Search Results

Showing 351 - 400 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..3456789101112..16Next >

Match Authors Date Type
Hemodialyspatienters uppskattade vätskeintag och det faktiska vätskeintaget: En empirisk studie om samvariation
351 Thyr, Jenny; Blomqvist, Lotta 2008-03-25 THESIS
Uppföljningssystem för trucktransporter : Utförande på transportavdelningen på Sandvik
352 Strand, Petter; Malm, Mattias 2008-06-27 THESIS
Hur balanserar fastighetsmäklarna sitt liv och vilka prioriteringar gör de?
353 Tynér, Helena; Åhman, Mattias 2007-08-15 THESIS
Revisionsplikten försvinner - tänkbara konsekvenser ur kreditgivarens perspektiv
354 Rådström, Mikaela; Edorsson, Emma 2008-09-16 THESIS
Upplevelser av sjuksköterskerollen och konflikthantering i anhörigkontakten på äldreboenden - en intervjustudie.
355 Björk, David; Larsson, Henrik 2008-03-25 THESIS
Sjuksköterskans specifika omvårdnad av patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom
356 Milde, Sophie; Börjesson, Camilla 2009-01-01 THESIS
"Lasta och åk" : Akutbilens anestesisjuksköterskors uppfattningar om intubation vid traumatiska skallskador
357 Gabrielsson, Göran 2009-01-01 THESIS
Analysmodellen – verktyget för revisorers oberoende
358 Zehlén, Kaspar; Andersson, Kristofer 2008-06-10 THESIS
Introducing GIS and Multi-criteria analysis in road path planning process in Nigeria : A case study of Lokoja, Kogi State
359 Anavberokhai, Isah 2008-10-10 THESIS
Stressupplevelser och copingstrategier hos vårdpersonal på ett äldreboende.
360 Carlsson, Maria 2008-01-16 THESIS
Comparison of fuzzy and crisp analytic hierarchy process (AHP) methods for spatial multicriteria decision analysis in GIS
361 Kordi, Maryam 2008-09-16 THESIS
Kartläggning av truckflöden på Primary Products : Ur ett Lean Production perspektiv
362 Wallin, Kristina; Westblom, Maria 2008-09-23 THESIS
Underlag till marknadsplan för Fico Store
363 Malmgren Rajala, Emil; Lövgren, Peter 2008-04-22 THESIS
Patienters och anhörigas upplevelser och åsikter vid omvårdnaden av Anorexia Nervosa samt olika behandlingsformer
364 Mentzer, Johanna 2008-03-25 THESIS
Utredning Tärnsjö Garveri
365 Eriksson, Kim 2008-11-06 THESIS
The Journey from Innocence to Experience : Philip Pullman’s His Dark Materials as a female Bildungsroman
366 Nordlén, Lisa 2009-01-01 THESIS
Skapandet av ett integrerat ledningssystem
367 Svedlund, Henrik; Svensson, Marie 2008-05-26 THESIS
Förslag till åtgärder av miljonprogramsbostäder : Inventering och värdering med beaktande av varsamhet, energieffektivisering, kostnader och miljöbelastning
368 Möller Frohm, Elin; Rutqvist, Linnea 2008-06-26 THESIS
Anbudskalkylering : utveckling av ett Java EE-baserat system
369 Larsson, Robin 2009-01-01 THESIS
Lönediskriminering av invandrare: en empirisk undersökning av invandrares samt invandrarkvinnors förhållanden på den svenska arbetsmarknaden 2005. Wage discrimination of immigrant: an empirical survey of immigrants and immigrant women's state on the Swedish labor market 2005.
370 Stenberg Wam, Anders; Nyqvist, Torbjörn 2009-01-01 THESIS
Känsla av sammanhang (KASAM) hos äldre personer (över 80 år) i samband med inflyttning till äldreboende samt efter 9 månader.
371 Jakobsen, Julia 2008-01-22 THESIS
Muntlig information till patienter i samband med inläggning av en perifer venkateter
372 Wahlberg, Johanna; Svensson, Sofia 2008-01-16 THESIS
Övervikt hos barn och ungdomar, psykiska och sociala orsaker och konsekvenser samt förebyggande åtgärder. En litteraturstudie.
