Search Results

Showing 51 - 100 of 1166 results for query Högskolan i Jönköping < Previous12345678910..24Next >

Match Authors Date Type
E-Business Modeling : A Case Study with IKEA
51 Karabatak, Pinar; Ndobegang, Anyinke Nkongtendem; Amankwaah, Kingsley Kwabena 2006-06-26 THESIS
Attityder på byggarbetsplatsen : En studie om den psykosociala arbetsmiljön
52 Fröberg, My; Lindow, Johan 2009-01-01 THESIS
Avsändare: Högskolan i Jönköping : - En studie av Jönköpings profil och inflyttade studenters uppfattning om staden
53 Ekström, Lisa; Furulund, Sandra 2009-01-01 THESIS
What drives e-business trends? : With a focus on customer oriented trends and service digitization
54 Lindholm Johnsson, Anton 2008-04-25 THESIS
Samproducerat ledarskap :Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete
55 Ludvigsson, Ann, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
E-fakturans inverkan på integritetskänslig vårdinformation
56 Ericsson, Yvonne 2005-06-30 THESIS
Transition States in Africa : A Comparative Study: The Case of Ghana & Zambia
57 Gustafsson, Oscar 2007-10-10 THESIS
Factors Affecting ecommerce adoption in Nigerian Banks
58 Aghaunor, Lavin; Fotoh, Xavieria 2006-06-28 THESIS
Mobbning : Förebyggande arbete i skolan
59 Johansson, Sofia 2009-01-01 THESIS
”Jobba på en högskola är att få alla solister att sjunga i samma kör” : – en undersökning av den interna kommunikationen på Högskolan i Skövde ”Working at an university is getting all the soloartist to sing in the same chorus” : - a studie of the internal communication at the University of Skövde
60 Eklöf, Elin 2008-01-01 THESIS
Högpresterande elever i matematik : Elevers reflektioner över sitt upplevda stöd och sin matematiska förmåga Mathematically talented pupils' reflections on their experienced support and mathematical ability
61 Sandberg, Lina; Stenberg, Ditte Maria 2009-01-01 THESIS
Hållbar och framgångsrik? : samband mellan hållbarhetsprestanda och finansiella aspekter i börsföretag
62 Åberg, Tomas; Lofthammar, Christian 2007-09-10 THESIS
New Challenges of The Book Retail Industry
63 Perez Mendoza, Jorge Arturo; Dujardin, Capucine 2005-06-30 THESIS
Faktorer som kan påverka elevers motivation till lärande : En enkätundersökning bland elever om olika faktorers möjliga samband med elevers skolmotivation
64 Gustavsson Lund, Annie; Dahné, Anna 2009-01-01 THESIS
65 Abbaraju, Nanda 2008-05-08 THESIS
What is the Perception of Computer-Based Business Simulation Games as a Tool for Learning?
66 Bruhn, Cecilia; Mozgira, Linda 2007-06-25 THESIS
Liv och lärande i gymnasieskolan : En studie om elevers och lärares erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program
67 Hugo, Martin 2007-01-01 DISSERTATION
Vad ska vi läsa i skolan? : Svenskämnets attityder gentemot populärkultur
68 Ivarsson, Gustav 2008-02-07 THESIS
K1 : Är det förenklade K1 regelverket användbart? K1 : The simplified accounting rules for accounting in small businesses
69 Suleyman, Avare; Pettersson, Marcus 2009-01-01 THESIS
Is a Delaware effect developing within the European Community?
