt, Christer 2008-02-27 THESIS
Using semantic similarity measures across Gene Ontology to predict protein-protein interactions
390 Helgadóttir, Hanna Sigrún 2008-03-19 THESIS
Threat Analysis Using Goal-Oriented Action Planning : Planning in the Light of Information Fusion
391 Bjarnolf, Philip 2008-06-12 THESIS
Att drabbas av och leva med stroke : en studie av självbiografier
392 Johansson, Hanna-Sara; Wikström, Elisabeth 2008-06-17 THESIS
Metodik för robotsimulering och programmering av bågsvetsrobotar
393 Hänninen, Sofia; Karlsson, Gunilla 2008-04-07 THESIS
Wrapping XML-Sources to Support Update Awareness
394 Thuresson, Marcus 2008-01-11 THESIS
Comparison of plot survey and distance sampling as pellet group counts for deer in Sweden
395 Eckervall, Anneli 2008-02-28 THESIS
Skönlitteraturens möjligheter i undervisningen : en studie om sex lärares uppfattningar om skönlitteratur som läromedel i skolans tidigare år
396 Andersson, Therese; Lindblom, Veronica 2008-03-12 THESIS
Web-based modeling : an evaluation of the possibilities and problems
397 Árrmansson, Petúr Geir 2007-11-07 THESIS
Causal relationship between Foreign Direct Investment and Economic Growth in Turkey
398 Bilgiç, Emrah 2007-09-26 THESIS
Mål att sträva mot : en kvalitativ intervjustudie kring lärares tolkningar av strävansmål i grundskolans kursplan i matematik
399 Kannius, Gunnel; Larsson, Linda 2008-02-15 THESIS
Comparing NR Expression among Metabolic Syndrome Risk Factors
400 Jacobsson, Annelie 2008-02-15 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.