Search Results

Showing 751 - 800 of 1166 results for query Högskolan i Jönköping < Previous1..11121314151617181920..24Next >

Match Authors Date Type
Expatriate Management : How can the expatriation process be improved
751 Tran, Hoan; Wong, Annie 2006-06-28 THESIS
Studies Abroad - An Investment for the Future? : A Study of What is Valued in the Recruitment Process
752 Ågren, Maria; Lundquist, Hanna; Bengtsson, Åsa 2007-01-18 THESIS
Varför BIM?
753 Wikström, David; Karlemi, Tobias 2008-09-04 THESIS
Smarta Kort : En del av en intelligent IT-lösning i hälso- och sjukvården?
754 Isaksson, Johanna; Sanne, Therése 2006-09-28 THESIS
Miljö- och personalinformation i förvaltningsberättel-sen : En kvantitativ studie av tillståndspliktiga företag i Jönköpings län
755 Andersson, Karl-Johan; Jönsson, Marcus 2007-10-02 THESIS
Konstruktion rörklammer
756 Dalslätt, Göran 2007-06-19 THESIS
The volatility race in Commodities : The optimal hedge ratio in Copper, Gold, Oil and Cotton
757 Haglund, Fredrik; Johan, Svensson 2005-06-14 THESIS
How the Price of Crude Oil Affects the Swedish Stock Market
758 Hamilton, Gustaf; Winstanley, Sean 2007-06-14 THESIS
The little emperor : An exploratory study on consumer behaviour re-garding luxury goods in China
759 Shin, Elena; Bouxirot, Maud 2005-06-30 THESIS
Ständiga förbättringar hos Drive Sol Worldwide AB
760 Gyllenhammar, Madeléne 2006-09-12 THESIS
Tailoring of ERP systems : Influencing factors on the choice of adjustments
761 Ribbenhed, Niklas; Gidlund, Andreas 2006-06-26 THESIS
Risk Management for Residential Property. : Hedging alternatives for small investors
762 Folkestad, Geir 2005-10-21 THESIS
Knowledge in Professional Service Firms : Perceptions among auditors in Malta
763 Kegel, Jakob 2007-01-12 THESIS
Social empowerment for and by Aymara women : A study of social empowerment processes in relation to local development programmes
764 Tanghöj, Erike 2008-04-18 THESIS
Virtual Learning Environments in Higher Education : A Study of User Acceptance
765 Keller, Christina 2007-01-01 DISSERTATION
Virtual Learning Environments in Higher Education :A Study of User Acceptance
766 Keller, Christina, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Ngn som oxå känner att d e så ball med språk? *s* : - En kvalitativ studie om språket i gästböcker på communities på Internet
767 Roman, Jennie; Ringberg, Lisa 2008-05-22 THESIS
Pojkar och flickors inställning till ämnet idrott och hälsa
768 Mellberg, Martin; Uvesten, Niclas 2008-02-11 THESIS
Karusellbedrägeri : Problematiken kring mervärdesskattebedrägerier ur ett EG-rättsligt perspektiv
769 Akselsson, Anna; Barrögård, Emma 2008-01-28 THESIS
Varför företag tackar nej till SLA:s tjänster : En studie om kundkontakt, relationer och motstånd till förändring
770 Stamming, Fredrik; Johansson, David; Fahlgren, Jonas 2006-09-04 THESIS
Hedge Fund Strategies : Guideline for the Swedish Market
771 Svensson, Jonas; Gustafson, Magnus 2006-01-25 THESIS
The challenge of mixed-ability classes : How should upper secondary English teachers work in order to help the weaker students?
