Search Results

Showing 101 - 150 of 1166 results for query Högskolan i Jönköping < Previous12345678910..24Next >

Match Authors Date Type
What are they talking about when they talk about entrepreneurship?
101 Peterson, Kristoffer; Bengtsson, Niklas 2008-02-26 THESIS
Generations- eller ägarskifte : Ur säljarens perspektiv
102 Hardyson, Erica; Granstrand, Niclas; Lundin, Mikael 2006-06-27 THESIS
Value Added Tax : the Right to Deduct in Case of Carousel Fraud
103 Andersson, Helen; Franzén, Karolina 2008-01-28 THESIS
Volvo Cars servicestrategi för eftermarknaden
104 Reimblad, Johan; Kaleby, Erik 2006-03-10 THESIS
Statutory Audit : Benefits of Maintaining Audits after the Abolishment
105 Kurt, Ninorta; Kristensson, Yulia; Kaur, Jasmeet 2008-02-20 THESIS
Utveckling av rattstång med övre teleskopfunktion Development of steering column with upper telescopic function
106 Josefsson, Johannes; Lundberg, Marcus 2009-01-01 THESIS
Poverty Reduction In Brazil : A case study of whether growth has been pro poor
107 Schönbeck, Mathilda; Henriksson, Karin 2007-06-15 THESIS
Kollisioner mellan domännamn och varumärken : Varumärkesrätten tillämpad på domännamnstvister i USA och Norden
108 Wange, Charlotte 2005-06-22 THESIS
Attitudes Among Swedish Students : A Study of Piracy and Illegal Downloads
109 Holmgren, Rickard; Ylönen, Sakari; Öhrn, Niclas 2009-01-01 THESIS
Implementering av IAS 40 : En studie av effekterna av IAS-standarden på onoterade fastighetskoncerner Implementation of IAS 40 : A study of the effects of the IAS-standard on unlisted real estate groups
110 Björkman, Annie; Sjöberg, Sofia; Johansson, Fredrik 2009-01-01 THESIS
BUSINESS ANGELS IN SWEDEN : The entrepreneur as an Investment Project and Capital Seeker
111 Karlsson, Gabriel; Johansson, Elin; Arwidsson, Mathias 2006-10-16 THESIS
The power of allocation : A case study at a company concerning the differences in total production costs between Sweden and China.
112 Ericsson, Nicklas; Brehmer, Tommy 2007-08-07 THESIS
Vulkankullar och fängelseträd : En kvalitativ studie om barns beskrivningar kring förskolans utemiljö Volcanohills and prisontrees : A qualitative study about children´s descriptions around the preschool´s outdoor environment
113 Antonsson, Katariina; Johansson, Hanna; Torbjörnsson, Josefin 2009-01-01 THESIS
How a purchasing process can be automated and its effects on the supplier relationship
114 Strandberg, Diana; Larsson, Thorbjörn 2006-02-27 THESIS
Swedish SMEs' Export Experience : What did they learn and how did they use it in China
115 Bengtsberg, Viking; Bergström, Anders; Fäldt, Jonas 2008-02-07 THESIS
Reverse Takeover : A Back Door to the market
116 Svensson, Joel; Thorstensson, Martin; Fältmars, Håkan 2008-01-30 THESIS
Trainee programs - A source of success? : An explorative study of companies in the Swedish IT-Industry
117 Sahlin, Daniel; Linderoth, Lisa; Sjögren, Gustav 2007-10-08 THESIS
Environmental Friendliness as a Marketing Strategy
118 Hess, Elin; Timén, Peter 2008-02-25 THESIS
Work Environment Stressors - The link between employees’ well-being and job performance?
