Search Results

Showing 51 - 100 of 585 results for query Högskolan i Skövde < Previous12345678910..12Next >

Match Authors Date Type
Gymnasieungdomars syn på sin hälsa : en systematisk litteraturstudie Upper secondary school youths’ view of theirhealth : a systematic review
51 Runeqvist, Lisa 2009-01-01 THESIS
Improvements and extensions of a web-tool for finding candidate genes associated with rheumatoid arthritis
52 Dodda, Srinivasa Rao 2006-11-06 THESIS
Den lilla grafikerhandboken : Polygonbaserad modellering och texturering av miljöbaserade 3D-objekt för datorspel
53 Szanto, Mathias 2009-01-01 THESIS
Chokladtäckt broccoli och jakten på en utsökt morot : Reflexiv rapport om att utforma ett lärande datorspel om riskhantering för körskolor
54 Kyhlberg, Calle 2007-06-20 THESIS
Utveckling av inredningssystem till semiprofessionell diskmaskin Development of interior system for a semi professional dishwasher
55 Anulf, Magdalena; Åberg, Sara 2009-01-01 THESIS
Podcasting som komplement i undervisningen : En deskriptiv studie av lärares erfarenheter av att använda podcasting i undervisningen
56 Maksumic, Sejla 2008-01-01 THESIS
Realtids-strålföljning med geometriska primitiver på programmerbara grafikprocessorer
57 Mattson, Peter 2008-02-13 THESIS
Att leva med Aspergers syndrom : en kvalitativ studie om hur personer med Aspergers syndrom upplevt skolgången
58 Gustafsson, Karin; Rushiti, Ardita 2008-01-01 THESIS
Utveckling av artificiell intelligens med genetiska tekniker och artificiella neurala nätverk
59 Ruuska Boquist, Philip THESIS
The Application of Living Systems Theory to the Analysis of Organisations
60 Backlund, Alexander 2007-12-12 THESIS
Varför cellprovstagning? Kvinnors uppfattning om varför det är viktigt att gå på gynekologisk cellprovskontroll Why cervical cancer screening?Womens´ opinions toward the importance ofparticipating in a cervical cancer screeningprogram
61 Eriksson, Marléne; Eskebrink, Eva 2009-01-01 THESIS
Nätverksoperativsystem för lokala nätverk
62 Bärkås, Karina 2007-10-12 THESIS
Skolsköterskans upplevelse av psykisk ohälsa hos elever The school nurse´s experience of mental unhealth of students
63 Dahlén, Inga Margareta 2008-01-01 THESIS
Grad : Game design document for the game Grad
64 Bengtsson, Jens 2007-06-20 THESIS
Lean accounting : -ett effektivare styrsystem i processorienterade företag Lean Accounting : a more efficient management system inprocess orientated companies
65 Jonsson, Jenny; Larsson, Elin 2009-01-01 THESIS
Granskning av näringslivets åsikter angående objektorienterade systemutvecklingsmetoder
66 Kanerva, Joel 2007-12-21 THESIS
The Impact of Storage Strategies on Maintenance of XML Views
67 Åhgren, Mikael 2008-01-30 THESIS
När vårdcentralens läkartider inte räcker till : Sjuksköterskors upplevelse av telefonrådgivning när denvårdsökande inte kan beredas tid trots ett medicinskt behov When the healthcare centre does not have sufficient doctor appointments : Nurses´ experiences of giving telephone advice when the callercannot be given an appointment when medically indicated
68 Banjac Vujic , Gordana; Hellmark , Britt 2009-01-01 THESIS
Jämförelse av vägpunkter och navigationsnät för vägfinning
69 Hjelm, Per 2009-01-01 THESIS
Hur skapar jag en prototyp av ett sökverktyg för rekrytering inom dataspelsbranschen : Reflektioner bakom arbetsprocessen kring IGDI -Recruiter
70 Stensson, Dag 2007-06-20 THESIS
Semiautomatisk spridning av vegetation i dataspel
71 Berglund, Mattias 2007-06-05 THESIS
Vi gör vårt bästa - nu är det politikernas tur att bjuda till : En socialpsykologisk studie om förskollärares syn på förändringar inom förskolan de senaste tio åren
72 Arvidsson, Sofie 2008-01-01 THESIS
Balansering av ett rundbaserat strategispelsystem : En reflekterande text rörande arbetet att skapa ett verktyg för balansering av precautionstridsystemet i spelet Dreamlords – The Reawakening
73 Janssen, Michael 2008-06-12 THESIS
Överviktiga människors erfarenheter av värdighet i vården : - En litteraturöversikt Overweight peoples´s experiences of dignity in Health Care : - A literature review
74 Johansson, Anne Göril 2009-01-01 THESIS
Född i frihet – Dömd till frihet? : – En kvalitativ studie om unga vuxnas förhållningssätt till valfrihet och väljande.