772 Svärd, Ann-Christin 2007-02-23 THESIS
Konflikthantering i samband med införandet av ett affärssystem
773 Hansson, Maria; Sanne, Therése; Thörnryd, Louise 2005-04-19 THESIS
Investment Performance of the World Automotive Industry
774 Yildiz, Cagri 2006-07-03 THESIS
Management Accounting and Entrepreneurship in a New Economy Firm : Litium-A single case study
775 Nguyen, Thi Ngoc; Nanmanas, Kanjanapalakun 2007-08-07 THESIS
Faunapassager : Djurens väg över vägen : How animals cross roads
776 Lundberg, Adina; Gunnarsson, Fredrik 2008-05-30 THESIS
Munksjökajen : Stadsplanering i Jönköping
777 Wallander, Sabina; Brånin, Ewa; Jonsson, Stina 2008-06-18 THESIS
Studies of Knowledge, Location and Growth
778 Andersson, Martin 2004-01-01 THESIS
The Legitimacy of the EU : Different approaches of how to treat legitimacy within the EU
779 Källberg, Ellen 2007-03-01 THESIS
Capital Structure Decision : A case study of SMEs in the road freight industry
780 Ritterfeldt, Andreas; Jidéus, Malin; Franck, Pernilla 2007-08-07 THESIS
Success factors for launching a new product for micro enterprises
781 Strandberg, Mikael; Abdiu, Daniel; Stridsberg, Martin 2006-04-28 THESIS
Det svenska kapitalkravet underminerat och förlegat? : En jämförande studie av den svenska och engelska bolagsrätten i ljuset av etableringsfriheten
782 Persson, Andreas 2005-06-30 THESIS
Leverage Buyouts : - A boom or bust in the Nordic Region?
783 Fältmars, Håkan; Arvidsson, Ola 2008-06-24 THESIS
What Value Can Trade Fairs Bring to Companies? : A Study of Elmia Subcontractors
784 Åkerlund, Katarina; Mattsson, Sofie 2006-06-27 THESIS
Leadership at different levels : A case study at PaperPak Sweden AB
785 Timén, Peter; Hess, Elin; Gustafsson, Marcus 2007-09-07 THESIS
Kommunikatören inte bara ”nice to have” utan ”need to have” : En jämförande studie av kommunikatörens upplevda yrkesstatus i privat respektive offentlig sektor
786 Kjerrman, Charlotta; Larsson, Maria; Vorkapic, Nikolina 2008-05-23 THESIS
Kundnöjdhet genom fysisk distribution
787 Axén, Per-Allan; Stenvall, Martina 2006-03-02 THESIS
Contract Enforcement – And Its Impact on Bilateral Trade
788 Thuresson, Carin 2008-06-23 THESIS
Media Business Venturing : A Study on the Choice of Organizational Mode
789 Hang, Min 2007-01-01 DISSERTATION
Performance Measurement Systems : Which aspects are crucial to consider?
790 Nosratlu, Hadi; Gideskog, Louise 2005-07-04 THESIS
Made in Kalmar : A Case Study about the Fanerdun Establishment in Kalmar
791 Englund, Jenny; Merker, Andrea; Ölund, Martina 2007-02-14 THESIS
Prognostisering av utrustningar på Volvo Wheel Loaders
792 Flensén, Martin; Benterås Lucht, Kristian 2008-02-07 THESIS
Growth-related Barriers and Their Impact on SMEs : A study of construction companies in Moldova
793 Dumbrava, Tatiana; Demian, Vlad 2009-01-01 THESIS
Hemstatshinder inom EG-rätten : Med inriktning på de svenska personaloptionsreglernas förenlighet med EG-rätten
794 Dahlin, Daniel; Kvicklund, Maria 2005-06-21 THESIS
Foreign aid : Aid Dependency as an argument for policy reform : an elite survey
795 Salmonsson, Martin 2007-08-21 THESIS
Institutional Ownership - the Anonymous Capital :Corporate Governance and Investment Performance
796 Wiberg, Daniel, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Materialval i utfackningsväggar
797 Lönnbark, Emil 2007-06-12 THESIS
Corruption : the Erosion of African Economic Standards
798 Persson, David 2005-09-27 THESIS
Förslag till förbättringar av materialhanteringen kring packningslinan hos Spaljisten AB
799 Rosén, Martin; Victorson, Carolina 2006-09-13 THESIS
Expatriate Management : Selection and Training in the Expatriation Process
800 Huynh, Ronny; Johansson, Rickard; Tran, Tuyet-Tu 2007-02-14 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.