373 Clavebro, Maria; Brodin, Carola 2008-03-31 THESIS
En studie om kommunal vårdpersonals kunskaper om och attityder till MRSA och dess hygienrutiner
374 Skoglund, Jeanette; Östlund, Sofie 2008-10-13 THESIS
Från ideell förening till vinstdrivande företag : en studie av svensk elithockey
375 Nygard, Patrik; Pettersson, Andreas 2009-01-01 THESIS
Hur arbetar charterföretagen för att stärka sitt varumärke?
376 Komujuni, Ernest; Aenehband, Parisa 2008-06-10 THESIS
Sjuksköterskors medverkan vid livstilsförändringar bland kvinnor med hjärt och kärlsjukdomar
377 Lekkos, Marie 2008-02-25 THESIS
Lean inom sjukvården
378 Jansz, Robert; Olofsson, Per; Johansson, Malin 2008-07-01 THESIS
Respondentgruppers inställning till IASBs förslag om förbud mot återföring av tidigare nedskriven goodwill
379 Bergström, Anders; Fagrell, Mikael 2007-12-10 THESIS
Recognition of Brand Equity and Advertising in the Banking Industry in Cameroon. Case study Citibank N.A. : MBA-thesis in marketing
380 Abangma, Ferdinand Enoayuk 2009-01-01 THESIS
Risk förknippad med outsourcing inom fastighetsförvaltning
381 Wärenfeldt, Niclas 2006-10-30 THESIS
Behandlingsformer för övervikt och fetma hos barn och vilka effekter dessa har.
382 Råstock, Ann-Christine 2008-02-15 THESIS
Byte från lokalt referenssystem till SWEREF 99 : fallstudie Gävle
383 Edvardson, Kristoffer; Karlsson, Martin 2007-11-15 THESIS
Normeringsprocessen : En studie om lobbying kring Redovisningen av goodwill
384 Teklu, Samson; Sharifi Toiserkani, Ali 2007-05-14 THESIS
Dynamic nonlinear pre-distortion of signal generators for improved dynamic range
385 Jawdat, Suzan 2009-01-01 THESIS
Prissättning i dataserviceföretag
386 Helsing, Joan 2008-06-12 THESIS
Lokalproducerade livsmedel i Gävleborg : Köpmännens attityder
387 Karlsson, Malin 2007-03-29 THESIS
Ledarskapets Påverkan av Attityder till Hållbar Utveckling
388 Dahlgren, Lars; Linusson, Jacob 2008-02-14 THESIS
"Leva med cancer" Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelser av att hantera sin situation - en litteraturstudie
389 Lindblom, Maria; Westergren, Ida 2008-10-20 THESIS
Verksamhetsstyrning Gävle Hamn
390 Andersson, Katarina 2007-03-26 THESIS
Photorealistic Rendering with V-ray
391 Rackwitz, Anja; Sterner, Markus 2007-07-05 THESIS
Implementering av etiska riktlinjer : hur bör arbetet utformas?
392 Brandt, Lina; Ramsell, David; Thunér, Robert 2008-06-25 THESIS
Småprat-en väsentlig nyans av kommunikation
393 Nyman Wik, Monika 2007-05-25 THESIS
Motivation, ledarskap och teambyggande : En studie om Mediamakarna i Sverige AB
394 Lyth, Johan 2007-03-12 THESIS
Handelsbanken i Gävle : En studie om konsten att hitta rätt arbetskraft
395 Wedin, Nadja; Borbos, Carolina 2007-03-12 THESIS
Workplace stress measured by Job Stress Survey and relationships to musculoskeletal complaints
396 Holmström, Stefan 2008-01-01 DISSERTATION
Workplace stress measured by Job Stress Survey and relationships to musculoskeletal complaints
397 Holmström, Stefan, PhD 2008-01-01 DISSERTATION
Marketingplan for Vätternrundan
398 Hallros, Jessica 2008-11-03 THESIS
Hemodialyspatienters självrapporterande saltvanor
399 Persson, Ann-Christine; Halvarsson, Anna-Karin 2008-11-03 THESIS
Recreation of Gävle after the Second Fire
400 Ljunggren, Lukas 2008-06-19 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.