Search Results

Showing 201 - 250 of 784 results for query Högskolan i Gävle < Previous12345678910..16Next >

Match Authors Date Type
Vad styr ekonomistudenternas val av arbetsgivare? : En undersökning riktad mot studenter vid Ekonomprogrammet på Högskolan i Gävle
201 Nicolaisen, Johanna; Thorgren, Elsa 2007-05-25 THESIS
Delaktighet och förtroende - finns dessa i ett förändringsarbete
202 Holm, Sofia 2008-06-10 THESIS
Förtroende- nyckeln till goda relationer mellan kund & ekonomisk rådgivare
203 Gunnarsson, Jessica; Eklund, Madeleine 2009-01-01 THESIS
Barnens illustrationer : speglar det omkringliggande
204 Dolk, Jenny 2009-01-01 THESIS
Hur påverkar sponsring ett varumärkes Brand Equity? : En studie av Brynäs IF:s sponsorer. How does sponsorship influence Brand Equity? : A study of Brynäs IF’s sponsors.
205 Rajala Malmgren, Emil; Lövgren, Peter 2009-01-01 THESIS
Självbestämmande och proffessionellt ansvar - en svår kombination?
206 Bjureström, Eva-Lena; Möller, Karin 2009-01-01 THESIS
En studie om Varumärken i media - Hur ska GävleTidningar förhålla sig till Arbetarbladet och GefleDagblad?
207 Iggland, Anders; Johansson, Dan 2007-07-04 THESIS
Extranet in Development of Supply Chain
208 Leivo, Maria 2006-12-04 THESIS
Den psykiska ohälsan i ett sekulariserat samhälle
209 Ganic, Aida 2005-01-01 THESIS
Skratt till förändring : gyckel och dårskap i kristendomens historia: uppsats med exempel ur medeltida gycklartradition
210 Jakobsson, Gunilla 2005-01-01 THESIS
Värdegrunden : ett verktyg byggt av västerländsk och kristen etik i ett mångkulturellt samhälle
211 Nordlund, Anna Maria 2005-01-01 THESIS
TekNO
212 Hammarling, Ida 2009-01-01 THESIS
CREATION OF A MODEL FOR THE STUDY OF THE VENTILATION AIR DIFFUSION OF THE FALUN HOSPITAL : a CFD Based Integrated Approach
213 FERRI, JUAN CARLOS; MARIN, SAMUEL 2008-05-13 THESIS
Inskolning förr och nu : Pedagogers och föräldrars uppfattningar
214 Pant, Elisabeth; Lundgren, Johanna 2009-01-01 THESIS
Hur barn och deras föräldrar blir informerade om diabetes och kostens betydelse. En intervjustudie.
215 Nilsson, Malin; Forsmark, Maria 2009-01-01 THESIS
Den rationella individen – En lagbrytare? : En studie av överutnyttjandet av tillfällig föräldrapenning vid införandet av en karensdag i det svenska sjuklönesystemet
216 Berg, Robert; Sandström, Mikael 2007-07-04 THESIS
Improving of the heat transfer from a moulding block in an industrial oven
217 Rafart, Jordi 2008-04-18 THESIS
Barns upptäckter av matematik : ett undervisningsförsök med utgångspunkt från en barnbok
218 Öhrn, Helena 2009-01-01 THESIS
Avskaffandet av revisionsplikten- En förskjutning av revisorernas och redovisningskonsulternas yrkesroll?
219 Blank, Martina; Annelie, Persson 2009-01-01 THESIS
När hjälpmedlet blir en identitet : kvällstidningarnas bild av rullstolsburna - en diskursanalys
220 Löfgren, Patrik; Göterfors, Helene 2009-01-01 THESIS
Att dokumentera rätt är inte lätt : en intervjustudie om omsorgspersonalens uppfattning om och syn på social dokumentation
221 Gustafsson, Magnus; Yousef, Dahlia 2009-01-01 THESIS
Avskaffandet av revisionsplikten : hur kommer det att påverka revisionsbyråerna?
222 Melander, Catharina; Thomasson, Camilla 2009-01-01 THESIS
The Fair Value Option of IAS in the Context of Fair Value Accounting - The Practical Application in Financial Institutions
223 Schneider, Stephanie 2008-06-25 THESIS
Myrorna - subkulturens butikskedja : en studie i varumärkesutvecklande
