Search Results

Showing 251 - 300 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous12345678910..16Next >

Match Authors Date Type
STUDY THE ENERGY SYSTEM OF THE AUTONOMOUS COMMUNITY OF THE BASQUE COUNTRY.
251 Blanco Gabilondo, Maitane 2009-01-01 THESIS
Är det en bra strategi att investera i företag som offentliggör återköpsprogram? : En Eventstudie av Stockholmsbörsen 2000-2006
252 Börjesson, Fredrik; Karlsson, Stefan 2007-08-19 THESIS
Sjuksköterskors upplevelse av arbetstillfredsställelse vid en medicinavdelning
253 Eriksson, Lyudmyla 2008-05-13 THESIS
Effektiv marknadsföring genom segmentering : i ett litet kommunalt bostadsföretag i glesbygd
254 Rosén, Anna 2007-09-02 THESIS
Kejsarsnittets påverkan mellan föräldrar och barn : En litteraturstudie
255 Jonsson, Elisabeth; Örnklint, Sigrin 2008-02-04 THESIS
En jämförelse av patienters upplevelser av delaktighet, livstillfredsställelse, arbetssituation och sjukvårdskonsumtion efter Strokescreening respektive traditionell vård
256 Almén-Åström, Eva 2008-09-17 THESIS
Game Character : Concept to product
257 Rashidi, Danial 2009-01-01 THESIS
Analysis of a new district heating line : Evaluation of heat losses and hydraulic facilities
258 Sanchez, Javier 2008-10-22 THESIS
Preoperativ oro och sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder : en litteraturstudie
259 Nilsson, Anna 2009-01-01 THESIS
Miljöbedömning av byggnader : Kvarteret Nornan, Glumslöv
260 Lif, Eva 2008-06-17 THESIS
Studie av miljökonsekvensbeskrivingar till detaljplan : En jämförande analys av fyra MKB
261 Sundin, Bertil 2006-11-15 THESIS
Geomorfologisk kartläggnng av Kungsbäckens avrinningsområde
262 Sjö, Maria; Tähtikivi, Annelie 2006-11-15 THESIS
Redovisning av personaloptioner enligt IFRS 2 : En studie i värderingsmodellerna och dess indata
263 Lindkvist, Robin 2007-09-02 THESIS
A Study of Couping Element Based Antenna Structure
264 Zhao , Hai; Lin, Gui 2009-01-01 THESIS
En banks lokalkontors arbete för hållbar utveckling : -Swedbank i Hofors
265 Löfgren, Henrik 2007-06-20 THESIS
Study of Multiport Antenna Systems on Terminals for WLAN : MIMO Technology
266 El Rashid, Mohamad 2009-01-01 THESIS
Managing Performance Measurement : A study of how to select and implement performance measures on a strategic, tactical and operational level
267 Rolfsdotter Karlsson, Annika 2008-08-22 THESIS
Multidimensional Measurements : on RF Power Amplifiers
268 Al-Tahir, Hibah 2008-10-07 THESIS
Livskvalitet hos kvinnor och män före och efter hjärtrehabilitering - en enkätstudie
269 Ågren, Johanna; Olsson, Johanna 2008-10-13 THESIS
Automatic Character Rigging in Maya
270 Leffler, Otto 2009-01-01 THESIS
Kulturkompetens och bemötandeproblematik i sjukvården : om den diskursiva konstruktionen av »den andre«
271 Thomsson, Joacim; Beyene, Yonas 2009-01-01 THESIS
Företagens minskade intresse för humankapitalsredovisning
272 Lundholm, Jeanette; Jerneryd, Cecilia 2007-02-14 THESIS
Utbilda och forska är vi bra på - men att samverka? : En kritisk studie av Högskolan i Gävle och den tredje uppgiften
273 Moritz, Frida; Sundberg, Karin 2007-10-12 THESIS
Planning Integrated Advertising Campaigns : Multinational enterprises acting on national markets
274 Rosenstock, Anita J. 2007-08-23 THESIS
Föräldrars uppfattning av kontakten med barnavårdscentralen
275 Åslin, Susanne; Knutsson Fröjd, Linda 2008-02-04 THESIS
”Det hänger ju mycket på en själv” – en undersökning om hemträningsprogram och dess följsamhet
