Search Results

Showing 301 - 350 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous1..234567891011..16Next >

Match Authors Date Type
Ger mer pengar mer kvalitet? : En studie över vad anser vara kvalitet i den kommunala grundskolan
301 Stenström, Helena 2007-08-23 THESIS
REDUCTION OF THE COSTS IN A HOUSE IN VALBO THAT USES ELECTRICITY AS ENERGY SOURCE : Study of the installation of a heat pump or connection to the district heating
302 OrdeÑana, Ianire 2008-06-17 THESIS
Oro och nedstämdhet hos heterosexuella par som genomgår behandling med ägg- eller spermiedonation
303 Glad, Mathias; Asplund, Helene 2008-10-10 THESIS
Studie av strandskyddsdispenser i Gävleborgs län : Jämförelse mellan länets kommuner
304 Jonsson, Anders; Östman, Leif 2007-09-10 THESIS
Stadsrumsanalys av Hallonbergsplan, Sundbybergs stad
305 Blomgren, Torbjörn 2008-03-14 THESIS
Livskvalitet hos kvinnor med fibromyalgi : En litteraturstudie
306 Jansson, Tom; Karlsson, Sofia 2008-01-09 THESIS
Hostile takeovers - motåtgärdernas påverkan på aktieägarnas aktievärde
307 Jansson, Andreas; Häägg, Mikael 2007-02-06 THESIS
Energy Audit of a Building : Energy Audit and Saving Analysis
308 Xiong, Xin; Li, Shuang 2008-01-01 THESIS
Exploring Mobile TV in Sweden using Value Networks
309 Pedersen, Finn 2009-01-01 THESIS
Grön omsorg inom demensvården. En litteraturstudie
310 Moberg, Marie; Hellström, Pethra 2008-01-09 THESIS
Six Sigma at Saab Avitronics - Recommendations for implementation : MBA-thesis in marketing
311 Köpsén, Catrine 2008-02-22 THESIS
Positionering av markörer för luftrörelser : handhållen längdmätare kontra laserskanning
312 Nordström, Daniel 2008-10-22 THESIS
Assessment of waste and biofuel resources for district heating in the region of Gävle in Sweden
313 Alonso, Laura 2008-06-17 THESIS
Convesion of industrial compression cooling to absorption cooling in an integrated district heating and cooling system
314 VILAFRANCA MANGUÁN, ANA 2009-01-01 THESIS
Dåliga mäklare, eller bristande kunskap hos konsumenten?
315 Wahlman, Nina; Karlsson, Cilla 2008-09-16 THESIS
Let's talk about sex : Sjuksköterskors attityder till att samtala om sexualitet med patienter
316 Andersson, Matilda; Saunamäki, Nina 2008-01-16 THESIS
Hur föräldrar till barn med läpp- käk- och gomspalt upplever beskedet samt bemötande från vårdpersonal : -en litteraturstudie
317 Hallqvist, Carola; Gustavsson, Nina 2008-03-25 THESIS
Tandhygienisters upplevelse av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön
318 Candell, Agneta 2008-06-23 THESIS
WORK WITH AGENDA 21 IN EUROPEAN CITIES. : A case of study: the waste's management in Barcelona and Gävle
319 Abad, Marta 2008-10-16 THESIS
Hur säger bolagen att de tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning?
320 Juhlin, Liza 2008-04-22 THESIS
WEATHER FORECAST CONTROL : Prestudy of installing a predictive heating control system
321 Elizalde, Eduardo 2008-06-23 THESIS
Namnbyten av företag : Varför och Hur?
