Search Results

Showing 201 - 250 of 585 results for query Högskolan i Skövde < Previous12345678910..12Next >

Match Authors Date Type
Bank performance and credit risk management
201 Takang, Felix Achou; Ntui, Claudine Tenguh 2008-06-22 THESIS
Learning gene interactions from gene expression data dynamic Bayesian networks
202 Sigursteinsdottir, Gudrun 2008-02-18 THESIS
Sjuksköterskans bedömning av smärta postoperativt
203 Carlén, Helena; Rånge, Sara 2008-06-13 THESIS
Transporter från lastbil till järnväg : en fallstudie på Kährs
204 Monge, Malco; Eriksson, Alexander 2007-08-13 THESIS
Eleven i dokumenten : En textstudie om eleven i styrdokumenten ur ett individ- och grupperspektiv
205 Partanen, Roger; Bobadilla, Carlos 2008-01-31 THESIS
Ett förändrat förhållningssätt : En kvalitativ intervjustudie av pedagogers syn på att arbeta Reggio Emilia-inspirerat i förskolan
206 Sillanpää, Linda; Skogsberg, Sofia 2008-06-04 THESIS
Sjuksköterskans postoperativa omhändertagande av patienter som genomgått generell narkos.
207 Aastrup, Minna; Bergström, Tyra 2007-06-28 THESIS
Finding remote protein homologs with hidden Markov models
208 Laurio, Kim 2007-11-26 THESIS
Familjens upplevelser när ett barn får diagnosen astma : Och sjuksköterskans betydelse
209 Engelin, Magnus; Hokkinen, Lovisa 2008-01-23 THESIS
Sjuksköterskans upplevda kunskap, ansvar och utbildning avseende malnutrition inom allmän omvårdnad : En litteraturstudie
210 Lernbrink, Frida; Eriksson, Sofia 2008-01-24 THESIS
Models for Protein Structure Prediction by Evolutionary Algorithms
211 Gamalielsson, Jonas 2008-01-30 THESIS
Service Oriented Architecture Maturity Models - A guide to SOA adoption
212 Meier, Fabian 2006-09-14 THESIS
Recurrent neural networks for time-series prediction.
213 Brax, Christoffer 2008-01-11 THESIS
Evaluation of electronic commerce forecasts and identification of problems affecting their evaluation
214 Knutsson, Mats 2007-12-10 THESIS
Analysis of the PPTP and IPSec protocols in Virtual Private Networks
215 Tryggvason, Thorir 2007-12-19 THESIS
Testability of Dynamic Real-Time Systems
216 Lindström, Birgitta, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Icke-farmakologiska Smärtlindrande Omvårdnadsåtgärder Inom Prehospital Akutsjukvård : En Kvalitativ Beskrivning av olika tillvägagångssätt
217 Bergkvist, Krister; Lundberg, Pär 2007-06-11 THESIS
En svala gör ingen sommar : en fenomografisk studie av elevers skilda uppfattningar av orsaker till att det finns årstider
218 Fritzon, Anna; Kaljur, Patric 2008-05-06 THESIS
En kvalitativ studie om kreditbedömning i banker : revisionens betydelse i processen
219 Nielsen, Therese; Klingström, Olga 2008-06-11 THESIS
Utveckling av skjutdörrskoncept för hemmiljö
220 Ottosson, Magdalena; Olofsson, Lina; Blomgren, Fredrik 2007-06-20 THESIS
The phenomenon of motivation within an employment & staffing company : A qualitative study at Proffice
221 Bobar, Amela; Caperman, Oskar 2008-06-18 THESIS
Att leva med en livshotande sjukdom : en studie av självbiografier
222 Andersson, Liselotte; Hillberg, Jenny 2008-02-28 THESIS
Neural Networks and Smart Antennae : A Case Study
223 Varada, Shanmukha Shri 2008-03-19 THESIS
Barns upplevelse av rädsla vid vård på sjukhus, samt hur sjuksköterskan kan minska densamma
224 Andersson, Maria 2007-06-20 THESIS
Fysisk klassrumsmiljö : Ur ett lärarperspektiv
225 Emanuelsson, Clary; Frisk, Karin 2008-02-05 THESIS
Omvårdnadsåtgärder vid andningssvårigheter hos patienter med sjukdomen KOL : En litteraturstudie
226 Edvardsson, Anton; Nilsson, Karin 2008-06-07 THESIS
The Renminbi Challenge: Is a Revaluation of the Chinese Currency a Wise Step Forward?