276 Gustafsson, Fredrik; Bergman, Joakim 2008-11-13 THESIS
Event Planner : Development of an event planning tool
277 Maric, Borislav 2007-08-23 THESIS
Materialhantering vid prenumerationsförsäljning : utifrån fyra tjänstemarknadsföringsmodeller
278 Eriksson, Claes-magnus 2007-02-02 THESIS
Samband mellan utbildningnivå och grad av konformitet till traditionella maskulina normer
279 Ljungqvist, David; Larsson, Martin 2008-11-13 THESIS
Acquiring and Retaining Customers through Traditional- and Relationship Marketing : Case- Study on the Quality Hotel Burke & Wills
280 Hammer, Malin 2008-06-25 THESIS
Ombyggnation av Rotskärsskolan : Förslag till ändring av hus F
281 Rönning, Karolina; Lindkvist, Karin 2008-06-26 THESIS
Multikriterieanalys för identifiering av lämpliga områden för etablering av vindkraftverk
282 Söderholm, Emma; Nordsell, Lise-Lott 2008-10-17 THESIS
Yoga som terapi? : finns det en förening mellan kropp och själ?
283 Eng?lbr?ktss?n, Ann? 2003-01-01 THESIS
Buller i förskolans inomhusmiljö
284 Bergström, Erika 2009-01-01 THESIS
Slott eller koja? : Flyttmönster i Gävle kommun
285 Zetterdahl, Anna; Rosengren, Sara 2006-09-22 THESIS
Gravity Control System: Realistic Balanced Poses and Animations
286 Remmers, Tobias 2007-07-05 THESIS
Kunskap är som ballonger - den måste förankras om den inte ska försvinna bort : en studie av vad som påverkar en lärares val av undervisning
287 Osuna, Jessica 2008-03-07 THESIS
Antoinette - A Hybrid Without a Home : Hybridity in Jean Rhys's Wide Sargasso Sea
288 Högström, Vilja 2009-01-01 THESIS
Fujitsu Services AB Should they change their product mix : MBA-thesis in marketing
289 Engström, Maria 2008-09-16 THESIS
“Brand Management in conjunction with Merger and Acquisition in Theory and Practice – Volvo Car Corporation”
290 Steurenthaler, Jochen 2009-01-01 THESIS
Det tvetydiga beslutsfattandet i styrelsearbete. : En problematiserande studie i beslut rörande energiförluster i värmenät
291 Johansson, Hans; Horn, Martin 2008-06-25 THESIS
Hur den nya revisionsstandarden upplevs av revisorer och företag - en fallstudie av Öhrlings Price Water House Coopers samt E.ON och Vattenfall
292 Thorsell, Jenny; Karlsson, Maria 2007-03-13 THESIS
Implementation of an IT based Marketing information system in a high tech company: MBA-thesis in marketing : MBA-thesis in marketing
293 Ahlstedt, Magnus 2008-01-11 THESIS
Vårdgivares uppfattning om fallrisker och fallprevention inom tre vårdnivåer
294 Forsmark, Cecilia 2008-01-01 THESIS
When is it Necessary to Use Muscle Systems to Enhance 3D Animation?
295 Barreby, Martin 2009-01-01 THESIS
Föräldrars upplevelse av kontakten med barnavårdscentralen
296 Eriksson, Victoria; Persson, Lotta 2008-10-10 THESIS
DEVELOPMENT OF AN EMI MEASUREMENT SYSTEM : Performance Analysis of Bluetooth communication under noise environment
297 Perez, Felix; Ferrer, Javier 2008-09-29 THESIS
Skattad rörelserädsla före och efter genomgången beteendemedicinsk rehabiliteringskurs. En beskrivande studie.
298 Carlsson, Ulrica; Karlström, Angelica 2008-01-24 THESIS
Svenska Försvarets reklamfilm ”Africa” – lockande eller bara kommersiell bling-bling? : En studie inom social marketing
299 Rogsberg, Marie; Eriksson, Maria 2008-04-22 THESIS
Heat Pump System using Waste Energy for a District Heating Application
300 Vivas, David 2008-06-23 THESIS

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.