119 Bogdanova, Alla; Enfors, Helena; Naumovska, Simona 2008-06-17 THESIS
Purchasing Strategies in Manufacturing SMEs
120 Dilek, Ümit; Bogic, Josip 2008-10-01 THESIS
Civil Society and Political Democracy in Lebanon : A Minor Field Study in 2005
121 Moghaddas, Ladan Madeleine 2006-03-14 THESIS
Program evaluation and aid effektiveness : A case study of Sida as a learning organization
122 Salmonsson, Martin 2009-01-01 THESIS
Establishing in Malaysia : The Impact of Cultural Factors
123 Dohlnér, Lisa; Grom, Karin 2006-09-28 THESIS
Intern Kontroll : En studie av större svenska företags interna kontroll
124 Häggberg, Joakim; Carlsson, Henrik 2009-01-01 THESIS
Acquisitions & Market Performance : A study of the relation of takeover bids, premiums, and financing methods to the OMXS index
125 Antar, Joyce; Gholamifar, Donya; Viberg, Robert 2006-01-27 THESIS
H2S i aluminiumhydroxidslam : Undersökning av uppkomst och åtgärder H2S in aluminium hydroxide sludge : Examination of origin and action
126 Nilsson, Andreas 2009-01-01 THESIS
Linkages between universities and patent applications : An empirical study conducted on patent application data
127 Elgquist, Erik 2005-06-17 THESIS
How organizational knowledge can affect the choice of entry mode
128 Holmgren Hjelm, Yvonne; Bryntesson, Sara; Ingbrand, Maria 2007-11-07 THESIS
ITIL inom Conect AB
129 Nilsson, Paul; Lasson, Daniel 2007-06-18 THESIS
Långsiktig lönsamhet för klimatskyddande konstruktioner Long-Term profitability for climate protecting structures
130 Johansson, Fredrik; Dahlqvist, Petter 2009-01-01 THESIS
Sparandedirektivet : En uppsats om direktivets effekter i Sverige
131 Hellström, Maria; Tångring, Nina 2006-06-02 THESIS
Den offentliga dagboken : Vilka uttrycksmedel använder sig gymnasieungdomar av på dagboksbloggar? The public diary : What means of expression do high school students use in their diary blogs?
132 Karlsson, Jessica 2008-01-01 THESIS
Kartläggning och analysering av produktionsplanering av order med specialkvalitet hos Stora Enso Packaging AB
133 Arnesson, Thomas; Petersson, Karl 2006-06-14 THESIS
Förebyggande arbete mot främlingsfientlighet och rasism : Kvalitativ studie av grundskolans tidigare år Preventing xenophobia and racism : Qualitative study of the early years in elementary school
134 Björk, Anna; Morja, Nathalie 2009-01-01 THESIS
"Vem släppte ut robothundarna?!" : - En studie om barns spontana musicerande. "Who let the dogs out?!" : - A studie of childrens spontaneous musicmaking
135 Mejsholm, Sofie; Flensburg, Hanna; Eklöf, David 2009-01-01 THESIS
Internrevision : - dess roll, ansvar och betydelse i svensk bankrörelse efter införandet av Svensk kod för bolagsstyrning
136 Mörner, Gustav; Stenbäck, Malin 2007-05-07 THESIS
Hyra av lös sak i kommersiella avtalsförhållanden : Behövs det ny lagstiftning
137 Hult, Daniel 2008-06-16 THESIS
Postponement in Retailing Industry: A Case study of Elgiganten
138 Raza, Ali; Naqvi, Syed Mohammad 2009-01-01 THESIS
Analys av returprocessen på Schenker Logistics AB Analysis of the return process at Schenker Logistics AB
139 Bakalbasic, Dzenan 2009-01-01 THESIS
140 Ljungberg, Martin 2008-06-18 THESIS
Produktutveckling av dryckespump
141 Andersson, Lars-Åke 2009-01-01 THESIS
Användarcentrerad utveckling av mobilt IT-stöd
142 Lundell, Johan; Sjögren, Gustav 2006-06-08 THESIS
Jönköpings Hamn
143 Cancino, Milton; Milhajlovic, Darko 2006-08-28 THESIS
What a Difference a Bank Makes
144 Klaus, Alexander; Marie, Ségolène 2006-06-28 THESIS
Utsläppsrätter : vilken roll har revisorn i granskningen av dessa samt föreligger ett förväntningsgap?
145 Lööw, Lisa; Windis, Sofia 2005-06-15 THESIS
Barnets bästa : ett begrepp i förändring
146 Ericson, Maria; Andersson, Jenny 2008-01-17 THESIS
Swedish Code of Corporate Governance : A study of the compliance with the code among Swedish listed companies
147 Persson, Therese; Karsberg, Helena 2005-06-14 THESIS
Budget and employment effects of a change in the payroll tax : For the manufacturing sector
148 Syk, Niklas; Östberg, Anders 2007-06-25 THESIS
Budget and Employment Effects of a Change in the Payroll tax : For the manufacturing sector
149 Östberg, Anders; Syk, Niklas 2008-04-10 THESIS
Ökad informationskvalitet på Nils Hansson Åkeri AB
150 Bartoll, Caroline; Karlsson, Marie 2007-07-04 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.