Search Results

Showing 1 - 50 of 784 results for query Högskolan i Gävle 12345678910..16Next >

Match Authors Date Type
Dynamic load modulation
1 Almgren, Björn 2008-09-18 THESIS
Ledarnas tankar och teorier vid motivationsarbete : En studie utförd på ett hälsoföretag
2 Strandberg, Emma; Larsson, Alexandra 2008-11-13 THESIS
Dagligvaruhandelns strukturomvandling i Gävleregionen (A-region 56)
3 Boglind, Martin; Espås, Rikard 2008-09-25 THESIS
Systematiskt arbetsmiljöarbete : Nyckelpersonsintervjustudie om uppfattning kring arbetsmiljöarbete, lönsamhet och prioriteringar på en arbetsplats
4 Asplund, Lars 2008-01-01 THESIS
Bankens räntesättning : En kvalitativ studie av Nordea
5 Sundström, Karoline; Clahr Bolkeus, Frida 2007-12-10 THESIS
En utvärdering av de anställdas arbetsmotivation vid Lantmäteriet
6 Söderberg, Anna 2006-10-10 THESIS
DESIGN OF A SOLAR WATER HEATING SYSTEM IN A RESIDENTIAL BUILDING
7 Sánchez Herranz, Daniel 2009-01-01 THESIS
La Poterie - En studie ur en marknadssynpunkt om hur ett litet företag kan behålla och rekrytera nya kunder
8 Olsson Gunnarsson, Evelina; Rosvall, Stina 2008-03-31 THESIS
En studie om spekulanters förväntningar på en visning
9 Kalmér, Jenny; Pettersson, Charlotte 2006-12-14 THESIS
Cleantech in China : A study of the possibilities for Swedish SME´s to conduct business in China, and the mutual benefits for China and Sweden
10 Nilvander, Emil; Ålund, Frida 2008-04-02 THESIS
A Study of Switched Mode Power Amplifiers using LDMOS
11 Al Tanany, Ahmed 2008-09-18 THESIS
Motivation - för vem ?
12 Sohrabi, Negar; Eriksson, Åsa 2009-01-01 THESIS
Sjuksköterskans möjlighet att identifiera och stödja äldre med depression : En litteraturstudie
13 Landström Sandberg, Maj 2009-01-01 THESIS
Karaktärsdesign : från koncept till färdig spelkaraktär
14 Andersson, Sebastian 2009-01-01 THESIS
Vad får dem att brinna? : en studie om motivationsfaktorer hos extra anställda
15 Larsson, Jane; Schultz, Philip 2007-05-25 THESIS
Postapokalyptisk postproduktion
16 Norén, Stefan 2009-01-01 THESIS
Hur viktig är rite de passage för invånarna i Kalix
17 Sandberg, Marianne 2004-01-01 THESIS
Studie av kolfiberförstärkningar i betongkonstruktioner : teori, problematik och metodik
18 Nordlander, Mattias 2009-01-01 THESIS
Informationshantering och kunskapsöverföring mellan svenska och kinesiska företag : ~ En fältundersökning i Kina.
19 Andersson, Tony; Wennberg, Elvira 2008-11-14 THESIS
Utvärdering av 3D-positionsmätning baserad på IR-kamera tracking med Wii Remote
20 Olsson, Fredrik; Borg, Johannes 2009-01-01 THESIS
Religionskunskap - vad ger det?
