Search Results

Showing 101 - 150 of 585 results for query Högskolan i Skövde < Previous12345678910..12Next >

Match Authors Date Type
Automation of packing process
101 Zia, Muhammad Irfan; Cortés Mora, Felipe 2008-06-17 THESIS
Patienters upplevelse av att leva med sjukdom som kräver långvarig kontakt med sjukvården : en intervjustudie
102 Hultén, Maria; Hjälm, Catarina 2008-06-18 THESIS
Interaction and influences in an Open-Source eco system
103 Hermansson, Patrik 2008-07-06 THESIS
Värdebasen i Den Tionde Dagen : om normer, praxisteori och värden i lokal skolutveckling
104 Andersson, Erik 2007-09-28 THESIS
Image analysis, an approach to measure grass roots from images
105 Hansson, Jonas 2008-01-25 THESIS
Den nya generationen KinBag : The new generation of KinBag
106 Svensson, Patrik; Klippberg, Lovisa; Jansson, Björn 2007-06-15 THESIS
Overcoming logistical problems in organizations : The case of Elicom AB
107 Khaki Boukani, Farzad 2008-01-07 THESIS
ActionMegaPower : att inkludera tjejer i marknadsföring av actionspel
108 Nylander, Johanna 2008-05-28 THESIS
Inkluderad men ändå exkluderad? : Elevers berättelser om gemenskapen i skolan
109 Hultberg, Elinor; Persson, Marie 2008-02-15 THESIS
Inversion of an Artificial Neural Network Mapping by Evolutionary Algorithms with Sharing
110 Jakobsson, Henrik 2007-10-12 THESIS
Environmental Concerns and Banking Sector in Sweden
111 Tchape Tchapi, Pierre Douglas; Rosenfeld, Elina 2008-05-15 THESIS
A method for identification of putatively co-regulated genes
112 Andersson, Malin 2008-02-04 THESIS
Från utopi till generell princip : Lärares uppfattningar av individanpassad undervisning i matematik
113 Järkehed, Jennie; Mellgren, Hanna 2008-02-03 THESIS
The effect of normalization methods on the identification of differentially expressed genes in microarray data
114 Kristinsson, Vilhelm Yngvi 2007-02-07 THESIS
Unsupervised Imitation In Evolved Robots
115 Nystrand, Anders 2008-03-19 THESIS
B-Values : Risk Calculation for Axfood and Volvo Bottom up beta approach vs. CAPM beta
116 Ljungström, Divesh 2007-10-01 THESIS
Tjädern och skogsbruket : effekter av skogsbruket på tjäderlekplatser i norra Skaraborgs län
117 Persson, Tina 2006-09-19 THESIS
Utvecklingen av en animationspipeline : En handbok för animatören som är med och startar ett nytt spelprojekt
118 Rindevall, Karin 2009-01-01 THESIS
Betydelsen av trycksårsprevention och trycksårsbehandling : -en studie om sjuksköterskors uppfattningar
119 Lindahl, Anna; Bergqvist, Maria 2008-06-10 THESIS
Kinestetisk lärstil och lärares undervisningsmetoder : En intervjustudie om möjligheter och hinder för att främja lärandet
120 Larsson, Linda; Larsson, Marie 2008-02-05 THESIS
The appropriateness of using the living systems theory by James Grier Miller as a diagnostic tool
121 Lorentsson, Lars 2008-01-30 THESIS
Lyckat projektledarskap i praktiken inom systemutvecklingsprojekt.