227 Stein, Christine 2007-08-17 THESIS
3DPOPS : From carbohydrate sequence to 3D structure
228 Nordström, Rickard 2008-02-04 THESIS
Towards navigation without sensory inputs: modelling Hesslow?s simulation hypothesis in artificial cognitive agents
229 Montebelli, Alberto 2008-02-27 THESIS
Vårdhygienens betydelse uppmärksammas med rutiner och kunskap : En observationsstudie i Tanzania
230 Sendlak, Andrea; Olsson, Nanna 2008-06-10 THESIS
Utveckling av stol för café och lunchrum
231 Amarante Teixeira de Freitas, Carina; Jarlsson, Ylva 2007-08-21 THESIS
Evaluation of single and three factor CAPM based on Monte Carlo Simulation
232 Iordanova, Tzveta 2007-06-21 THESIS
Implementation Strategies for Time Constraint Monitoring
233 Gustavsson, Sanny 2007-11-26 THESIS
Modelling and Simulation of Unknown Factors in Simulation Based Acquisition
234 Hultberg, Ida 2008-02-04 THESIS
Signature-based activity detection based on Bayesian networks acquired from expert knowledge
235 Fooladvandi, Farzad 2008-06-12 THESIS
Cultural-historical psychology as a basis for learning to use CSCW systems
236 Hedberg Silfverberg, Emma-Sophia 2008-02-27 THESIS
The effect of delay-lines on sequence recall - A study of B-RAAM
237 Eriksson, Timea 2008-03-28 THESIS
Betydelsen av en god oral hälsa hos äldre : En angelägenhet för sjuksköterskan
238 Ljungholm, Mimmi; Rederbratt, Pernilla 2008-04-01 THESIS
The impact of the intensity of firm's intangible assets on the volatility of their stock prices
239 Fred Tambong, Takoeta 2008-06-20 THESIS
Undersköterskors upplevelser av god omvårdnad på en ortopedavdelning
240 Sjöberg, Tommy; Valkonen, Asko 2008-06-10 THESIS
Vem är jag? : - En kvantitativ studie om tonårstjejers identitet och kroppsuppfattning.
241 Badh, Sara; Johansson, Carolina 2008-01-01 THESIS
Är rättvist för mig, rättvist för dig? : Betydelsen av social värdeorientering för bedömningar av procedural rättvisa
242 Antila, Veronica; Karlgren, Susanne; Lantz, Therése 2008-01-01 THESIS
Hur går man som okänt förlag tillväga för att få leads av skivbolag?
243 Jasarevic, Emin; Jakobson, Simon 2009-01-01 THESIS
Skapandet av B.O.B. - Balls Over Brains : om konsten att väcka intresse hos spelaren för att fortsätta spela
244 Bartziokas, Andreas 2009-01-01 THESIS
Logistisk tillämpning idag : en historisk återblick
245 Johansson, Ulrika 2008-08-14 THESIS
Inferring Gene Regulatory Networks in Cold-Acclimated Plants by Combinatorial Analysis of mRNA Expression Levels and Promoter Regions
246 Chawade, Aakash 2006-10-18 THESIS
Inferring Gene Regulatory Networks in cold acclimated plants by combinatorial analysis of mRNA expression levels and promoter regions
247 Chawade, Aakash 2008-02-27 THESIS
Representation and extraction of CASE information using a repository
248 Gustavsson, Henrik 2007-11-26 THESIS
Vägen till Lean Production : Historien bakom Lean och dess nutida användning
249 Nord, Jens; Johansson, Peter 2007-08-13 THESIS
Methods for Increasing Software Testability
250 Lindström, Birgitta 2008-01-11 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.