Search Results

Showing 151 - 200 of 585 results for query Högskolan i Skövde < Previous12345678910..12Next >

Match Authors Date Type
Att arbeta inom hemsjukvården på Irland : Sjuksköterskans erfarenheter och arbetets innehåll
151 Larsson, Maria 2008-01-23 THESIS
Cooperative observation of multiple moving targets: an evolutionary approach
152 Andersson, Daniel 2008-02-15 THESIS
Creating and Maintaining Well Being: The Relaxation Response at Work
153 Bennysson Nord, Cecilia 2008-03-31 THESIS
Hur familjen till en patient med diagnosen schizofreni kan uppleva sjukdomen och dess inverkan på vardagen
154 Arvidsson, Elisabeth; Fallgren, Charlotta 2008-05-31 THESIS
Fostran i skolan : en empirisk studie om vad lärare kan innefatta i begreppet fostran
155 Nieroth, Niclas; Wiktorsson, Hanna 2008-06-19 THESIS
Current approaches on how to acquire and integrate external data into Data Warehouses
156 Laurén, Carl-Fredrik 2008-02-06 THESIS
Språkligt bemötande. : Pedagogers arbete med små barns språkutveckling och genus.
157 Nelson, Annakarin; Andréasson, Frida 2008-01-31 THESIS
Faktorer som påverkar konsumenternas inköpsbeteende : en studie - Remarkable
158 Huremovic, Eldijana 2008-03-07 THESIS
Kommunikation mellan offentlig och privat sektor : En studie mellan Mariestads kommun och dess företag
159 Törestad, Mats 2008-06-19 THESIS
Evaluation and assessment of a generic computerized patient record system utilized by physical therapists in a primary care setting
160 Alvin, Pleil 2008-02-27 THESIS
How to implement Bounded-Delay replication in DeeDS
161 Eriksson, Daniel 2008-01-30 THESIS
Vad är det som hindrar sjuksköterskan att diskutera sexualitet med patienten?
162 Karlsson, Cecilia 2008-01-07 THESIS
Judging the Immigrant :Accents and Attitudes
163 Torstensson, Niklas, PhD 2010-01-01 DISSERTATION
Familjens upplevelse av situationen när en familjemedlem har anorexia nervosa : En litteraturstudie
164 Larsson, Silvi; Momats, Emma 2008-06-13 THESIS
On Applying a Method for Developing Context Dependent CASE-tool Evaluation Frameworks
165 Rehbinder, Adam 2008-01-11 THESIS
Datorn som komplement i undervisningen : En studie om datorer som ett led i läs- och skrivinlärningen
166 Axelsson, Maria; Melani, Monica 2008-02-11 THESIS
CORBA in the aspect of replicated distributed real-time databases
167 Milton, Robert 2008-01-30 THESIS
Anhörigas upplevelser av att vårda en familjemedlem som insjuknat i demens : en analys av självbiografier
168 Bengtsson, Margareta; Gosende, Martina 2008-05-12 THESIS
Mer än att sjunga en sång? : En studie av förskollärares skilda uppfattningar av sångsamlingen som en pedagogisk situation
169 Eriksson, Therese; Hägg, Anna; Caiman, Liselott 2008-01-31 THESIS
Coevolution and turnbased games
170 Långberg, Joakim 2008-03-07 THESIS
Providing Adaptability in Survivable Systems through Situation Awareness
171 Öster, Daniel 2006-10-02 THESIS
Dreaming as a mechanism for emotional handling : did dreams become more emotional after 9/11?
172 Palmenfelt, August 2007-06-08 THESIS
TCPA/TCG and NGSCB: Benefits and Risks for Users
173 Ericson, Per 2008-03-07 THESIS
Erfarenheter av hörande klass och hörselklass : Två hörselskadade elevers berättelser om skolsituationen i två olika skolformer
174 Falk, Sara; Svensson, Anna-Karin 2008-04-07 THESIS
Att skapa konsekventa animationer : visualisering av rörelsenormer i kvinno-, och manskaraktärer samt i cartoon-figurer
175 Kaplan, Daniel 2008-06-02 THESIS
Föryngring av stormusslor (Unionoida) i tre vattensystem i Västra Götalands län
176 Gustavsson, Ann 2008-05-06 THESIS
Sjuksköterskans information till hjärtinfarktspatienter för att förhindra oro och rädsla efter sjukhusvistelsen
177 Gentzel, Caroline; Peterson, Rebecca 2008-01-16 THESIS
Jag finns här! Var är du? : Kommunikation via IKT
178 Hammarström, Ola 2007-08-31 THESIS
Using heuristics in the inference of genetic networks
179 Sturlusson, Gísli Örn 2008-02-15 THESIS
Predicting gene expression using artificial neural networks
180 Lindefelt, Lisa 2008-02-04 THESIS
An evaluation framework for database design transformation in CASE-tools
181 Johansson, Claes 2007-12-19 THESIS
Utveckling eller förveckling? : En interaktiv studie om en förändringsprocess på en gymnasieskola
182 Carlén, Anne-Sofie; Alexandersson, Marina 2008-03-14 THESIS
Vad är god omvårdnad? : ur ett sjuksköterskeperspektiv på en ortopedavdelning – en intervjustudie
183 Gertsson, Jessica; Klasson, Amanda 2008-06-12 THESIS
Research on Agricultural Insurance Modes in China
184 Xiao, Shengting; Zhang, Jingyu 2007-08-23 THESIS
A knowledge-based grapheme-to-phoneme conversion for Swedish
185 Thorstensson, Niklas 2008-02-06 THESIS
Asynchronous message passing on a dual processor parallel system running a RTOS
186 Magnusson, Fridrik 2007-10-12 THESIS
Organisation for support of a global application
187 Ringius, Karin 2008-02-06 THESIS
Utsövd eller sömnlös? : En begreppsutredning om nattsömn på sjukhus
188 Hertram, Sophia; Ward, Elin 2008-02-16 THESIS
Ditt uppdrag är mitt uppdrag : Lärares tankar kring att få till stånd ett gemensamt synsätt
189 Jonsson, Maria; Hertzberg, Petra 2008-04-07 THESIS
A fast protein-ligand docking method
190 Genheden, Samuel 2007-06-13 THESIS
Flexibel utbildning i praktiken :En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande
191 Mattsson, Anita, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
The 2G method applied in a post-usage evaluation application
192 Zaxmy, Hanna 2008-02-15 THESIS
The Process of Metathinking in the Area of Information Systems Design
193 Nero, Eva 2008-01-11 THESIS
Combination of results from gene-finding programs
194 Hammar, Cecilia 2007-12-19 THESIS
Sjuksköterskans sätt att bedöma postoperativ smärta : En litteraturöversikt
195 Almqvist, Maria; Castillo, Joselyne 2008-05-27 THESIS
Detection and analysis of megasatellites in the human genome using in silico methods
196 Benediktsson, Elís Ingi 2008-03-07 THESIS
An experimental investigation of the relation between learning and separability in spatial representations
197 Eriksson, Louise 2008-01-30 THESIS
Chefsrekrytering : Hur fungerar det?
198 Andersson, Johanna; Thyberg, Terese 2007-08-01 THESIS
Infärgningens nyanser : Tolkningar av infärgning vid kärn- och karaktärsämnen på gymnasiet ur ett lärarperspektiv
199 Wikström Bennulf, Christer; Larsson, Lars 2008-02-05 THESIS
Lek och lärande : En studie av vad lärare och elever associerar ett laborativt arbetssätt i matematik med
200 Florén, Malin; Hellman, Patrik 2008-02-15 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.