75 Beckung, Camilla 2008-01-01 THESIS
Föryngring hos allmän dammussla (Anodonta anatina) vid Östads badplats
76 Palm, Hilda 2009-01-01 THESIS
Alive Festival 09 : Genomförande av festival
77 Björk, Jonathan; Victor Lindqvist Moreau, Victor 2009-01-01 THESIS
Mellan Himmel och Jord : En reflexiv inblick i dokumentärfilmsproduktion
78 Mentzer, Daniel 2009-01-01 THESIS
Beteendevarierande agenter med stokastiska tillståndsmaskiner
79 Magnusson, Martin 2009-01-01 THESIS
Rättvisa val : Statisk spelbalans i datorspel
80 Sjöstrand, Erik 2009-01-01 THESIS
FEM- analys av standardräls BJV50 : Undersökning av belastningsfall vid vägning av malmvagn UID II
81 Svensson, Erik; Viitala, Tero 2007-06-29 THESIS
Vilka makroekonomiska faktorer styr köp av kapitalvaror? : en teoretisk och empirisk studie av faktorer som påverkar hushållens val av nybilsinköp.
82 Åhnborg Petrushenko, Diana 2008-06-19 THESIS
Utveckling av sängarmatur för hotellmiljö : ett projekt i samarbete med LuxoSverige AB
83 Bergman, Camilla; Nilsson, Anna 2008-01-01 THESIS
Inspelning, marknadsföring och lansering av debutalbum
84 Kennberg, Andreas; Boström, Petter 2009-01-01 THESIS
A Feasibility Study for an Irrigation System in Lubonja, Albania
85 Johansson, Susanne; Mogielnicki, Linda 2008-01-24 THESIS
Drop testing applied to adhesive research in automotive structures
86 Marruecos Sola, Eugenio José; Valenzuela Romero, Juan Diego 2008-04-29 THESIS
Modelling Gene Expression during Ontogenetic Differentiation
87 Lundell, Simon 2008-01-25 THESIS
To increase the efficiency in sugar and ethanol industries by using a decanter centrifuge : a feasibility study made in the Dominican Republic
88 Sjöberg, Mikael; Nilsson, Daniel; Widén, Pontus 2008-05-28 THESIS
De nationella provens påverkan på det pedagogiska uppdraget : - en studie om lärares inställning till införandet av nationella prov i åk 3
89 Johansson, Marie 2008-02-11 THESIS
Budgetstyrning och Balanserat styrkort : i form av en kombinationsmodell
90 Staflund, Anette 2008-06-11 THESIS
Smooth silhouette rendering of low polygon models for computer games
91 Lindström, Kristian 2008-03-31 THESIS
Sensor Management in a Distributed Environment
92 Teuber, Kristoffer 2008-02-13 THESIS
Patienters upplevelser av bemötande från sjuksköterskor på en akutmottagning : En litteraturstudie
93 Andersson, Jennie; Andersson, Annelie 2008-01-31 THESIS
Samordnad vårdplanering : Sjuksköterskans upplevelser
94 Hammarstrand, Henrik; Olsson, Peter 2007-06-01 THESIS
Solutions towards domotic interoperability : The contribution of the OPC Standard
95 Serrano Betored, Jorge 2007-12-06 THESIS
Deriving Genetic Networks from Gene Expression Data and Prior Knowledge
96 Lindlöf, Angelica 2008-01-25 THESIS
Real-time terrain rendering with large geometric deformations
97 Dahlbom, Anders 2008-02-13 THESIS
The effect of smoking and drinking on wages in Sweden
98 Grek, Jenny 2007-06-20 THESIS
Bioinformatics applied to chlorophyll a/b binding proteins in Avena sativa (oat)
99 Szekeres, Ferenc 2008-02-15 THESIS
Planning for Information Systems Development : A Framework for supporting the management of Success Factors
100 Aggestam, Lena 2008-02-06 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.