Search Results

Showing 1 - 50 of 1166 results for query Högskolan i Jönköping 12345678910..24Next >

Match Authors Date Type
Performance measurement of professors at two European universities : A study at the IECS Ecole de Management de Strasbourg in France and the Europa-
1 Nineuil, Jean-Baptiste; Massin, Arnaud; Ruckelshausen, Nathalie 2007-08-30 THESIS
Ställtidsreducering med hjälp av SMED i pressgjuterianläggningar
2 Eliasson, Martin; Ristander, Robin; Gustafsson, Joacim 2007-06-13 THESIS
Internal Marketing: Practice and Implementation in Nordea
3 Rydberg, Linus 2005-09-20 THESIS
Responses from Firm Failure- Attributions and Emotions
4 Hurtig Andersen, Philip; Björhag, Martina 2009-01-01 THESIS
Dramat där alla är förlorare : En fallstudie av Blekinge Läns Tidnings rapportering av Rödebydramat The drama without winners : a case study of Blekinge Läns Tidnings coverage of the Rödeby shooting
5 Hjelm, Sofie 2009-01-01 THESIS
Dokumentationskrav vid internprissättning : En analys av lagförslagen till svenska dokumentationsregler i propositionen 2005/06:169
6 Asplund, Malin 2006-06-13 THESIS
Business Valuation : Valuation of IT-companies in the area of Jönköping
7 Jonsson, Emma; Samuelsson, Linda 2008-06-24 THESIS
Demokratisering underifrån : En studie av svenskt bistånd till det civila samhällets utveckling
8 Skogmalm, Joel 2009-01-01 THESIS
Grenna Museum : Utveckling av administrerbar webbutik med ASP.NET
9 Lundebro, John 2006-08-10 THESIS
The influence of copper on an Al-Si-Mg alloy (A356) - Microstructure and mechanical properties
10 Bogdanoff, Toni; Dahlström, Jimmy 2009-01-01 THESIS
Web-based information logistics within the supply chain : - A case study at Husqvarna AB Accessories
11 Partin, Jonatan; Söderbring, Fredrik 2009-01-01 THESIS
Problematik och lösningar vid våtrumsstambyten
12 Andersson, Magnus 2008-09-17 THESIS
Operating with Options : A Study of Volatility
13 Berntsson, Martin 2006-11-10 THESIS
Strategic Fit in Mergers and Acquisitions : A Case Study of Volvo Cars
14 Scott, Gustav; Stohm, Per; Oxelman, Daniel 2008-02-07 THESIS
Publiceringsfunktion i .NET
15 Wigholm, Johan 2006-06-15 THESIS
Ethics in the auditing profession : A comparison between auditors and students
16 Wennerholm, Caroline; Larsson, Marie 2006-06-14 THESIS
Informationssystem för service av truckar och städmaskiner
17 Andersson, Henrik; Brånedal, Lars; Sahlin, Daniel 2006-09-13 THESIS
In sickness and in health : A study of work absence
18 Leander, Per; Ljung, Fredrik 2008-05-15 THESIS
CAD-Model Parsing for Automated Design and Design Evaluation
19 Stolt, Roland, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Utveckling av webbapplikation i ASP.net med Ajax-teknik
20 Rangell, Marcus 2008-01-09 THESIS
Utvärdering av Jönköping kommuns intranät : - med fokus på användbarhet Evaluation of Jönköping municipality's intranet : - focusing on usability
21 Ljungberg, My; Westerblad, Susanna 2009-01-01 THESIS
Institutions, Aid and Growth : Evidence from Panel Data
22 Larsson, Johan 2009-01-01 THESIS
The influence of Mn on the microstructure and mechanical properties of Al-Si based alloys containing Fe
23 Lindrud, Lennart; Lindgren, Göran 2006-06-07 THESIS
Fair Trade branding as a purchase criterion
24 Filipsson, Therese; Kviberg, Rebecca 2007-07-03 THESIS
R&D and Profits : Is there relationship?
