Search Results

Showing 401 - 450 of 1166 results for query Högskolan i Jönköping < Previous1..45678910111213..24Next >

Match Authors Date Type
When two become one: the cultural aspects of mergers : A case study of Fläkt Woods AB Sweden
401 Hansson, Malin; Hansson, Matilda 2007-03-02 THESIS
Decentralization of Educational Managment in Vietnam
402 Edquist, Love 2005-06-22 THESIS
Byggnationsskillnader i Sverige, Finland och Tyskland
403 Paulin, Linda; Lalander, Henrik 2007-11-23 THESIS
The Swedish Real Estate Market and Macroeconomic Factors
404 Nordström, Louise; Karlssson, Sofie 2008-04-08 THESIS
Immigrants’ Contribution to the Society : A Comparison between Sweden and the County of Jönköping
405 Andersson, Malin; Kouhouta, Guy Constant 2006-09-27 THESIS
Förmånsrätt och Företagsinteckning : Konsekvenser av den nya lagstiftningen
406 Abo Elnasr, Mohammed; Magnusson, Henrik; Sprycha, Magnus 2007-01-11 THESIS
Ledtidsreducering vid Saab Training Systems Ab : Lead time reduction at Saab Training Systems AB
407 Avdic, Aldin; Kling, Johan 2007-11-16 THESIS
Estlands och Rysslands internationella position : konflikten gällande förflyttningen av den sovjetiska bronsstatyn i Tallinn
408 Vaadre, Marie 2008-03-10 THESIS
Generalklausul mot skatteflykt
409 Rosander, Ulrika 2007-01-01 DISSERTATION
Jämställdhet i förskolan : En studie om hur förskollärare bemöter barn ur ett könsperspektiv
410 Hegestig, Erika; Andersson, Erika 2008-03-07 THESIS
Bringing an IT specialist into the audit process : A decision model for small audit firms
411 Lundberg, Lisa; Axelsson, Camilla 2005-07-04 THESIS
Lex Britannia : Fackliga stridsåtgärders förenlighet med EG-rätten
412 Claesson, Henrik; Strandberg, Alexander 2005-06-15 THESIS
Profir for the poor : Sustainable market development in BOP-markets
413 Rost, Christian; Ydrén, Erik 2006-09-11 THESIS
IFRS 3 - Enlightening the world of Acquisitions : A study of IFRS 3, IAS 36 & IAS 38's impact on companies financial statements and their acquisition process
414 Carlström, Anders; Persson, Tommy 2006-06-14 THESIS
Foreign Direct Investments : Swedish Corporations Investments in Brazil 1990-2005
415 Kübek, Cinna; Mårtensson, Ann 2006-06-15 THESIS
?Branding At Trade Shows : ?How subcontractors use trade shows to strengthen their brand
416 Andersson, Karl-Johan; Alm, Simon; Andersson, Jörgen 2007-02-16 THESIS
Corporate establishment in China : A comparative study of establishment options available for an Aktiebolag when entering the Chinese market.
417 Dunmark, Lenny 2006-01-20 THESIS
Come, give us taste of your quality : The Interaction Process between Swedish buyers and Chinese suppliers
418 Almedal, Carina; Zheng, Yong 2007-03-16 THESIS
Drivkrafter och hinder för samverkan : En studie inom bil- och komponenttestverksamheten i Norrbotten
419 Åkerlund, Katarina; Bäckvall, Lisa 2006-02-02 THESIS
Why are customers leaving Jönköping City core?
420 Ragnhem, Veronica; Warjo, Jina 2007-04-03 THESIS
Reluctantly Virtual : Modelling Copyright Industry Dynamics
421 Wikström, Patrik 2006-01-01 DISSERTATION
Reluctantly Virtual :Modelling Copyright Industry Dynamics
422 Wikström, Patrik, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
Lean Production i ett byggprojekt : Kan Lean Production ge fördelar i byggbransschen?