21 Emericks, Carina 2009-01-01 THESIS
Likheter och skillnader i det underliggande antagandet, samt eventuella missförstånd efter en kunskapsöverföring
22 Gustafsson, Lillian; Ånner, Sara 2008-11-13 THESIS
Mentorskap mellan två lärare i skolan : upplevelser och erfarenheter av en adept och en mentor
23 Andersson, Maria; Harrysson, Annelie 2008-11-07 THESIS
Storyline : ur en rollspelares synvinkel
24 Hugosson, Jonas 2008-03-27 THESIS
Consumer perceptions on the incorporation of established brands : The acquisition of Body Shop by L’Oréal
25 Robens, Catherine 2007-09-02 THESIS
Får Gud plats i skolan? : en undersökning om den kristna elevens skolsituation
26 Sandberg, AnnaCarin 1998-01-01 THESIS
En undersökning av den Syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje och en historisk tillbakablick på kyrkans utveckling
27 Larsson, Ingela; Derin, Sukru 2008-01-01 THESIS
Nivågruppering inom Idrott och hälsa : en intervjustudie med elever
28 Nilsson, Magnus; Ljunggren, Daniel 2008-06-27 THESIS
Hur skapas entreprenörkulturer? : en studie av Hamrångebygden i norra Gävle kommun
29 Wängsäter, Olof 2007-07-08 THESIS
Coaching för förändring : spelare och ledare i Brynäs IF reflekterar Coaching for change : players and leaders in Brynäs IF reflects
30 Eklund, Per 2009-01-01 THESIS
Lärare, stress och coping : Om passiva och aktiva copingstrategier
31 Henriksson, Angelica; Gunnarsson, Anna 2008-01-01 THESIS
Nygnosticism i Matrixtrilogin : en studie av vårt gnostiska arv i dagens mediala berättande
32 Söderhäll, Marie 2004-01-01 THESIS
Elevers värderingar i skolan : i konkreta fall och enligt Lpo-94
33 Unger, Samuel 1997-01-01 THESIS
L? Cúng Cá Ông : the Beliefs and Traditional Worship of the Fishermen in Central Vi?t Nam
34 Lantz, Sandra 2008-04-15 THESIS
Rektorers syn på lärares första tid i yrket : en fallstudie
35 Hult, Therese 2008-01-31 THESIS
En deskriptiv analys av Europaskolan i Mol
36 Fernlund, Anna; Johansson, Linda 1997-01-01 THESIS
Underhållsbehandling på liv och död : En kvalitativ studie med en utvärderande ansats av ett samverkansprojekt mellan socialtjänsten och psykiatrin i Hudiksvalls kommun, för människor med långvarigt missbruk av opiumrelaterade droger
37 Brandt, Torbjörn 2009-01-01 THESIS
Virtuell modulbaserad Fotbollsarena
38 Ytterström, Christian 2009-01-01 THESIS
Har du roligt lilla vän? : En diskursiv undersökning om hur dramapedagoger uppfattar sin yrkesroll
39 Flink, Maria 2009-01-01 THESIS
Kommunikation och påverkan i introduktionen för flyktingar
40 Ljung, Magnus 2009-01-01 THESIS
En ideell förenings databasanvändning
41 Erikson, Magnus; Lundmark, Emil 2008-06-25 THESIS
Inkludering av elever i skolan
42 Nordeman, Erica; Jensen, Camilla 2008-01-01 THESIS
Upplevelser av smärta och smärtbehandling hos äldre människor : en litteraturstudie
43 Fjellborg, Christine 2009-01-01 THESIS
Avvikelsepunkter - ett nödvändigt ont, eller?
44 Behrenfeldt, Magnus 2009-01-01 THESIS
e-Services - where is the return on investment?
45 Perjos, Ulrika 2007-03-05 THESIS
Om du vill och vågar – en studie om kommunikation hos Habia Cable
46 Nordström, Carin 2008-11-11 THESIS
Fem rektorers uppfattningar om inkludering i "en skola för alla" Five Head teachers’ Views on Inclusion in ‘A School for All’
47 Lyrberg, Åsa 2008-01-01 THESIS
Ledarstilar : en studie om hur ledare påverkas av skiftande förutsättningar
48 Ek, Jenny; Sjöberg, Diana 2008-06-25 THESIS
Analys av applikationsservrar med avseende på Lantmäteriets behov
49 Lundgren, Mattias 2009-01-01 THESIS
Drömbilden som man gjort sig : en studie om hur fäder till barn med funktionsnedsättning upplever sin livssituation
50 Cetinkaya, Fatos; Müller, Rebecca 2009-01-01 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.