70 Sandberg, Roger; Abramsson, John 2008-01-28 THESIS
Transition States in Africa : A Comparative Study: The Case of Ghana and Zambia
71 Ekdahl, Oscar 2007-09-14 THESIS
Den långa vägen till en jämställd gymnasieskola :Genuspedagogers förståelse av gymnasieskolans jämställdhetsarbete
72 Wahlgren, Victoria C, PhD 2009-01-01 DISSERTATION
Is E-personalisation a danger for the customers privacy? : A study on JIBS students
73 Frehse, Julia; Brezgina, Irina; Debouchaud, Margaux 2008-06-30 THESIS
Produktivitet och konkurrenskraft i den svenska skogsindustrin
74 Flack, Martin 2007-05-02 THESIS
TILLVERKNING AV SALUTKANON
75 Lundh, Rasmus; Söderlind, Per 2009-01-01 THESIS
Handlingskompetens för hållbar utveckling : Tre berättelser om vägen dit Action Competence for Sustainable Development : Three Stories about the Path Leading There
76 Almers, Ellen 2009-01-01 THESIS
Transformellt ledarskap i vården
77 Gillberg, Christin; Lundgren, Susanna 2009-01-01 THESIS
Value Vs Growth : A study of portfolio returns on the Stockholm Stock Exchange
78 Carlström, Anders; Karlström, Rikard; Sellgren, Jakob 2006-01-27 THESIS
Overcoming the Barrier: Virtual Learning : The Impact of learning in Second Life in Higher Education
79 Günes, Pinar 2008-01-01 THESIS
Effektivisering av materialflöden på Kinnarps Production AB : Förslag till ny layout
80 Lassas, Carolina; Westling, Charlotte 2009-01-01 THESIS
Introduktionsersättning - ökad möjlighet till självbestämmande? : En studie utifrån socialarbetarperspektiv
81 Andersson, Mattias; Albertsson, Johan 2008-01-17 THESIS
Financial Institution’s Media Strategy : With respect to the Swedish financial market
82 Johansson, Markus; Arvidsson, Ola; Zerihoun, John 2008-02-11 THESIS
E-marknadsföring och Traditionell marknadsföring : Möjliga kombinatoriska effekter inom bilindustrin
83 Fredriksson, Andreas; Wahlstöm, Tomas; Lindholm, Markus 2005-10-26 THESIS
Arbetet med de individuella utvecklingsplanerna : Några lärares uppfattningar i grundskolans tidiga skolår The work on individual development plans : Opinions of some teachers in primary school
84 Versén, Julia; Burning, Ramona 2009-01-01 THESIS
"Ibland säger pappa; akta så du inte blir för tjock!” : En kvalitativ studie kring medier, barn och fetma  ”Sometimes my dad says; be careful so you don’t get to fat!” : A qualitative study about medium, children and obesity 
85 Kastensson, Carolina; Martinsson, Emelie 2008-01-01 THESIS
The Influence of Investor Protection and Legal Origin on Equity Market Size
86 Hedefält, Håkan; Svensson, Fredrik 2007-10-04 THESIS
Analys av Itabs lösfot och stolpe
87 Gundstedt, Mikael; Svensson, Rikard 2008-01-01 THESIS
En friggebod som fullvärdig bostad Design of a compact home
88 Krantz, Thomas; Gärskog, Erik 2009-01-01 THESIS
Bokföringsbrott : Hur bekämpningssystemet kan utvecklas
89 Persson, Angelica; Öhlund, Anna 2005-08-26 THESIS
Market research for a product in the tobacco industry : A strategy- and product analysis
90 Eriksson, Nicklas 2007-02-02 THESIS
Remuneration Programs : A Principal Agent Theory perspective of CEO Remuneration Programs
91 Erixson, David; Folkesson, Emil; Hendeby, Elvira 2007-04-10 THESIS
Är det möjligt med kultur i Jönköping? : En studie baserad på tre organisationers kommunikation kring kulturens roll i Jönköpings stadskärneutveckling. Is it possible with culture in Jönköping? : A study based on three organizations communication regarding the role of culture in the development of downtown Jönköping.
92 Jarl, Marcus; Wannebo, Cecilia 2008-01-01 THESIS
Too busy to wait in line, just click and bank online : Customer Loyalty in Web-Only Banks
93 Steinhagen, Josefine; Van Kerrebroeck, Lucile 2006-06-26 THESIS
Bolagskodens påverkan på intern och extern revisor
94 Bozinovska, Elena 2006-10-26 THESIS
Kopplingsbeslag för resårbottnar
95 Memic, Damir 2008-06-10 THESIS
Marketing Communication in the New Digital World : Take the leap!
96 Saleh, Leo; Storck, Angelica 2007-07-03 THESIS
Sandberg : Key Strategic Decisions in Regards to Entry on the Japanese Market -
97 Nilsson, Anna; Wennberg, Gustaf 2006-02-09 THESIS
Representation = legala mutor? : Gränsen mellan representation enligt 16 kap. 2 § IL och mutor eller andra otillbörliga belöningar enligt 9 kap. 10 § IL
98 Westerberg, Henrik; Aronsson, Robert 2007-02-13 THESIS
Different Applications for an Innovation : A feasibility analysis of a business opportunity
99 Johnson, Carl; Tejada, Silvina 2007-08-29 THESIS
Anledning till handledning :Skolledares perspektiv på grupphandledning
100 Åberg, Karin, PhD 2009-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.