Search Results

Showing 551 - 585 of 585 results for query Högskolan i Skövde < Previous1..3456789101112

Match Authors Date Type
The affects of exercise and brain plasticity, discussed in relation to Functional oriented Music Therapy; a theoretical study
551 Carlsson, Josefine 2007-06-13 THESIS
Deriving a refined set of housekeeping genes in differentiating human embryonic stem cells
552 Paramonov, Ida 2008-04-08 THESIS
Neuropsychology of Semantic Memory: Theories, Models, and Tests
553 Laurila, Linda 2007-06-13 THESIS
Developing the Information Systems of Tomorrow : competencies and methodologies
554 Jonasson, Ingi 2008-01-11 THESIS
Predicting Transient Overloads in Real-Time Systems using Artificial Neural Networks
555 Steinsen, Ragnar Mar 2007-12-12 THESIS
FiLDB : An Architecture for Securely Connecting Databases to the Internet
556 Hermansson, Tobias 2008-01-30 THESIS
Event Models : An Evaluation Framework
557 Egilsson, Guðlaugur Stefán 2007-12-12 THESIS
Anorexia Nervosa : patienters erfarenheter av den mänskliga kontaktens betydelse i möten med vårdpersonalen - en kvalitativ studie baserad på självbiografier
558 Corrochano, Ana 2008-06-10 THESIS
Stroke och ätsvårigheter : en litteraturstudie om patienters upplevelser av ätsvårigheter i samband med stroke
559 Nourizad, Somayyeh 2008-01-28 THESIS
Att belysa sjuksköterskors omhändertagande av patienter som drabbats av aneurysm To illustrate nurses caring of patients with an aneurysm
560 Björkén, Anette; Norman, Maria 2008-01-01 THESIS
Pedagogers resonemang kring inomhusmiljön på en Reggio Emilia-inspirerad förskola Teachers thoughts on the design of environment on a Reggio Emilia-inspired preschool
561 Elgåsen, Karin; Fahlgren, Ida 2008-01-01 THESIS
Normal Mapping för Hårda Ytor : Photoshop och Maya Transfer Maps för Normal Mapping av icke-organiska geometri i datorspel Normal Mapping for Hard Surfaces : Photoshop and Maya Transfer Maps for Normal Mapping of non-organic geometry in computer games
562 Fors, Martin 2009-01-01 THESIS
Construction of Evolutionary Tree Models for Oncogenesis of Endometrial Adenocarcinoma
563 Chen, Lei 2006-11-06 THESIS
Measuring and Developing Human Capital : A Study of the Swedish Service Sector
564 Megías García, Roberto; Ruiz Crespo, Adrian 2008-08-25 THESIS
Behavioural Finance : The psychological impact and overconfidence in financial markets
565 Fagerström, Sixten 2008-08-14 THESIS
The Intranet and Information Quality
566 Jonsdottir, Elin Astridur 2008-01-11 THESIS
Representation av aktiva regler i ett systemvetenskapligt perspektiv
567 Eriksson, Bo-Göran 2007-11-09 THESIS
Sjuksköterskors förhållningssätt till samtal om döden med äldre : En intervjustudie
568 Hellström, Alexandra 2007-06-28 THESIS
Matematiksvårigheter i vardagen : elevers syn på hur de hanterar sin vardag utifrån sina matematiksvårigheter
569 Vallbo, Christina 2008-02-08 THESIS
Sambandet mellan individens tankeprocesser och akademiska utbildning
570 Frennert, Susanne 2007-11-14 THESIS
Heuristic multi-sequence search methods
571 Jochumsson, Thorvaldur 2008-01-18 THESIS
Analysing subsets of gene expression data to find putatively co-regulated genes
572 Karjalainen, Merja 2008-02-04 THESIS
The Impact of Foreign Aid on Economic Growth and Economic Development in Cameroon
573 Ngang, Joseph Bayiah 2008-06-20 THESIS
Simulation meta-modeling of complex industrial production systems using neural networks
574 Asthorsson, Axel 2008-03-31 THESIS
Sjuksköterskans moraliska dilemman och förhållningssätt i mötet med abortpatienten : en litteraturstudie
575 Ekblom, Eva- Lena; Götesson, Elin 2008-05-26 THESIS
Foreign Exchange Exposure and Management : Case study of two large Multinationals
576 Emadione, Coline Sume 2009-01-01 THESIS
Drivkrafter i ett projekt : En fallstudie ur ett pedagogperspektiv
577 Eklund, Sara; Jarl, Lena 2008-02-11 THESIS
Faktorer som är av betydelse vid val av kost för individer med diabetes typ 2 : - en litteraturstudie Factors of importance in choice of food for individuals with diabetes type 2 : - a literature study
578 Fredricson, Linda; Lundin, Åsa 2009-01-01 THESIS
Integrerade användarprofiler : Integrering av personas och "designa för olikheter" som ett hjälpmedel att utveckla HS studentportal
579 Karlsson, Jenny 2009-01-01 THESIS
Hur anhörigvårdare till personer med demens upplever sin situation. : En litteraturöversikt. The experiences of family caregivers to persons with dementia. : A literature review.
580 Eng , Caroline; Schön, Emelie 2009-01-01 THESIS
Kvinnans upplevelse av den förändrade kroppen efter genomgången bröstcancerbehandling
581 Nordh, Sara; Lidbrink, Lisa 2008-02-28 THESIS
Identifiering av brytpunkten i palliativ vård och omvårdnadens ändrade inriktning efter denna
582 Huskic, Sanela 2008-06-18 THESIS
Kvinnors omvårdnadsbehov vid missfall
583 Johansson, Anna; Johansson, Cecilia 2008-06-13 THESIS
Sårvård : mer än bara en såromläggning
584 Lindgren, Jessica; Larsson, Linda 2008-06-13 THESIS
”Tjugo olika elever innebär tjugo olika sätt att lära” : en studie om elevinflytande och lärstilar
585 Andersson, Erika; Rynning, Linda; Karlsson, Marie 2008-01-24 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.