25 Forsmark, Magnus; Ericson, Carl; Luu, Joakim 2006-02-08 THESIS
Creating customer value : A case study at Stilexo
26 Gustafsson, Marcus; Elg, David 2008-02-27 THESIS
Att investera i kreativitet istället för pengar
27 Asplind, Gustav; Rundqvist, Sandra 2009-01-01 THESIS
Syreförbrukning och svavelinnehåll i Munksjöns sediment OXYGEN CONSUMPTION AND SULFUR CONTENT IN SEDIMENTS OF LAKE MUNKSJÖN
28 Emanuelsson, Sofie; Herger, Gabriella 2009-01-01 THESIS
Advertising in China : The affects of culture
29 Isaksson, Johanna; Larsson, Adam; Wahlström, Tomas 2006-03-31 THESIS
IT Konsulter : Den Framträdande Strategiska Konsulten
30 Gnezdova, Irina; Khorasani, Leyla 2008-03-17 THESIS
Hur bra är din e-handelsplats? : En utvärdering ur användarperspektiv
31 Persson, Philip; Jahic, Emina; Suneson, Elisabeth 2006-06-27 THESIS
Numerical Conformal mappings for regions Bounded by Smooth Curves
32 Andersson, Anders 2006-01-01 THESIS
Strategisk produktutveckling ur ett designperspektiv - formgivning av hörselkåpa
33 Lundberg, Martin 2008-01-01 THESIS
Investment Performance of Swedish Family Firms : A study of how management, control and ownership impact Swedish family firms investment performance
34 Hossain, Ibteesam 2008-02-12 THESIS
Framtagandet av en redovisningspraxis som bidrar till en hög kvalitet av hållbarhetsredovisningen : En studie av större svenska företag
35 Gustavsson, Therese; Ståhl, Karin; Svensson, Robert 2008-06-24 THESIS
BARRIERS IN THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC COMMERCE : A STUDY OF PAKISTANI ENVIORNMENT
36 Aijaz, Humayun; Butt, Faisal Suhail 2009-01-01 THESIS
Personlig anpassning vid e-postmarknadsföring : Framställningens och kundrelationens betydelse
37 Brost, Ludvig; Ludwiszewski, Daniel; Oskarsson, Ted 2005-06-22 THESIS
Citybranding för små och stora städer : En kvalitativ jämförelse mellan två kommuner Citybranding för small and big cities : A qualitative comparison between two municipalities
38 Fransson, Daniel; Kosolu, Nurel 2009-01-01 THESIS
Underlättar en ny standard e-faktureringens genomslagskraft?
39 Norlén, Fredrik; Lundberg, Johan 2007-05-07 THESIS
Hållbarhetsredovisning : Granskningens roll i svenska hållbarhetsredovisningar
40 Pamukci, Sara; Carlsson, Mina; Qvarnström, Annika 2008-06-11 THESIS
Vägen till övertygelse : en retorisk studie av partiledare i partiledardebatter The way to persuasion : a rhetoric study of party leaders in party leader debates
41 Johansson, Madelene; Rönnqvist, Alexandra; Ek, Cecilia 2009-01-01 THESIS
UTVECKLING AV GUNGBRÄDA : ANPASSAD FÖR BARN MED FUNKTIONSHINDER DEVELOPMENT OF A SEESAW : ADAPTED FOR CHILDREN WITH DISABILITIES
42 Andersson, Emma; Andersson, Martina 2009-01-01 THESIS
Kommunikation inom e-handel : En undersökning ur konsumentperspektiv
43 Erikson, Mathias; Akkurt, Serop; Henriksson, Pierre 2005-06-27 THESIS
ÄR DU SJÄLVSTÄNDIG? : En kvantitativ innehållsanalys av personliga egenskaper i platsannonser
44 Wikman, Birgitta 2008-01-01 THESIS
CPM - strategi : Planering, utveckling och implementering utav en övergripande Business intelligence strategi
45 Berntsson, Alexander 2009-01-01 THESIS
E-learning inom franchise : Ett verktyg för utbildning och erfarenhetsutbyte
46 Barmé, David; Hammargren, Tor 2007-06-01 THESIS
Bottenfaunan i Stensjöån och dess tillflöde Bokån : - en undersökning av tre lokaler
47 Wästlund, Daniel 2008-03-11 THESIS
Övergång till 24-timmarsmyndighet : vad krävs för att en kommun skall lyckas?
48 Wredenberg, Daniel; Bengtsson, Marcus 2008-04-10 THESIS
”Det är inte så stor skillnad mellan 6- och 7-åringar” : En studie kring hur leken värderas inom förskoleklass och årskurs 1 ”There is no substantial difference between 6-year-old and 7-year-old children” : A study concerning the value of game and playing among pre-school children and those from form 1 of primary school.
49 Chandra Larsson, Ronita; Reinevik, Helena 2009-01-01 THESIS
Disentangling the causes behind regional employment differences in Sweden : The case of regional job losses within two sectors of the Manufacturing Industry
50 Larsson, Hanna 2007-09-25 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.