322 Anik, Ferhat; Anik, Evin 2007-02-14 THESIS
Analysisof a DH system in Sörbyskolan : School placed in Gävle
323 Lopez, Carlos 2008-06-23 THESIS
Tillämpningen av tredimensionell fastighetsbildning : studie av resultatet efter 2,5 år med ny lagstiftning
324 Danneby, Björn 2007-06-26 THESIS
Brand work in the municipality of Stockholm – a case study of Micasa Fastigheter : MBA-thesis in marketing
325 Ehn-Notrica, Maria 2008-02-12 THESIS
Föräldrars upplevelser av FID (Föräldragrupper i Dellenbygden)
326 Jonsson, Ewa; Jonsson, Maria 2008-10-10 THESIS
Sjuksköterskans omvårdnad av för tidigt födda barn : Så kan föräldrarna involveras i vården av sitt barn
327 Edeborg, Maria; Westh, Helen 2008-01-16 THESIS
Individers resiliens och upplevda positiva emotioner vid stressande motgångar och förändringar.
328 Andersson, Elisabeth 2009-01-01 THESIS
MiFID - Granskat ur den svenska finansmarknadens perspektiv.
329 Thunholm, Björn; Torpmark, Andreas 2008-06-10 THESIS
Information, anknytning och stöd till föräldrar med ett nyfött barn med diagnosen Downs syndrom : - litteraturstudie
330 Rosén, Linda; Wolff, Sofie 2008-04-07 THESIS
”Vad jobbar du med nuförtiden då?” : En kvalitativ studie om upplevelser och erfarenheter hos långtidsarbetslösa personer över 55 år i Söderhamns kommun
331 Axling, Jessica 2009-01-01 THESIS
Acting in animation
332 Björklund, Niklas 2009-01-01 THESIS
Energy audit and saving analysis of a building : Study of heat pump installation and district heating connection
333 Urtasun, Cristina 2008-06-17 THESIS
The Interaction between Working Memory Capacity and Noise on Recall and Recognition of Orally Presented Text
334 Green, Anne Marie 2007-12-18 THESIS
Programmering, dokumentering och driftsättning av CAN-bus baserat styrsystem
335 Olsson, Patrik; Blomberg, Erik 2007-10-24 THESIS
Näringstillförsel för äldre personer med demenssjukdom,
336 Broberg, Berit; Noren, Linnéa 2008-02-07 THESIS
Val av fastighetsmäklare : En jämförelse småstad/storstad
337 Jonsson, Petra; Rönn, Lena 2008-04-02 THESIS
Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av patienter med anorexia nervosa - en litteraturstudie
338 Jonasson, Erika 2008-01-09 THESIS
A Digital Elevation Model of the Lövåsen Esker
339 Bring, Hedda 2007-12-06 THESIS
Experimental and numerical study of the thermal and hydraulic effect of EMC screens in radio base stations : detailed and compact models
340 Antón Remírez, Raúl 2006-01-01 DISSERTATION
Experimental and numerical study of the thermal and hydraulic effect of EMC screens in radio base stations :detailed and compact models
341 Antón Remírez, Raúl, PhD 2006-01-01 DISSERTATION
TREDIMENSIONELL RELATIONSHANDLING FÖR BEFINTLIG BYGGNAD
342 Larsson, Nils; Jödahl, Caroline 2007-11-27 THESIS
Granskning av omvårdnadsdokumentationens kvalitet vid telefonrådgivning
343 Nilsson, Malin; Eriksson, Carola 2008-03-31 THESIS
Hur lagerhanteringssystem och artikelidentifiering kan bidra till logistisk effektivitet : En fallstudie på Nefab i Runemo
344 Grip, Katarina; Pålsson, Jennifer 2009-01-01 THESIS
IMPULSIVE NOISE MODELING AND COEXISTENCE STUDY OF IEEE 802.11 AND BLUETOOTH
345 Karlsson, Carl 2008-02-08 THESIS
A method to generate modern city buildings with the aid of Python-scripting
346 Dogantimur, Erkan 2009-01-01 THESIS
Hur personer med smärta av WAD upplever vardagen.
347 Lindberg, Sophia; Persson, Maria 2008-01-09 THESIS
Den nya regleringen av Goodwill - dess påverkan på företagen
348 Bonnevier, Maria; Backström, Maria 2007-10-12 THESIS
Kvalitetsmodeller och dess potentiella användning i ett bostadsföretag
349 Flach, David 2008-09-16 THESIS
A Muscular Rig for Smooth Skinning in Autodesk Maya
350 Björkman, Pontus 2007-07-04 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.