122 Gerner, Stefan 2007-12-10 THESIS
Det vårdande kommunikativa mötet i demensvården : En intervjustudie
123 Gripenbert, Stina; Gustavsson, Caroline 2008-05-31 THESIS
Utveckling av rullstolsunderrede för individsanpassade sittsystem
124 Lundmark, Patrik; Magnusson, Danniél 2007-11-14 THESIS
Bachelor Degree Project : Lapstation : Suitcase for Laptop Computer with integrated cooling system and workstation functionality
125 Hugo, Perea Lisbona 2007-11-08 THESIS
Utvärdering av strategier för prestandaoptimering i relationsdatabaser
126 Gunnarsson, Pia 2007-12-19 THESIS
Utveckling av Gamezone för butik Development of a Gamezone for store environment
127 Jallén, Tomas; Wargh, Erik 2009-01-01 THESIS
Towards tool support for phase 2 in 2G
128 Stefánsson, Vilhjálmur 2008-02-01 THESIS
An examination of how existing technologies support mutual eye gaze between humans and an avatar
129 Stollenwerk, Per 2008-02-18 THESIS
Dynamics, Information System and Maintenance : drivers for change at the level of the individual
130 Övelius, Erika 2007-12-12 THESIS
Upplevelsen av att stå i transplantationskö ur ett patient- och anhörigperspektiv : en studie av självbiografier
131 Walman, Anna; Abrahamsson, Pia-Marie 2008-06-05 THESIS
När livsvärldens mönster brister :erfarenheter av att leva med demenssjukdom
132 Svanström, Rune, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Design av dörr till kaffeautomat : Designing a door to a coffee vending machine
133 Holmgren, Robin; Bogren, Mikael 2007-06-21 THESIS
Sjuksköterskans uppfattningar om vård av barn på sjukhus i samband med barnets diabetesdebut
134 de la Rosée, Tommy 2008-01-27 THESIS
Förskoleklassen-lekens mellanrum? : En studie kring den fria lekens plats i förskoleklassen
135 Andersson, Maria; Karlsson, Åsa 2008-03-12 THESIS
Real-Time Test Oracles using Event Monitoring
136 Nilsson Holmgren, Sebastian 2008-03-07 THESIS
The influence of financial markets and institutions on the economical growth. (The interest rate spread) Chile and Taiwan
137 Olguin Alvarez, Erik; Sabah, Fred 2008-04-16 THESIS
Barnet eller ämnet? : Lärarstudenters preferenser av didaktiska val vid naturvetenskaplig undervisning i förskolan
138 Klaar, Susanne 2007-08-21 THESIS
Probability calculations of orthologous genes
139 Lagervik Öster, Alice 2008-03-19 THESIS
Sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter med hjärtstopp inom den prehospitala sjukvården
140 Andersson, Johan; Runsten, Andreas 2007-11-27 THESIS
Hur sjuksköterskan gör för att motivera patienter med typ 2-diabetes till livsstilsförändring
141 Larsson, Åsa 2008-06-12 THESIS
MODELLING WITH COMPETENCE REQUIREMENTS IN ENTERPRISING AND ORGANISATIONS
142 Gustavii, Christer 2007-11-09 THESIS
Vad kan elever lära om ett ämne? : En fallstudie om de budskap som kan förmedlas genom lärarens och organisationens förhållningssätt
143 Nordh Jonsson, Malin; Skog, Pia 2009-01-01 THESIS
A bioinformaticians view on the evolution of smell perception
144 Anders, Patrizia 2006-11-06 THESIS
Påverkansteknik i en livsmedelsbutik : En fallstudie av påverkansteknik på PA:s Kvantum
145 Bengtsson, Lena-Marie; Stenqvist, Helena 2008-06-17 THESIS
Diabetessjuksköterskors upplevelser vid kostrådgivning till patienter med typ-2 diabetes
146 Broholm, Kiki; Hertzman, Ami 2008-08-13 THESIS
A System Theoretical Approach to Situation Awareness : A holistic view of purposeful elements
147 Lagervik, Charlie 2008-03-28 THESIS
Ambiguities and Limited Expressiveness in the Use Case Notation
148 Drott, Ingemar 2008-01-30 THESIS
An Analysis of a Content of a Method Chunk Repository concerning Interoperability Problems
149 Ottosson, Andreas 2008-03-19 THESIS
Extending CDIF to support Enterprise Modeling
150 Burman, Per 2007-11-26 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.