224 Wester, Maria 2008-06-25 THESIS
Volume computation : a comparison of total station versus laser scanner and different software
225 Pflipsen, Bettina 2007-03-06 THESIS
Relevansen av religionskunskap i Sverige ur ett individ- och samhällsperspektiv : jag menar om jag skall steka oxfilé så gör jag det inte bättre om jag vet vem Moses var
226 Bäckvall, Maria; Tuovila, Katarina 2008-03-07 THESIS
Seniorboendet ska vara ett häftigt hem! : En kvalitativ undersökning om 40-talisters förväntningar på äldreomsorgen i framtiden.
227 Vall, Maria; Julin, Ida 2009-01-01 THESIS
Perioperativ omvårdnad ur ett patient och operationssjuksköterskeperspektiv : En litteraturstudie
228 Salvage, Eva 2008-03-25 THESIS
Fastighetsmäklartjänster på nätet : en fallstudie av Adirekta, A-mäklarna och HemOnline
229 Stenqvist, Krister 2007-03-06 THESIS
The Corporate Cultural Differences between Swedish and South African Airfreight Companies
230 Parthesius, Nicholas 2007-03-12 THESIS
Vikten av kunskap för återvinning : En analys av Gästrike Återvinnares attitydundersökning
231 Hansson, Mats 2007-11-02 THESIS
Lastrigg : produktutveckling av rigg för lastning av miljöbränsle
232 Midendal, Tomas; Gustavsson, Johan 2009-01-01 THESIS
Energy survey and saving in the ICA maxi Gävle.
233 DANIERE, Sébastien 2009-01-01 THESIS
Allokering av kapitalinkomst - en effekt av århundradets skattereform
234 Harrysson, Nils; Myrberg, Fredrik 2008-03-05 THESIS
Talet om lärarrollen : diskursanalys av politikers tal om lärarrollen
235 Jäderlund, Christer 2009-01-01 THESIS
Utveckling av databassystem för Sjölins Smide
236 Willstedt, Martin; Litzell, Peter 2009-01-01 THESIS
Modeling Analog to Digital Converters at Radio Frequency
237 Björsell, Niclas 2007-01-01 DISSERTATION
Modeling Analog to Digital Converters at Radio Frequency
238 Björsell, Niclas, PhD 2007-01-01 DISSERTATION
Välfärdseffekten av en konkurrensutsatt tågmarknad
239 Ljunggren, Lena; Semunyuk, Alecia 2007-07-04 THESIS
Katten på råttan, råttan på repet : Certifiering - ett konkurrensmedel
240 Löfstedt Brännare, Charlotte; Olsson, Birgitta 2007-10-12 THESIS
Betydelsen av Läroplanen för förskolan : -en intervjustudie med sex utbildade förskollärare
241 Wikström, Thomas; Hedström, Pernilla 2008-01-01 THESIS
Patientens upplevelser under pågående behandling av ätstörningar : En litteraturstudie
242 Eklund, Emelie; Norbäck, Veronica 2008-04-10 THESIS
HIAB i rörelse - en studie kring motivation vid förändring
243 Szmidt-Devall, Sabina; Stark, Linda 2008-09-16 THESIS
Yttrandefrihetens dilemma : en idécentrerad studie om yttrandefrihetens roll och begränsningar
244 Persson, Daniel 2009-01-01 THESIS
Hur kvinnor med bröstcancer skattar sitt optimistiska och pessimistiska personlighetsdrag före och efter strålbehandling - en studie om stabilitet
245 Färlin, Charlotte; Norman, Maria 2008-01-22 THESIS
Controlling the fluid dynamics : an analysis of the workflow of fluids
246 Andersson, Tomas 2007-07-05 THESIS
Cityhandlares uppfattningar om konkurrens? : Ett Choice Experiment
247 Lang, Åsa 2008-02-12 THESIS
Fjärrvärmesystem
248 Holmström, Susanne 2008-01-01 THESIS
Religionskunskapsämnet i förändring : en historisk exposé samt nutida jämförelser
249 Gustafsson, Anna 2008-03-07 THESIS
Service Life Estimations in the Design of a PCM Based Night Cooling System
250 Hed, Göran, PhD 2005-01-01 DISSERTATION

© 2009 OpenThesis.org. All Rights Reserved.