423 Hansson, Martin; Fägerås, Carl 2009-01-01 THESIS
There and Back Again : the Hobbit Bilbo as a Hero
424 Lundqvist, Ann-Louise 2007-07-05 THESIS
Personalens del i årsredovisningen : En studie på svenska börsföretag
425 Eskilsson, Christine; Kleivard, Marika 2005-06-27 THESIS
Personalens del i årsredovisningen : En studie på svenska börsföretag
426 Kleivard, Marika; Eskilsson, Christine 2006-03-22 THESIS
Activist Funds' impact on Blue Chip Companies in Sweden : Analysing the implications on capital structure, valuation and credit rating
427 Wahlström, Johan; Karlsson, Christian 2007-08-23 THESIS
How to keep the entrepreneurial spirit in growing companies
428 Leffers, Henko; Elhorr, Suzanne 2008-08-28 THESIS
Valmöjligheter inom IAS 40 : Vad påverkar och hur motiverar svenska fastighetsbolag besluten?
429 Johansson, Erik; Johansson, Henrik 2005-06-14 THESIS
Small and Medium Sized Food Producers - how are they affected by the trading blocs and the distributors’ own brands? : A case study of three SME in the food industry
430 Björn, Emma; Stenström, Lovisa; Altoray, Erich 2007-05-29 THESIS
Församlingshem, Bankeryd
431 Carlsson, Christopher 2006-09-06 THESIS
Pedagogiskt förhållningssätt till religiös mångfald. : En jämförande studie mellan två skolor
432 Ferm, Josefine; Carlgren, Ida 2008-02-07 THESIS
Den utan socker : En undersökning om skillnader mellan generationer då det gäller inställning, tillförlitlighet och påverkan av tv-reklam
433 Carmling, Cecilia; Carlholt, Hanna 2008-06-10 THESIS
Materialfasadsomställning och nya försörjningsmetoder - en konsekvensanalys på Skövde Engine Plant A changeover in the material facade and new supply methods - a consequence analysis in Skövde Engine Plant
434 Larsson, David; Karlsson, Tony 2009-01-01 THESIS
When Two Become One : The Post-acquisition Process in SMEs
435 Holm Norén, Sarah; Jönsson, Nina 2005-06-23 THESIS
Brand New City : A Place marketing study on Jönköping
436 Wahlqvist, Stina; Larsson, Therese 2006-06-15 THESIS
Productivity Changes in Eastern Europe? : What lies behind the economic growth?
437 Eklund, Tomas 2006-03-22 THESIS
Quality Online Banking Services
438 Kenova, Vasya; Jonasson, Patrik 2006-06-28 THESIS
En revisors agerande : Inför tillämpningen av anmälningsplikt och tystnadsplikt
439 Rahavard, Farshad; Abeditary, Monica; Nilsson, Jana 2008-04-10 THESIS
Poverty Reduction through the participation of the poor!? : A study of the Poverty Reduction Strategies in Uganda and Bolivia from a civil-society perspective
440 Tanghöj, Erike 2007-02-19 THESIS
Analys av interna transporter och buffertlager vid Vest-Wood Sverige AB
441 Reis, Fredrik; Carlsson, Erik 2007-07-03 THESIS
Bostaden och de boende
442 Hedlund, Linnea; Linbro, Ida 2006-06-19 THESIS
Associated Enterprises : What is the meaning of “participation in control”?
443 Carendi, Isabel; Lilliestierna, Maria 2006-09-11 THESIS
Hedge Funds : A Study of Investment patterns on the Swedish market
444 Karlsson, Stefan; Jonsson, Malin 2005-07-04 THESIS
Practical Application of Modern Portfolio Theory
445 Persson, Jakob; Lejon, Carl; Kierkegaard, Kristian 2007-01-22 THESIS
The sustentation situation for women in Arequipa : A field study on local development in southern Peru
446 Nilsson, Sandra 2008-04-01 THESIS
Ex-post and ex-ante estimation of market risk premium
447 Sibhatu, Temesgen; Mahmod, Dalia 2006-03-15 THESIS
Legotillverkning i möbelbranschen : En studie vid Svenska Möbel
448 Hultgren, Erik; Larsson, Marcus 2006-03-28 THESIS
Does choice of transition model affect GDP per capita growth?
449 Larsson, Hanna; Harrtell, Emma 2007-10-10 THESIS
  Improving the Usability of ProtégéPlug-In for Artifact Management using Taxonomic Paths
450 chenreddy, pradeep reddy 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.